ДВ 2011

Промени в нормативни актове

В ДВ 58/29.07.2011 са обнародвани изменения в: Правилника за организацията на работа и дейността на…

Мария Радева|Автор
29 юли 2011

В ДВ 58/29.07.2011 са обнародвани изменения в:

  • Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция
  • Наредба № 39 от 2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията
  • Наредба № 34 от 2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
  • Наредба № 28 от 2007 за дейности по асистирана репродукция
  • Очаквайте подробности ….

    Оставете първия коментар