Актуална информация

Лечебните заведения като администратори на лични данни

На 24.02.2012 в София се проведе и вторият от обявените специализирани семинари по проблемите на…

Мария Радева|Автор
27 фев. 2012

На 24.02.2012 в София се проведе и вторият от обявените специализирани семинари по проблемите на санкционирането на лечебните заведения.

Благодаря на участниците за доверието!
Благодаря и за търпението да споделят с мен съботния си ден : )

За пореден път, макар и малко извън обявената тема, дискутирахме въпросите за личните данни на пациентите, Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), регистрацията като администратор на лични данни.

Администратор на лични данни – регистрация

Безспорно всички лечебни заведения, подлежат на регистрация като администратори на лични данни.
По дефиниция лечебните заведения, събират и обработват т.нар. “чувствителни лични данни” – т.е. лични данни, свързани със здравословното състояние на лицата, които са техни пациенти. По тази причина регистрацията на лечебните заведения като администратори на лични данни минава през една специална процедура на т.н. “предварителна проверка преди вписване”.

Преди месец приключих регистрацията на лечебно заведение като администратор на лични данни. И от собствен опит мога да кажа, че процедурата по регистрация приключва в изключително кратки срокове, така както е указано в закона. Ако някой продължава да твърди, че подадените документи за регистрация “потъват” в КЗЛД – това не е вярно, а е индикация за проблем при регистрацията.

Проверка на регистрираните администратори на лични данни

Съветвам всички лечебни заведения да проверят актуалното състояние на регистрацията си като администратори на лични данни и при проблем своевременно да предприемат мерки за отстраняването му.От проверката, която аз извърших за двадесетина лечебни заведения (вкл. клиенти и участници в семинарите) се установи, че някои от тях са с валидна регистрация, за други следва да бъде направена пререгистрация, а трети изобщо липсват в регистрите на КЗЛД. Лечебните заведения в последните две групи – бързо трябва да предприемат съответните действия, за да получат валиден статут на регистратор на лични данни.

Указания на КЗЛД:

Как мога да проверя дали съм регистриран като администратор на лични данни?

Всички вписани администатори на лични данни са обявени в публичния “Регистър на вписаните администратори на лични данни”.
Регистърът се състои от две части – администратори на лични данни със завършила регистрация и администратори на лични данни, подлежащи на актуализация. Вторият списък съдържа администратори на лични данни, подали документи в КЗЛД, чиито данни подлежат на актуализация във връзка с промяната на Закона за защита на личните данни от 2006 година.

Ако откриете търсеното от Вас юридическо и/или физическо лице в „Администратори на лични данни със завършила регистрация“, то Вашите задължения по първоначалната регистрация към КЗЛД са изпълнени.

Ако откриете търсеното от Вас юридическо и/или физическо лице в частта „Администратори на лични данни, подлежащи на актуализация“, то Вие сте регистриран като АЛД, но следва да актуализирате вече подадените от Вас данни.

Ако не откриете търсеното от Вас юридическо и/или физическо лице в нито една част на Публичния регистър, а обработвате лични данни и поддържате регистри с такива данни то следва да извършите регистрация на администратор на лични данни.

А в коя група попада вашето лечебно заведение?

2 comments

  • Мария Радева

    Благодаря за кометара!
    Ще си позволя обаче да не се съглася. Проблемът ни не е толкова в липсата на закони – закони си имаме – но никой не ги спазва и никой не контролира и наказва своеволията.

Напишете коментар