Актуална информация

Медицински документи за деца и ученици

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия…

Мария Радева|Автор
12 сеп. 2011
Медицинските документи на учениците

Само след няколко дни нашите любими деца ще се върнат в класните стаи. След първия учебен звънец, започват и посещенията в кабинетите на личния лекар за издаване на различни медицински бележки и медицински документи.

В помощ на родители и лични лекари е настоящата публикация.

За медицинските бележки, както и за осъдения лекар за издаване на фалшиви медицински бележки на ученици писах още в началото на годината.

Медицински документи за училище

За всички деца, записани в пациентската листа, личният лекар е длъжен да изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици (чл.121, ал.5, т.6 НРД 2011). Издаването на талона за здравословното състояние е безплатно.

След измененията на Наредба 40/2004, безплатно личния лекар следва да издава и служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Семействата с деца, които нямат поставени задължителните имунизации и не са им извършени профилактичните прегледи, няма да получават пълния размер на месечните социални помощи.

Медицинските бележки на учениците

С връщането в класните стаи започват и отсъствията на учениците. За оправдаване на отсъствията, наложили се поради медицински причини лекарят издава медицинска бележка. Използвам случая да припомня разликата между медицинската бележка, удостоверяваща здравословното състояние на учениците и амбулаторния лист. Двата документа имат различни приложения и съдържат различен обем от данни. Медицинската бележка е удостоверителен документ, чието предназначение (най-често) е да оправдае отсъствието на децата от училище или да удостовери, здравословното му състояние по различни поводи. Същата се издава след проведен медицински преглед, резултатите, от който следва да са отразени в амбулаторен лист.
Съгласно чл. 128, ал.3 НРД 2011 общопрактикуващият лекар отразява оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен лист

Неистински медицински бележки

За никого не е тайна, че често учениците се опитват да извиняват неоправданите отсъствията от училище с фалшиви медицински бележки.
Внимание, лекари! Не правете подобни «услуги» – това е наказуемо. И вече са факт осъдени лекари, предоставили фалшиви медицински бележки на ученици.

1 comment

Напишете коментар