Съдебна практика

Може ли лекар да получи подкуп?

Продължение на публикацията от 27.05.2011 Длъжностно лице по смисъла на НК ли е лекар, който…

Мария Радева|Автор
6 юни 2011

Продължение на публикацията от 27.05.2011

Длъжностно лице по смисъла на НК ли е лекар, който работи в отделение в болница? Отговорът на този въпрос е от съществено значение при определяне какво престъпление е извършил лекар, получил неправомерно пари от пациент. И във всички, шумно отразени, в медиите случаи на “хванати подкупни лекари” – извършено ли е в действителност престъплението подкуп или не?

Каква е разликата – за получаване на подкуп може да бъде осъдено само длъжностно лице. А има ли това качество редовият лекар, работещ в болница? (виж За подкупа и лекарите)
В отговора на въпроса може ли лекарят в болницата да бъде определен като “длъжностно лице” не е единна и съдебната практика. Пример в това отношение е и случаят с осъдения акушер – гинеколог.
Окръжният съд категорично приема, че лекарят е длъжностно лице и го осъжда за получаване на подкуп. “Той работи като лекар акушер-гинеколог в МБАЛ. При справка в публичния търговски регистър е видно, че МБАЛ е търговско дружество, като в капитала на АД-то Държавата е акционер с 51%, а останалите 49% са разпределени между общините от Варненска област. Последното обстоятелство /относно структурирането на капитала на акционерното дружество/ не е от особено значение, по-скоро е относимо към публичноправните фунции на това АД. Важното е, че подсъдимият работи по трудов договор в юридическо лице. Работата му е ръководна, като това следва от длъжностната му характеристика. Подсъдимият е ръководил целия персонал на процесната дата, извършвал е организационни, контролни и отчетни действия по отношение на работата на всеки един служител от отделението. … Паричната сума е била поискана в работно време, в отделението което той на практика е ръководил по време на дежурството си. Именно в това му качество той е получил след осем дена неследваща му се облага. Ако той беше поискал сума пари в частния си кабинет и ги получи също в този кабинет за манипулация, извършвана в лечебно заведение за извънболнична помощ нещата по отношение на приложимото материално право биха били по-различни. …»

Втората инстанция – Апелативния съд – напълно споделя това становище и потвържадва присъдата: “Безспорно е доказано, че подсъдимия, в това му качество (на длъжностно лице) е поискал и приел дар, който не му се следва за да извърши раждането, което е било обезпечено по клинична пътека № 141 от НЗОК. Подсъдимия е поискал неследваща му се облага, за да изпълни лекарските си задължения.”

Положителният отговор за длъжностното качество на лекаря е отхвърлен от Върховния касационен съд.

“Групов обект на защита на престъплението по чл.301, ал.1 НК (подкупа), както и видовете подкуп въобще, формулирани в Раздел IV от Глава Осма на НК, са отношенията по правилното и нормално функциониране на държавния и обществения апарат; точното, еднакво и безкористно осъществяване на правата и задълженията, произтичащи от компетентността и функциите на длъжностните лица. Защото, съгласно казаното, обект на защита от посегателствата (в тези случаи) се явяват такива по упражняване на държавната власт от съответните държавни органи / структури от държавния апарат с възможност за упражняване на държавновластнически правомощия/ и от администрацията, която подпомага дейността им, както и по упражняване на дейността на обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.
С поведението си д-р С. не засяга отношенията, свързани с функционирането на държавната власт, държавна администрация, обществена организация, нито е свързано с упражняване на публични функции. Подсъдимият е лекар, сключил трудов договор с болнично заведение … , създадено с капитал на държавата и множество общини. Но бидейки лекар в него и осъществявайки функции, включително и ръководни, произтичащи от това му качество, подсъдимият не е имал правомощия да упражнява никакви властнически права и задължения от името на държавата. Не може и да се счита, че той е бил част от нейния административен апарат. (това от една страна)
От друга страна: “Работата на С. по неговото трудово правоотношение с МБАЛ няма как да представлява „служба в държавно учреждение“ по смисъла на НК. Държавните учреждения са субекти на публичното право, създадени от държавата, чрез които тя упражнява своите публични функции. А както вече бе заявено, болницата, в която касаторът е работел, е здравно заведение, регистрирано като АД и функциониращо като търговско дружество. … Ето защо работещите и в държавните и/или общински болници, регистрирани като акционерни дружества – държавна и/или общинска собственост- не изпълняват служба в държавно учреждение.”

Въпреки решението на ВКС, няма единно становище по въпроса – лекарят длъжностно лице ли е? Колебанията на съдебната система се виждат и в цитираното решение на ВКС. Един от съдиите в съдебния състав подписва решението с особено мнение:
“Не съм съгласна с извода на мнозинството от състава, че подсъдимият … не е длъжностно лице …
Безспорно е, че подсъдимият като лекар е в трудовоправни отношения с МБАЛ, която е търговско дружество, ….. Същественото е какви функции изпълнява подсъдимия и с действията си, кои обществени отношения накърнява … Конституционно задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да осъществява контрол върху всички здравни заведения. Тези си задължения тя реализира чрез МЗ, както и чрез приеманите закони, регулиращи всички дейности, свързани със здравеопазването, без да се прави разлика дали медицинското заведение е създадено с държавен, общински или частен капитал. Затова подсъдимият изпълняващ задълженията си като лекар в болницата, като е поискал и приел дар, който не му се следва, е извършил престъплението подкуп, тъй като има качеството на длъжностно лице – на него му е било възложено да изпълнява със заплата постоянно ръководна работа и поисканата и получена сума е именно за това.”

И докато няма категорична съдебна практика, лекари ще бъдат шумно задържани за получаване на подкуп, а след това (извън медийното внимание) съдът ще отсъжда – може ли не лекар да бъде осъден за това престъпление.

11 comments

 • Не можах да открия номера и на това дело 🙂

  • Мария Радева

   Това, което посочих е номера на решението, защото това поискахте.
   Номерът на делто е К.Н.Д. 488/2010
   Ако не можете да го намерите – пишете ми на личния e-mail и ще ви изпратя решението.

 • Даниела Лаловска

  В теорията няма колебание по отношение на това кое длъжностно лице може да извърши престъплението „подкуп“. Решението на ВКС е правилно.

 • В смисъла на горенаписаното, как ще коментирате ихфорцаията за получените от МВР „дарения“ на стойност над 6 милиона лева??!!!
  Трябва ли служителите на МВР, които са длъжностни лица по смисъла на НПК, да получават „дарения“ от юридически и физически лица, за а си вършат работата, която им е вменена със закон и е обезпечена със средства от бюджета.

  • Мария Радева

   Като професионалист рядко коментирам проблеми извън преките ми професионални дейности, но в случая приемам това предизвикателство.
   Първият ми коментар като гражданин на описаната ситуация е – че това е скандално! И подобни практики трябва да бъдат спрени!
   Коментарът ми на юрист е, че поне формално “даренията” са в полза на юридическото лице – МВР или съответната регионална дирекция; поне формално даренията не са направени персонално на определени служители.
   Практиката с даренията за МВР е почти същата, като с дарението, което бях “помолена да направя” – и което направих (на такава учтива покана – кой може да откаже) в полза на МБАЛ още докато бях в родилна зала. Вярно, че това беше през 2000 …. а сега сме 2011

   • Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.
    Имате страхотен сайт, който е полезен на много хора, вкл. и на мен.
    Продължавайте в същия дух.

    • Мария Радева

     Благодаря за подкрепата!
     Смисълът на този сайт е да бъде полезен на читателите! Без читетелите си – сайтът ще бъде само рееща се отломка в космоса, наречен Интернет:)
     Благодаря!

Напишете коментар