адв. Мария Радева

Специализира в областите - Трудовото и Осигурителното право, Медицинско право, Административното право
"Добрият лекар лекува болестта;великият лекар лекува пациента, който страда от болестта."
Уилям Ослър

За мен

  • Доктор по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Докторска програма Административно право и административен процес
  • Главен асистент по Трудово право, Осигурително право, Социално и здравно законодателство“ в Русенски университет “Ангел Кънчев”
  • Специалист по Трудово право, Социално и здравно осигуряване
  • Консултант по Медицинско право и правно регулиране в здравеопазването

1993 – 1998

Магистър по Право
Русенски университет „А. Кънчев”

2003 – 2006

Бакалавър по Психология
Русенски университет „А. Кънчев”

2006 - 2008

Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт
Медицински университет – София

2010 - 2014

Доктор по Право
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

1999 – 2003

Адвокат, Адвокат към сдружение “Български адвокати за защита правата на човека” и Фондация “Програма достъп до информация”
Адвокатска колегия – Русе

2003 – 2010

Юрисконсулт, Началник – отдел „Контрол”
Районна здравноосигурителна каса – Русе

от 2010

Консултант
Експерт по Медицинско право

2011 - 2014

Юрисконсулт

2012 - 2014

Асистент
Юридически факултет
Русенски университет „Ангел Кънчев”

от 2014

Адвокат
Адвокатска колегия - Русе
Личен номер 1900042770

от 2014

Главен Асистент
Юридически факултет
Русенски университет „Ангел Кънчев”