Публикации

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за…

Мария Радева|Автор
19 авг. 2013
КТД в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г.

Докладът Колективното трудово договаряне в здравеопазването беше публикуван в международното научно on-line списание Наука и технологии.

Публикацията, с която участвах на същата конференция през миналата година Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защита на обществения интерес, е една от най-обсъжданите и коментираните в този сайт.
Надявам се и публикацията от тази година, с акцент колективното трудово договаряне, да е интересна и полезна за читателите.

Оставете първия коментар