MariaRadeva.com

Моята 2014

Една година е вече в историята 🙂 Каква беше 2014 за мен? Успешна, вълнуваща, поучителна…

Мария Радева|Автор
3 ян. 2015

Една година е вече в историята 🙂 Каква беше 2014 за мен? Успешна, вълнуваща, поучителна и наситена със събития …
Тук няма да говоря за конкретни казуси, дела, проблеми и лечебни заведения. Професионалната етика изисква да запазя тяхната анонимност. Но тук е мястото – за пореден път – да благодаря на всички клиенти, с които работих през изминалата година!

Януари

Традиционно началото на годината е спокойно. Време, в което да довърша закъснели задачи и ангажименти. И така до началото на традиционната изпитна сесия. Зная, че за студентите ми от първи курс, първата изпитна сесия е изпитание, но за мен също. Знанията на моите студенти са тест и за мен, за умението да преподавам и обучавам бъдещите професионалисти.

Благодарение на студентите, които ме избраха за свой академичен наставник, продължи и участието ми в Проекта „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинасиран от Европейския социален фонд.

Сравнително спокойният януари ми даде възможност да се включа в Курс за изготвяне на проекти по програмите на ЕС.

Февруари

Още в началото на годината се изправих пред предизвикателството, което ме очакваше след няколко месеца. За успешното приключване на докторантурата, първо трябваше да мина през успешна вътрешна защита. На 04.02. на заседание на Катедра „Публичноправни науки” при Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” дисертационният ми труд беше обсъден и насочен за публична защита.

Започна поредният курс, провеждан от ЦПО „Хипократ”, за Асистент на лекаря по дентална медицина. Обучението е интензивно, но изключително удовлетворяващо.

През тази година продължи и успешното ни сътрудничество с в-к Стоматологичен свят. Поредицата за 2014 започна със статия на тема Правото на пациента да бъде информиран.

Професионално предизвикателство беше и възможността да участвам в Третата национална конференция „Правосъдие близо до хората”, организирана със съдействието на ВКС в София на 21 февруари 2014.

Март

Вторият цикъл от лекции в курса за Асистенти на лекаря по дентална медицина, започна в емоционален в личен план момент, но работата и срещите с позитивни и мотивирани млади хора са винаги зареждащи.

Поредната тема във в-к Стоматологичен свят: Защо да застраховаме професионалната си дейност?

В края на месеца трябваше да приключи поредния проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, в който участвах. Представители на местните власти участваха в обучение за организацията, управлението и развитието на човешките ресурси. През последната година – развитието и управлението на човешките ресурси е друга сфера, в която разширявам професионалните си знания и умения.

Април

Дентална Лазерна Академия
Дентална Лазерна Академия

Още в края на миналата година получих покана за участие в 4-та Международна Дентална Лазерна Академия, организирана от Денталното лазерно общество и Факултета по Дентална медицина на МУ – Пловдив. Презентацията Денталните лазери – правни аспекти и особености на информираното съгласие е първото специализирано изследване по темата.

Темата във в-к Стоматологичен свят е продължение от предния месец – Кой е застрахованият – лекарят или лечебното заведение?

Проблемите на здравеопазването бяха повод за участието ми в предаването „Граждански контрол” на News7.

Май

Стилната церемония по награждаването на победителите в Националния конкурс „Усмивка на годината” ми показа една друга страна на лекарите по дентална медицина – те са забавни, чаровни и вдъхновяващи.

В края на месеца беше и първото ми участие в предстоящата поредица от научни конференции. На Юбилейна научна конференция “Обществено здравеопазване – традиции и перспективи”, организрана от Медицински университет – Варна представих визията си за Дисциплината „Социално и здравно законодателство” в обучението по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”.

Юни

Докторска степен по право

На 02 юни успешно приключи процедурата по защита на докторската степен по право. Постигнах не само една мечта, но и професионална цел. Но това е само поредната стъпка към реализиране на успешна академична кариера.

Традиционно месец юни е с интензивна научна програма.

В началото на месеца Съюза на учените – Стара Загора провежда ежегодната международна научна конференция. За това участие традиционно избирам провокативни теми. Тази година темата беше За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите.

Провокативна беше и статията във в-к Стоматологичен свят – Да защитиш доброто име – на лекаря и на лечебното заведение.

За Международната научна конференция “Съвременни управленски практики VIII Целесъобразност и риск в бизнес проектите”, организирана от Бургаски свободен университет, се върнах към тема, по която бях работила преди години – Стратегическо управление на Районна здравноосигурителна каса.

Медицинският туризъм в България – състояние и предизвикателства беше темата на участието ми в Единадесета международна научна конференция Интелигентна специализация в България, организирана от Международното висше бизнес училище в Ботевград.

В Созопол на Международната научна конференция „Е-управление” участието ми беше с доклада Е-правосъдие в Република България – състояние и тенденции.

Съдебна ексертология

Наситената научна юнска програма завърши с международно участие на конференция, организирана от University of Trnava, с доклада Development of Administrative Penalty in Health Insurance System in Republic of Bulgaria.

Съдебните експертизи за задължителна част от адвокатската практика. Това беше причината да се включа и в курса по съдебна ексертология.

Юли

Предстоящото лятно спокойствие реших да разнообразя с обучение, което отдавна бях планувала – обучение по реда на Наредба РД – 07-2/16.12.2009 за ЗБУТ. Здравословните и безопасни условия на труд са новата област на професионалните ми интереси. Така естествено дойде и темата за поредната научна проява.

За някои наказателно-правни аспекти на задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е темата, с която участвах на Университетска научна конференция, организирана от НВУ „Васил Левски” във Велико Търново.

Август

И за едно пълноценно лято, преминах през обучение по Стрес мениджмънт – управление на стреса и работата с различни психични състояния

Септември

След интересното лято, отново се върнах в университетската аудитория. И започна усилената подготовка за конкурса, който ме очакваше в края на октомври.

Темата на септемврийската публикация във в-к Стоматологичен свят беше Комуникацията с пациента – необходимост, умение, стратегия.

Октомври

Sofia Dental Meeting
Макар и състоял се в края на месеца, конкурсът за Главен асистент, беше основното събитие през този период.
За намаляване на напрежението, в деня преди конкурса, участвах в Конференцията „Предизвикателствата пред Трудовото право”, организирана от Катедрата Трудово и Осигурително право на Софийския университет. Това беше забележителна научна проява.

Участието ми в Sofia Dental Meeting е професионално предизвикателство. Темата, която избрах да представя пред специализираната аудитория беше Нормативните регулации в денталната практика – права, задължения, отговорности.

Темата, която избрах за в-к Стоматологичен сват – Видеозаписът в лечебните заведения за дентална медицина

Октомври е есенният месец на научните конференции.

Това е времето, в което се провежда и Научната конференция на Русенския университет. Стана вече традиция да участвам с научни доклади и в двата факултета, в които преподавам.
За секцията по Правни науки работих по темите:
1. Основният трудов договор в системата на задължителното здравно осигуряване
2. Към понятието „свободна професия”

Пред колегите от секцията по Здравни грижи представих докладите:
1. За някои правни аспекти на практическата подготовка на студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
2. Професията „Медицинска сестра” и приложението на медицинските стандарти

За поредна година участвам и в Научната конференция, организирана от Съюз на учените – Варна и Медицински университет – Варна. Тази година избрах темата За някои правни аспекти на здравната документация.

За последната от октомврийските конференции, организирана от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, избрах тема от областта на Осигурителното право – За някои аспекти на понятието „трудова дейност“ по смисъла на КСО. Съдебна практика.

За да мога с увереност да кажа, че за мен месец октомври е един от най-интензивните периоди преминах и през две обучения:

 • Психосоциални фактори и стандарти за психично натоварване
 • Обучение за повишаване качеството на услугите по професионална обучение на възрастни, предоставени от центровете по професионално обучение
 • Ноември

  В Деня на народните будители, пътувах за Плевен, за участие в Юбилейна научна конференция на Медицинския университет.

  Седмица по-късно бях в София за участие във Втората национална конференция по Биоетика и Биоправо „Етични и правни граници на медицинските грижи”. Темата, която представих беше За някои етични и правни аспекти при оказването на медицинска помощ на деца

  Участието в курса за Обучение на експерти по оценка и акредитация на лечебните заведения по Наредба 18 от 2005 беше добра възможност за да систематизирам знанията, които вече имах.

  В последния за годината брой на в-к Стоматологичен свят излезе статията Предоставяне на лични данни на пациентите.

  В предпоследния месец на годината започна и поредния курс за Асистенти на лекаря по дентална медицина.

  Декември

  Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика
  Последни – за годината – съдебни заседания, последни часове за семестъра, заверки на студентски книжки – усещаше се вече предпразничното настроение.

  Краят на годината дойде с очакване на две издания, в които имам участие:

  1. Екипът на ЦПО „Хипократ” подготви Учебник за курсистите, обучаващите по специалността Асистент на лекаря по дентална медицина

  2. Втората част на книгата Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика

  Поглеждайки назад към началото мога да кажа – наистина успешна и динамична година!

  И още веднъж огромно благодаря:

 • на семейството ми – за търпението и подкрепата
 • на клиентите – за доверието
 • на колегите – за професионалното партньорство
 • Благодаря!

  2 comments

  • Антоанета Харалампиева

   Здравейте,адвокат Радева!!!
   Тия дни се сблъсках с един проблем. На 17.04-2018 г. имах насрочена дата за ТЕЛК. Информирах директора, че ми се налага да отсъствам от работа и най- вероятно ще взема болничен лист.Комисията обаче ме предупреди изрично,че в дата на преосвидетелстване не мога да съм болнични, но мога да си пусна отпуск. Аз имам 50 дни платен отпуск, но директора ми заяви,че няма да ми разреши платен, а неплатен отпуск за този ден. Все ми струва,че не е правилно и този въпрос ме тормози тия дни.Благодаря предварително за информацията,която може да ми дадете!

   • Мария Радева

    Здравейте!

    Ползването на платен отпуск е съгласно правилата на КТ, ползва се с разрешение на работодателя и причината за отпуска не е предпоставка за неговото разрешаване или не.
    Чл. 173 КТ (1) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя.

    Смятам, ТЕЛК имат и друга възможност да удостоверят отсъствието ви от работа по обективни причини – явяване на преглед

  Напишете коментар