адв. Мария Радева

Специализира в областта на Медицинското право, Трудовото и Осигурителното право, Административното право.
"Добрият лекар лекува болестта;великият лекар лекува пациента, който страда от болестта."
Уилям Ослър

За мен

  • Специалист по Медицинско право, Трудово право, Здравно осигуряване
  • Консултант по правно регулиране в здравеопазването
  • Автор на справочника „Здравната система в България” и “Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”, с повече от 40 научни публикации и поредица от популярни статии в специализирани издания
  • Главен асистент по “Осигурително право” и „Обща теория на правото“ в Юридическия факултет и „Социално и здравно законодателство“ във Факултета по Обществено здраве и здравни грижи на Русенски университет “Ангел Кънчев”
  • Доктор по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, с тема на дисертационния труд: „Права в здравеопазването. Административно- правни способи за защита правата в здравеопазването. Административно регулиране в здравеопазването”

1993 – 1998

Магистър по Право
Русенски университет „А. Кънчев”

2003 – 2006

Бакалавър по Психология

Русенски университет „А. Кънчев”

2006 - 2008

Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт
Медицински университет – София

2010 - 2014

Доктор по Право
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

1999 – 2003

Адвокат, Адвокат към сдружение “Български адвокати за защита правата на човека” и Фондация “Програма достъп до информация”
Адвокатска колегия – Русе

2003 – 2010

Юрисконсулт, Началник – отдел „Контрол”

Районна здравноосигурителна каса – Русе

2008 – 2010

Контрольор

„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД

от 2010

Консултант по Правно регулиране на здравеопазването
Адвокат по Медицинско право

от 2012

Асистент

Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”

от 2013

Преподавател
ЦПО „Хипократ” в курсовете за Асистент на лекаря по дентална медицина

от 2014

Главен Асистент

Юридически факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”