MariaRadeva.com

Моята 2013

В края на миналата година направих ретроспекция на отминаващите дни. Завърших обобщението на Моята 2012…

Мария Радева|Автор
31 дек. 2013

В края на миналата година направих ретроспекция на отминаващите дни. Завърших обобщението на Моята 2012 с увереността, че ми предстои една успешна и вълнуваща година.

Сега в края на 2013 отново се връщам назад и с увереност мога да кажа: Това беше една прекрасна и успешна година!

И тази вечер ще я изпратя с малко носталгия и много увереност и вяра, в това, което предстои …

Архивът на органайзера и електронната поща ме връщат дванадесет месеца назад …

Януари

# С началото на новата година дойде и първата ми изпитна сесия, но този път като преподавател. И като всяко начало – беше вълнуващо, притеснително и провокиращо. Бях почти толкова притеснена, колкото и студентите ми.

# Все още не започнала годината и ме очакваше ново предизвикателство. Трябваше да замествам отсъстващ колега. Това означаваше да приема отговорността да обучавам студентите в Първи курс по Обща теория на правото! Аз, юристът от практиката – трябваше да се върна към теорията. Как щях да се справя – предстоеше да разбера през лятната сесия ….

# В края на медеца получих изненадващо предложение – рубрика в две стоматологични издания – Стоматологичен свят и ДЕА

Февруари

# Започна сесията за студентите задочно обучение, а заедно с тях и моето изпитание – наречено Осигурително право! Много от тези студенти, на които водих упражнения – сега вече са дипломирани юристи.

# В деня, след последното упражнение, вече пътувах за Панагюрище. Предстоеше ми Лекция за Българско ендодонтско общество. Темата „Ролята на информирано съгласие в защита на стоматолога. Параметри на информираното съгласие” – колкото и тривиална да звучи, всеки път различната аудитория предполага различен подход, въпроси, проблеми.

# В края на месеца излезе Юбилейният сборник по случай 20 годишнината на Юридическия факултет. След 20 години се завърнах там, откъдето започна професионалния ми път. Бях част от втория випуск на ЮФ при Русенския университет. За юбилейната 20 годишнина – съм част от академичния състав на Юридическия факултет. Темата за Държавната здравна политика – формиране и реализация беше моето предизвикателство към новите ми колеги.

# В бр. 1 (176) на в-к Стоматологичен свят излезе авторската ми статия Санкции, налагани от съсловната организация или нарушения и наказания по ЗСОЛЛДМ.

Март

# Реших да приема предизвикателството и да участвам в научен форум в чужбина. Като начало – завих участие в задочна международна научна конференция Политика и право в социально – экономической системе общества, провеждана в Русия. Изборът на тема, беше като че ли предопределен – За някои аспекти на финансиранетето на здравеопазването в България, представена на руски.

# Предстоеше ми и друго предизвикателство – да стана координатор на проекти, финансирани по ОП „Административен капацитет”. Работата по проект “Партньорство за просперитет” и “Учим докато работим” ме срещна с нови хора, запознах се с нови колеги и имах възможност да видя красиви природни местности, само на 50 километра от Русе, но осъзнах и колко различен е животът в малките населени места.

# Излезе бр. 1 на сп. ДЕА – Дентални Европейски Аспекти и авторската ми статия – Наемане на служители на трудов или граждански договор

Април

# Пролетният месец беше наситен със събития. Започна интересно. В априлския брой на в-к Dental Tribune излезе обширно интервю, в което за пореден път имах възможност да защитя тезата си, че Информираното съгласие е процес, а не готова за попълване бланка.

# От 8 до 13 април се проведе The 1 Global Virtual Conference 2013 (GV-CONF 2013). Смятам за личен успех това, че редакторския борд прие за участие докладът ми: Legal framwork of the public financing of the health system in the Republic of Bulgaria

# В средата на месеца бях модератор на международната конференция “Експерти On line”, проведена в рамките на проекта “Учим докато работим”

# На 13 април бях лектор на един вълнуващ и много интензивен семинар, организиран от МБ Консулт, проведен в Интер Експо Център

# Само седмица по-късно ми предстоеше участие във второто издание на Dental Survivor – Как да оцелеем по време на криза, организирано от АДМБ
Темите в програмата: Промяна във взаимоотношенията пациент и зъболекар по време на криза и Възможностите за реклама денталната практика

# В бр. 2 на ДЕА излезе статията Някои практически съвети за започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина

# Авторската статия във в-к Стоматологичен свят беше с акцент друга провокативна за лекарите тема – Медицинската документация – задължение или възможност?

# Месецът завърши с участието ми в Четвърта национална научна конференция за докторанти, организирана от УНСС. Темата на доклада – Публично-частното партньорство – нови възможности за развитие на социалната инфраструктура

Май

Любимият ми пролетен месец, започна с няколко почивни дни … и така лежерно продължи … с усещане за лято

# На конференция във Варна се върнах към амплоато си на университетски преподавател и представих изследване на някои категории осигурени лица, съгласно КСО

# В средата на месеца участвах в Юбилейната научна конференция – Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства, организрана от УНСС. Изборът на доклада ми даде възможност да обобщя практическия опита в Процедурата по подбор, провеждана по реда на Кодекса на труда

# Авторската статия във в-к Стоматологичен свят продължи темата от срещата в Стара Загора – за рекламата в денталната практика

Юни

# Началото на месеца започна с участие в рамките на V Международната научна конференция „Е-Управление”, организирана от ТУ-София. След представянето на доклада Електронното здравеопазване в България – от стратегическите цели до практическата реализация – за пореден път осъзнах колко пари в колко уж реализирани проекти са потънали ….

# Не пропуснах и традиционното участие на Международната научна конференция, организирана от Съюза на учените в Стара Загора. Изборът на доклад, беше мотивиран от една от най-обсъжданите в сайта теми – Колективното трудово договаряне в здравеопазването.
Реших да приема и предложението за съвместен доклад и с доц. д-р Николина Ангелова – Барболова д.м. работихме по темата за Предварителни указания за лечение на пациента и психиатрични здравни грижи.

# За участие в Десетата международна конференция Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него, организирана от Международното висше бизнес училище, Ботевград изпратих доклада Европейският съюз и българската здравна система

# Не можех да пропусна поканата на колегите от Бургаския свободен университет за участие в Международната конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи”. В този натоварен месец, намерих свободно време, за да работя по доклада Административни и гражданско-правни аспекти на трудовата злополука. Преглед на съдебната практика

# „Полусезона“ на научните конференции сложи участието ми в Школата по ИКТ, организирана от РУ. Работих по тема, върху която мисля от началото на университетската ми кариера – Информационните технологии и юридическата професия – някои практически аспекти в обучението на студентите от специалност „Право“

# Авторската статия във в-к Стоматологичен свят представи Медицинските стандарти в денталната медицина – начин на употреба

Юли
И когато си мислех, че лятото е вече тук дойдоха две интересни предложения.

# Бяха избрана за ментор на студенти от Юридическия факултет, който участват в проекта на МОН Студентски практики

# В резултат на реализиран от РУ проект за разработване на „Дистанционни курсове”, дисциплината Социално и здравно законодателство, която изучават студентите от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” е достъпна на on-line платформа

Август

Август традиционно е почивен месец. Кратка почивка в предпочитан от семейството ми СПА комплекс …
Краят на месеца – беше доста горещ … за студентите, явяващи се на ликвидационна изпитна сесия

Септември

Ден преди началото на новата учебна година от личен опит разбрах колко бързо може да се случи трудова злополука 🙂 … и колко неочаквано може да се озовеш в Спешно отделение ….
Но на 16 септември след тържественото откриване на академичната година вече бях в аудиторията, за да посрещна новите първокурсници!

Октомври
Започна есеният сезон на научните конференции

# Видях меланхоличното есенно море след представянето на доклада Административно-правни аспекти на употребата на алкохол и упойващи вещества във водния транспорт

# Участието в Научната конференция, посветена на 100 годишнината на ВАС, организирана от Софийския университет беше преживяване. Срещата с професорите, формирали ме като юрист винаги е вълнуващо!

# Първата национална конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство“, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и challengingthelaw, ми достави незабравимо професионално удовлетворение. Тук вече бях в „мои води” и говорих за Информираното съгласие – от етиката до съдебната практика. За някои практически аспекти на информираното съгласие
Пълен запис на конференцията може да бъде гледан тук

# Участието в Научната конференция “Науката в служба на обществото”, организирана от Съюза на учените – Варна, също стана традиционно. Представих обобщение на темите, по които работя в последните месеци Рекламата в медицинската практика – правни аспекти и Застраховката „Професионална отговорност” в медицинската практика

# Още там, в аудиторията на МУ – Варна, ми се наложи да осъзная, че освен като лектор – ще опозная здравната система и като пациент … Това беше причината да пропусна и личното участие в Научната конференция на РУ и Съюза на учените – Русе и да изпратя само докладите си: Правни аспекти на професията „Парамедик” и Медицинската сестра и акушерката – като субект на административно – наказателна отговорност
За участие в секцията по Правни науки работих по тема, „вдъхновена” от изказване, направено от президентска на ЕЦБ Марио Драги – Идва ли краят на Европейския социален модел?

Ноември

# Един октомврийски понеделник, в края на работния ден, получих обаждане с въпрос дали бих писала за електронното издание Мениджър.news. На 1 ноември излезе отговора на въпроса, който бяха поставили от редакцията Мога ли да се осигурявам в чужбина?

# На 6 ноември, рано сутринта имах среща с анестезиолог … но не за да обсъждаме Медицинския стандарт по анестезия и интензивно лечение … а за собствената ми консултация. Тези няколко дни в болница ми показаха здравната система отвътре! Използвам възможността да кажа БЛАГОДАРЯ на екипа – лекари, медицински сестри, санитари – които се грижиха за мен!

# Трудно бих участвала в Кръгла маса, организирана от Юридическия факултет, само два дни след дехоспитализацията … Малко съжалявах, защото докладът, който изпратих за участие От социалната държава към … е провокиран от изказване на Краля на Холандия. През септември 2013, в обръщение към нацията, Willem-Alexander заявява, че социалната държава от 20-ти век си е отишла … А какво идва след нея?

# Само седмица по-късно, предприех едно трудно и изпълнено с въпроси пътуване. Сутринта на 16 ноември се впуснах в приключението, наречено Съдебен спор. Ще има ли продължение … предстои да разбера следващата година ?

Декември

# И за да мога спокойно да изпратя 2013, реших, че в този месец ще приключа с начинанието – защита на докторската ми степен …
На 17 декември два големи и тежки пакета пътуваха към Пловдивския Университет. Поне на този етап приключих с дисертацията! И тук дойде изненадата – през февруари ще имам дата за вътрешна защита ….

# И за да не ми е скучно в самия край на годината записах курс Изготвяне на проекти по програмите на Европейския съюз. След като през тази година бях управлявала два евро проекта и работила, работих по още толкова … беше време да усвоя и правилата за изготвянето на проектите, финансирани от Европейския съюз.

Отне ми два дни, за да направя тази ретроспекция и цели 365 – за да извървя този път … Благодаря на всички вас, които ме подкрепяхте!!!

Оставете първия коментар