Актуална информация

Може ли лекаря да провери самоличността на пациента?

Ползване на фалшива самоличност от пациентите – ако мислите, че това е само филмов сюжет…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2012

Ползване на фалшива самоличност от пациентите – ако мислите, че това е само филмов сюжет – не – не е. Това е реална ситуация, която може да се случи (и се случва) в лечебните заведения. И ако в болница пациентите представят личните си карти при оформяне на медицинска документация, в извънболничната помощ ситуацията е малко по-различна. В кабинета на специалиста пациентът се легитимира с издаденото от ОПЛ направление. При посещение в зъболекарския кабинет пациентът представя здравно осигурителна книжка. Дали пациентът,който представя направление или здравно осигурително книжка е действително това лице? Дали някой без здравни осигуровки не спекулира с данните на свой здравно осигурен близък (или не толкова близък)?

Проверка на самоличността и здравно-осигурителния статус на пациентите

В подобни на описания случай, лекарите задават резонния въпрос: „Как мога да проверя самоличността на лицето, което се представя за пациент? Имам ли право да искам личната карта явилите се в кабинета лица?”
С изменения в ЗЗО, от края на 2011, е даден положителен отговор на тези въпроси.
Считано от 01.01.2012 при ползване на медицинската помощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност. Следователно ако лекаря не познава лично пациентът, не само, че има право да поиска документ за самоличност, а пациентът е ДЛЪЖЕН да представи такъв.
След като законът задължава пациентите да легитимират самоличността си пред лекаря, оправдания от вида: „не зная кой всъщност пациент прегледах – на направлението/ в здравно осигурителната книжка няма снимка ” – ще останат в миналото.

Как се проверяват здравните осигуровки?

Случвало ли ви се е РЗОК да откаже да плати определена дейност, защото пациентът към този момент е нямал здравни осигуровки?
Със същите изменения в ЗЗО се създава и задължение за лекарите да проверяват здравноосигурителния статус на лицата. Внимание! Наличието или липсата на здравноосигурителни права се удостоверява единствено от НАП.
Считано от 01.01.2012 изпълнителите на медицинска и дентална помощ са длъжни да извършат проверка на здравноосигурителния статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите.

2 comments

 • Екатерина Лулчева

  Здравейте,

  проверката на здравноосигурителния статус се извършва в сайта на НАП: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home
  Въпроса ми към Вас е: разпечатката, която се прави след тази проверка доказва ли, че пациента е здравноосигурен?
  Работя в МБАЛ и досега с тези справки направени в деня на постъпване на пациента в ЛЗ доказвахме пред РЗОК, че пациента е здравноосигурен. От 1 януари 2012 г. според РЗОК и чл.19, ал. 4 от Приложение №2Б към чл. 2 на Постановление №366 от 27 декември 2011 г.за приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО бяхме предупредени, че само Удостоверение издадено от НАП ще доказва, че пациента е здравноосигурен.

  Предварително Ви благодаря!

  • Мария Радева

   Благодаря за зададения въпрос!

   Цитираното от Вас приложение 2Б от ПМС № 366 от 27.12.2011 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване съдържа Методиката за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ.
   Чл. 19. ал.4 гласи, че здравноосигурителният статус на ЗЗОЛ с прекъснати и впоследствие
   възстановени здравноосигурителни права се удостоверява с документ, издаден от НАП, до края на периода на хоспитализация.

   Обърнете внимание, че поставения от Вас въпрос е различен от смисъла на чл.19, ал.4. Вие говорите за случаи, в които в деня на хоспитализация пациентът Е ЗДРАВНООСИГУРЕН (в този случай разпечатките, които правите са само предпазна вярка). Докато чл.19, ал.4 – казва нещо друго – правата на ЗЗОЛ СА ПРЕКЪСНАТИ и в случай, че той ги възстанови – удостоверява това обстоятелство с документ, издаден от НАП, до края на периода на хоспитализация.

   Формално погледнато цитираната разпоредба е приложима единствено за случаите на хоспитализирани ЗЗОЛ. И до сега е имало случаи, в които възстановяването на здравноосигурителни права по време на хоспитализация се е доказвало единствено с удостоверение от НАП. В този смисъл не виждам нещо коренно различно в обсъжданата разпоредба.

   От друга страна смятам, че чл.19, ал.4 ще има дисциплиниращ ефект спрямо пациентите, за да разберат, че плащането на здравно осигуровки е не само задължително, но и важно. И ако някой е некоректен платец – в случай, че има нужда от медицинска помощ – негово е задължението да Също така подобна разпоредба е в защита на болниците – те ще са гарантирани, че предоставят помощ на здравноосигурено лице.

Напишете коментар