Аргументи и коментари

МЗ за медицинската помощ през 2011

  Смисълът на официалните интернет страници на държавните институции е да направят управлението прозрачно и…

Мария Радева|Автор
7 ное. 2010

 

Смисълът на официалните интернет страници на държавните институции е да направят управлението прозрачно и да се създадат облекчени условия за търсещите информация.

Официалните интернет страници са лицето на институциите и разчитаме на тяхната актуалност, което е гаранция и за техния професионализъм.

 МЗ изпреварва събитията и предоставя информация „Как се лекуваме през 2011”, в рубриката Актуална здравна информация. Семплата информация  „Всяка област ще разполага с една областна болница и няколко общински” резюмира визията за реформата в  болничната помощ: Във всяка област ще се запази болницата в административния център.  Това означава, че в страната ще останат 28-те големи болници, където хората ще могат да получат всякаква медицинска помощ. Те трябва да отговарят на медицинските стандарти за обем и качество на дейност, наличие на специалисти и апаратура за да имат отделения по съответните специалности. В общините с население между 20 000 и 40 000 души ще останат по-малки болници, в които хората ще получават грижи поне по 3 медицински специалности – вътрешни болести, неврология и детски болести. Такива са и изискванията на ЕС.” Къде са записани точно тези изисквания  на ЕС информация липсва.

Следващото съобщение в същата рубрика е за успокоение на живеещите в по-малките населени места. В общините, където няма болница има ДКЦ и Медицински център:

„В редица общини в страната болниците за активно лечение не отговарят на изискванията. Във все повече общини е налице тенденция към застаряване и намаляване на населението.  Възрастните хора страдат предимно от хронични заболявания и затова те се нуждаят от болници за продължително лечение и долекуване. Това обаче не означава, че хората остават без медицинска помощ. При изявено желание болницата може да се превърне в Медицински център с до 10 легла, където специалистите ще продължат да работят. Там хората ще могат да получат всички необходими медицински услуги и изследвания. Освен това в тези общини има филиали на Спешна помощ, които са над 190 на цялата територия на страната. Той е в състояние да окаже първа помощ на всеки човек, дори той да не е плащал редовно здравните си осигуровки.” Последното изречение звучи странно (но за сметка на това успокоително) на фона на изискванията на Закона за здравето за оказването на спешна помощ.  Съгласно чл. 82, ал.1 от ЗЗ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със медицинска помощ при спешни състояния.

Предвидените за 2011 промени в достъпа до медицинска помощ са с цел подобряване системата на здравеопазване. МЗ систематизира „Какво и кога ще донесат промените на пациентите”: „Промените ще доведат до качествено здравеопазване за всеки пациент. Всеки пациент, в която и болница в страната да се намира, ще има постоянен достъп до качествена помощ. За тази цел се въведоха ясните критерии, на които трябва да отговарят болниците. Сред тях са осигуряването на 24-часов прием при спешни състояния, наличието на лекари по съответните специалности на основен трудов договор, наличие на необходимата апаратура и клинична лаборатория. Така всеки пациент ще има сигурността, че когато постъпи в болница, там могат да му окажат нужната помощ, а не състоянието му да се влоши и след това да се налага отново да се лекува на друго място, а здравната каса да плаща два пъти за това. Освен това хронично болните, след основното лечение, ще могат да получават  необходимите грижи в болници за за продължително лечение и долекуване, които сега липсват. Успоредно с промените в болниците ще се промени и  финансирането на медицинските услуги, остойностяването на клиничните пътеки. Предстои въвеждането на електронното здравеопазване, което прави цялата здравна система прозрачна и дисциплинирана. С нея става възможно проследяването на пътя на пациента – от прегледа при ОПЛ и специалиста, до лечението в болницата и предписаните лекарства.  С всички тези промени се постига по-добро качество на здравната услуга, сигурност на пациентите, ефективност на лечението и не на последно място- по-рационално изразходване на финансовия ресурс на обществения здравноосигурителен фонд.”

Осигуряването на 24-часов прием при спешни състояния е често повтаряно изискване към болниците. Въвеждането му обаче няма нищо общо с 2011 година. Изискването за осигуряване от лечебното заведение на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска помощ при спешни състояния е в сила от 01.01.2010 и е въведено с чл. 59в ЗЗО (ДВ 101/2009).

И отново за електронното здравеопазване. Видно от информацията на МЗ се  предвижда то да бъде въведено през 2011. Явно това е резултата от изпълнението на Стратегията за внедряване на електронното здравеопазване (от 2006), достъпна също на сайта на МЗ.

Основната цел на реформата, дефинирана от МЗ, е да осигури качествено здравеопазване за всеки пациент, където и да се намира в страната. Наред с това обаче, ще има и негативни последици за някои болници. „Освен това занапред вместо да се разходват ресурси в поддържането на сградите и заплатите на малкото лекари в болници, които не отговарят на изискванията на медицинските стандарти, те ще се пренасочат към тези, които имат потенциал за това.”

На често задавания болезнен въпрос „Колко болници ще се затворят?”,  МЗ дава категоричния отговор: „Няма да се затварят болници, просто се въвеждат ясни критерии, на които те трябва да отговарят, за да работят. Всички лечебни заведения, които ги изпълняват, ще останат да работят. Това се налага от интересите на пациентите, които трябва да получават качествено и безопасно лечение.”

 Стратегията на МЗ за развитие на здравеопазването през 2011 е разбираема и достъпна. Как ще се реализира на практика през 2011 и ще даде ли очакваните резултати предстои да видим.

 Цитатите в настоящата публикация текстове са от сайта на МЗ, в редакция към 06.11.2010.

Оставете първия коментар