ДВ 2012

Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните – нови правила за предписване, отпускане и контрол

От 31.08.2012 (ДВ 67) е в сила нова наредба за отпускане на лекарства на ветераните…

Мария Радева|Автор
3 сеп. 2012

От 31.08.2012 (ДВ 67) е в сила нова наредба за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Наредба № 17 от 2000 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните е отменена.

Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Ветераните от войните имат право на лекарствени продукти (извън, тези плащани от НЗОК), посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Средставата за тези лекарствени продукти се осигуряват от държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез НЗОК. АСП превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветераните от войните.

Списък на лекарствените продукти, които могат да бъдат отпускани на ветераните от войните

Ветераните от войните ще имат право и на дентална помощ, извън тези заплащани от НЗОК. Средствата за предоставената дентална помощ са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от АСП.

Контрол върху отпуснатите лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Контролът по тази наредба относно предписването и отпускането на лекарствените продукти ще се осъществява от НЗОК/РЗОК.
РЗИ ще проверява съответствието на отразените в медицинската документация на конкретния пациент диагноза, зъбен статус, дентално-протетично лечение и вид протеза.
Финансовият контрол по издаване на фактурите и фискалните бонове или друг платежен документ при прилагането на тази наредба се извършва от Министерството на финансите.

Повече за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните – Наредба № 3 от 24 август 2012.

2 comments

 • Ваня Златанова

  Това ли е актуалният списък на лекарствата за ветерани? Защото в Наредба 3 /24.08.2012 г. пише, че този списък ще действа, докато бъде утвърден окончателният?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Въпросният списък се утвърждава на основание Наредба 4/2012. Заповедта на министъра за утвърждаване на списъка (връзката, която съм посочила) е издадена точно на основание тази наредба, което означава, че списъкът, който виждате на страницата на МЗ е актуалният.

Напишете коментар