Актуална информация

Забравете за старите указания на МЗ – четете медицинските стандарти!

В началото на юни се обърнах със следното питане към МЗ: (За да видите отговора…

Мария Радева|Автор
7 юли 2011

В началото на юни се обърнах със следното питане към МЗ: (За да видите отговора на МЗ – кликнете върху изображението, за да увеличите размера му)

“Прилагат ли се в системата на здравеопазването и в частност в дейността на РЗИ следните документи:
Указание №3/02.09.1998 за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравните заведения
Указание №2/02.09.1998 за начин и средства на дезинфекция в здравните заведения.
В случай, че отговорът е положителен, моля да ми укажете правното основание за прилагането на посочените указания, обнародвани ли са в ДВ; и да ми предоставите копие на цитираните по-горе указания.”

Зададох въпроса, макар че предварително знаех отговора: Не, не се прилагат!

Кои са нормативните актове, уреждащи изискванията към хигиената, правилата за дезинфекция и стерилизация в лечебните заведения?


Издирването на въпросните документи започнах още в края на миналата година по повод, проверка, извършена от СРИОКОЗ, завършила с налагане на санкция. Здравните инспектори твърдяха, че лекарят е нарушил “Хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика – Раздел IV, т.1, публ. в Служебен бюлетин на МЗ N 7/1999 г.”
Опитът да бъдат открити (в две правно-информационни системи) въпросните хигиенни норми, за да бъде организирана защитата на санкционираното лечебно заведение, не даде резултат. Тогава, се обърнахме към МЗ да предостави текста на т.нар. указания. Полученият отговор беше изненадващ: посочените хигиенни норми НЕ се прилагат в системата на МЗ!
Приемайки отговора на МЗ за верен, тогава защо същите тези указания се прилагаха от длъжностни лица в системата на МЗ, още повече да бъдат налагани административни санкции?

В края на миналия век МЗ издава редица указания, свързани с хигиената в лечебните заведения, някои от които (без да претендирам за изчерпателност) са:
Указание № 2/02.09.1998 на Министерството на здравеопазването за начини и средства за дезинфекция в здравните заведения (публ. в Служебен бюлетин на МЗ, бр.1 от 1999 г.);
Заповед № РД-09-300/02.07.1999 за хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика (публ. в Служебен бюлетин на МЗ, бр. 7 от 1999 г.);
Указание № 3 от 2.09.1998 на МЗ за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравните заведения.

Вероятно съществуват и други подобни “апокрифни” актове на МЗ, прилагането на които поставя редица въпроси:
1) Какви по вид нормативни актове са цитираните документи?
2) Действащи ли са към настоящия момент те и съдържат ли правни основания за търсене на административно-наказателна отговорност?
3) Къде могат да бъдат открити автентичните текстове на документите, с оглед необнародването им, за се познават и спазват от адресатите им?

Въпреки отговора на МЗ, продължавах да получавам информация, че в действителност въпросните указания се прилагат в работата на здравните инспекции (?!), лечебни заведения продължаваха “стриктно” да спазват недействащите указания, непознавайки новата нормативна уредба. За да бъда максимално полезна на клиентите си, преди месец, повторно се обърнах към МЗ с питането, цитирано по-горе. Публикувам отговора на МЗ.

2 comments

  • Във всички обществени заведения, особено здравните, трябва да се спазват правилата и хигиената да се поддържа на високо ниво. Недопустимо е да щъкат хлебарки между стаите на болните. Поне веднъж годишно трябва да се пръска срещу тези гадинки. Медицинските лица най-добре знаят какви болести и зарази разнасят хлебарките…

Напишете коментар