Аргументи и коментари

МЗ въвежда стандарт от 20 минути за пристигането на линейка

Източник INSMARKET: Въвеждане на национални стандарти за време, през което екипите да достигнат до мястото…

Мария Радева|Автор
9 май 2011

Източник INSMARKET:
Въвеждане на национални стандарти за време, през което екипите да достигнат до мястото на инцидента, както и на алгоритми за поведение при оказване на спешната помощ са сред основните дейности за подобряване на системата. продължи

Оставете първия коментар