Съдебна практика

Концепция v/s практиката в здравеопазването

   Докато политиците пишат концепции за по-добро здравеопазване, реалното здравеопазване – добро или лошо – …

Мария Радева|Автор
9 дек. 2010

 

 Докато политиците пишат концепции за по-добро здравеопазване, реалното здравеопазване – добро или лошо –  се случва  в лечебните заведения, в болките на пациентите и административните проблеми на лекарите.

Политици, журналисти и здравни експерти от вчера коментират новата концепция на МЗ, която цели:

 

  • подобряване на общественото здраве
  • преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в здравеопазването
  • постигането на по-висока степен на национална здравна сигурност.

Амбициозните цели на МЗ се съдържат в  31 слайда и представляват семпъл текст, общо звучащи послания, формулирани общи идеи и отново реформа.

Докато се пишат концепции – наказателните постановления и съдебните актове прилагат напрактика правната рамка на здравеопазването – налагат санкции или утвърждават добрите практики. Справедливи или не, влезлите в сила съдебни решения, от една страна са задължителни са страните по делото, но от друга – създават практика. Съдебните решения указват как практически следва да се случват взаимоотношенията в здравеопазването и какви санкции ще се налагат на лекари и лечебни заведения, неизпълнили указаните задължения.

Концепциите представят визията, нормативната регулация създава правната рамка, съдебните актове решават (или задълбочават) конкретни проблеми, с които решения трябва да се съобразяват – пациенти, лекари, здравни администратори, политици, законотворци.

 Поставям си амбициозната задача да представям съдебни решения, свързани с предоставянето на медицинската помощ, с което целя:

  • подобряване  знанията за правната регулация в здравеопазването
  • преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции за злоупотреба с права от всички участници в здравната система
  • постигането на по-висока степен на правна информираност на медицинските специалисти, което е гаранция за по-високата степен на сигурност в ежедневната лекарска практика.

 Медицината се случва с лечебните заведения. Оценката за добре свършената работа е в благодарността и признателността на пациентите. Оценките за негативните резултати от лекарския труд, които понякога са с фатални, но закономерни последици, се дават в съдебната зала.

Оставете първия коментар