Актуална информация

Медицинските стандарти – начин на употреба

ЗЛЗ дефинира, че лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество…

Мария Радева|Автор
27 фев. 2011

документи,застрахователни полици,Здравеопазване,медицина,медицинска застраховка,Символи,фирми

ЗЛЗ дефинира, че лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването, обнародват се в държавен вестник и съдържат задължителни правила за поведение.

Действащи към момента са медицински стандарти както в медицината, така и в денталната медицина.

Медицинските стандарти уреждат практикуването на определена медицинска специалност или на определени дейности в медицината (например – медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки или медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции).

Структура на медицинските стандарти текст

Контрол и отговорност при неизпълнението на медицинските стандарти – следва …

 Свързана публикация –  https://mariaradeva.com/?p=1432

1 comment

Напишете коментар