НРД 2012

Медицинската помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК, ИАМО, РЗИ? В ДВ 94/29.11.2001 са обнародвани изменения…

Мария Радева|Автор
29 ное. 2011

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК, ИАМО, РЗИ?

В ДВ 94/29.11.2001 са обнародвани изменения на Наредба № 34 от 2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Кой ще плаща за лечението на пациенти със злокачествени заболявания и болни на диализно лечение?

Този въпрос е провокиран от последните изменения на Наредба № 34 от 2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Какъв ще е ефектът от промените и кой ще поеме грижата за пациентите с онкологични заболявания и тези на диализно лечение тепърва ще става ясно. Дано промените да са за доброто на пациентите, а не само за икономии в бюджета на МЗ.

Преди изменението, по реда на Наредба 34/2005 се заплащаха лекарствените продукти, предназначени за лечението на:
1. злокачествени заболявания;
3. инфекциозни заболявания (СПИН, туберкулоза и други);
5. болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение;
6. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост.

След измененията пациентите със злокачествени заболявания и болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение отпадат от списъка на наредбата (т.1 и т.5 са отменени)

За лечението на болните с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, по реда на Наредба 34/2005 на лечебните заведения се осигуряваха медицински изделия и апаратура. След измененията възможността, както и разпоредбите, за доставка на апаратура са ОТМЕНЕНИ.

Промени в реда за предписване на лекарствени продукти по Наредба 34/2005

Променя се срокът и образецът на протоколите за предписване на лекарствeни продукти за лечение на инфекциозни заболявания (СПИН, туберкулоза и други). Изготвеният протокол ще е с валидност до шест месеца, а не както беше до сега “за срок до една година”.

Съществуващите до сега възможности, когато в населените места, няма лечебни заведения – крайни получатели по реда на наредбата, копие от протокола с опиоидни аналгетици, на пациенти с онкологични заболявания, да се изпраща в съответната областна многопрофилна болница за активно лечение по местоживеене на пациента, а тези лекарствени продукти, да се отпускат от аптеките на съответните МБАЛ са ОТМЕНЕНИ.

Променя се и редът за предписване на лекарствени продукти за лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост. Разпоредбите за работата на Централната комисия към МЗ, която разглежда протоколите за визраните лекарствени продукти са ОТМЕНЕНИ.

Променят се и някои от правилата за предписване и отпускане на лекарствените продукти по реда на наредбата.
Направени са и изменения в Наредба № 4 от 2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

1 comment

Напишете коментар