ДВ 2011

Изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

ДВ 60 / 05.08.2011 обнародва изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ),…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2011

ДВ 60 / 05.08.2011 обнародва изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), които са в сила от днес.

От 30.09.2011 МЗ, Комисията по цени и реимбурсиране, ИАЛ и РЗИ ще трябва да осигурят възможност за предоставяне на информация и приемане на заявления и документи по ЗЛХПМ по електронен път. Предоставянето на информация и приемането на заявления и документи по електронен път ще се извършват след осигуряване на съответните технически и организационни условия, както и на съответните програмни продукти.

Очаквайте подробности за измененията в нормативната уредба на лекарствата

2 comments

 • Здравейте,интересува ме какви са новите условия и реда за откриване на аптека?Възможно ли е да се открие нова аптека в населено място,където има вече разкрита такава?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса!
   Подробно описание на административната услуга „Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти“ може да откриете на страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата. Съществуват някои особености с оглед издаване на разрешението за откриване на аптека с ръководител магистър-фармацевт, помощник-фармацевт, магистър-фармацевт с по-малко от една година трудов стаж и откриване на аптека в населено място с население под 10000 жители.

Напишете коментар