ДВ 2011

Максимални цени за избор на лекар и екип

 Промените в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ са обнародвани в ДВ…

Мария Радева|Автор
13 юли 2011

 Промените в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ са обнародвани в ДВ 53 от 12.07.2011 отново са с фокус върху правилата за избор на екип.

Болниците ще могат сами да определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност, избрана от пациента, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип – 900 лв.

 Избор на лекар/екип ще се допуска освен за  извършване на конкретна интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, също така и за определена манипулация.

В информацията, която болниците, задължително обявяват на общодостъпни места, в частта й относно цените за избор на лекар/екип задължително се съдържа и максималните цени за този избор, определени с наредбата.

Във водения от болниците електронен дневник на заявленията за допълнителна услуга – избор на лекар или екип ще се вписват по-малко данни. Остават единствено данните за: трите имена и номера на личната карта на пациента и на неговия представител, подписал заявлението; клиничната пътека, по която се извършва хоспитализацията на пациента.

 Обнародван е нов образец на заявление за избор на лекар/екип.

4 comments

 • С избора на екип не се ли нарушават правата на пациента заложени в „европейската харта за правата на пациента“?

  • Мария Радева

   Изборът на екип е нормативно регулиран в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Това е действащ нормативен акт и се прилага докато не бъде отменен, вкл. и по съдебен ред.

 • Някъде четох, че даже има предложение това плащане за избор на екип да отпадне съвсем. Но се съмнявам, това са само предложения. Цената за избор на екип не е малка и е добре да има таван иначе болниците ще започнат да се напредварват кой колко да вдигне цените. Да не говорим, че у нас има болници, които взимат пари и за проследяване на бременност и нямаш опцията да ти е безплатно.

  • Мария Радева

   Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ Болниците определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност по чл. 28 (извършване на конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента) , като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип – 900 лв.

Напишете коментар