Трудово и осигурително право

Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”

В последните дни получих поредица от запитвания защо не коментирам широко огласения в медиите Колективен…

Мария Радева|Автор
13 авг. 2012

В последните дни получих поредица от запитвания защо не коментирам широко огласения в медиите Колективен трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”.

Правейки предварителната уговорка, че уважавам труда на всички работещи в сферата на здравеопазването, че съзнавам ниското ниво на заплащане в сектора (умишлено спестявам квалификацията унизително), както и във всички други сфери на икономиката в страната, смятам, че подписването на КТД е по-скоро PR-акция, отколкото акт с преки, практически ползи. А и съм изключително скептична към всяка форма на масовост (било синдикална или работодателска) – особено в България, и то в ситуация на тежка икономическа криза.

Не коментирах Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”, защото съм скептична доколко колективен е той, доколко представителни са участвалите в подписването работодателски организации и спрямо кои работодатели е задължителен КТД.

Какво означава колективен трудов договор?

Колективното трудово договаряне по отрасли и браншове е уредено в Кодекса на труда.

Колективен трудов договор по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. (КТ не предвижда участието на министри в процеса на подписването, но да приемем, че участието на министъра на здравеопазването придава тежест и провокира журналистическия интерес.)

Въпросът е кои страни могат да сключват КТД. КТ категорично определя кой може да участва в подписването на КТД – това са съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

Представителните организации на работниците и служителите са синдикатите. Но, не този въпрос е интересен в случая.

Кои, обаче са представителните организации на работодателите? КТ урежда специална процедура по която една организация може да бъде призната за представителна. Организациите на работодателите (както и на служителите) се признават за представителни на национално равнище от Министерския съвет за срок 4 години.

Към настоящия момент качеството представителна организация на работодателите имат следните организации:

Асоциацията на индустриалния капитал в България – Решение на МС 640 от 26.07.2012
Българската стопанска камара – Решениена МС 639 от 26.07.2012
Българската търговско-промишлена палата – Решение на МС 638 от 26.07.2012
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – Решение на МС от 637 от 26.07.2012

Кои работодателски организации подписаха КТД в здравеопазването?

Видно от текста на Колективния трудов договор в отрасъл “Здравеопазване”, публикуван на страницата на МЗ, от името на работодателите, договорът е подписан от две организации – Национална асоциация на работодателите в здравеопазването и Национална браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на лекарствени продукти, медико –санитарни и билкови препарати към Българската търговско-промишлена палата. Какво повече може да се каже за тези организации?

Сдружение “Национална асоциация на работодателите в здравеопазването в РБ” (както е пълното наименование на организацията) е регистрирана на 20.12.2000 в Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130464833 и адрес: София, ж.к. Младост 1, ул. Евгени Павловски 1.

Сдружение ”Браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на лекарствени продукти, медико –санитарни и билкови препарати” е регистрирана на 30.10.1996 в Софийски градски съд, БУЛСТАТ 121258567 и адрес: София, р-н Възраждане, ул. Инж. Ив. Вазов 88.

Отговарят ли визираните две организации на изискването за представителна работодателска организация, която може да подпише КТД – отговорът оставям на специалистите по колективно трудово договаряне.

За кои работодатели е задължителен КТД в отрасъл “Здравеопазване”?

Работодатели в сферата на здравеопазването са както най-големите болници в страната, така и най-малките лечебни заведения, в които лекарят е работодател на една медицинска сестра.

Безспорно колективният трудов договор е задължителен за всички работодатели в отрасъл Здравеопазване – членове на съответната представителна организация.
Редица съдебни решения разглеждат въпросите за обвързаността на работодателите с браншови или отраслови КТД: “Колективният трудов договор се сключва между представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. В този случай работодателят се представлява от представителната организация на работодателите по споразумение между националните им организации. Работодателят, дори и да не е подписал браншовият колективен договор, се счита обвързан от него именно по силата на членството си в представителна организация на работодателите, ако тя е страна по договора.”

Какво става в случаите, когато работодателят не е член на представителна организация на работодателите, подписала КТД? Смятам отговорът вече е ясен – КТД не е задължителен.

Съществува правна възможност, при определени условия, КТД да стане задължителен за всички работодатели в съответния отрасъл.
КТ предвижда, когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша.

Следователно законът дава възможност широко огласения КТД в отрасъл “Здравеопазване” да стане задължителен за всички лечебни и здравни заведения. Дали тази възможност ще бъде приложена? Лично аз дълбоко се съмнявам …

13 comments

 • “Колективният трудов договор се сключва между представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. В този случай работодателят се представлява от представителната организация на работодателите по споразумение между националните им организации. Работодателят, дори и да не е подписал браншовият колективен договор, се счита обвързан от него именно по силата на членството си в представителна организация на работодателите, ако тя е страна по договора.”
  koi rabotodatel ne e 4len na rabotodatelite????Kmeta li?Koito e izbran ..za srok ot 4g???

  • Мария Радева

   Има много работодатели, които не са членове на работодателски организации.

   След като визирате кмета – предполагам, че въпросът ви е свързан с колективен трудов договор на ниво община, което е нещо различно от браншови колективен трудов договор.

 • Веска Живкова

  Здравейте,
  относно въпроса за прилагане КТД в здравеопазване-може ли в частта на отпуските да се ползва от общините?За да бъда по-точна-мед.сестри в детските градини и училищата искат да ползват допълнителен отпуск в размер на 12 дни,които са заложени в КТД на здравеопазване.Отделно членуват и в КТД на общината,откъдето се полагат 10 дни допълнителен отпуск,т.е.20 дни по КТ,12 дни от КТД на здравеопазване и 10 дни от КТД на общината.
  Редно ли е това и по принцип,за да се възползваш от КТД не трябва ли да членуваш,т.е.да представят бележка за членство?

  • Мария Радева

   Благодаря за въпроса, който ме изненада.
   Все още ли има някой, който да вярва, че КТД в отрасъл здравеопазване има някакво приложение?
   Доколкото разбирам работодател във Вашия случай е общината. Общините/ респективно която и да е община е не овързана с КТД в отрасъл здравеопазване и той не се прилага в описания от вас случай. Посочените от вас служители и общината са обвързани единствено от КТД на общината, като приемам, че такъв е подписан.

 • Цитирам- „Кои, обаче са представителните организации на работодателите? КТ урежда специална процедура по която една организация може да бъде призната за представителна. Организациите на работодателите (както и на служителите) се признават за представителни на национално равнище от Министерския съвет за срок 4 години.“ и „Сдружение “Национална асоциация на работодателите в здравеопазването в РБ” (както е пълното наименование на организацията) е регистрирана на 20.12.2000 в Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130464833 и адрес: София, ж.к. Младост 1, ул. Евгени Павловски 1.“
  1. Към 2008г и към 2010г Нац.асоциация на работодателите в здравеопазването в РБ не се ли е пререгистрирала?
  2. Ако не е, това прави ли КТД в отрасъл Здравеопазване от 2008г и 2001г „незадължителни“ за всички здравни заведения?
  3. Задължително ли членуват здравните заведения т.нар. „работодатели“ в РБ/големи, малки и/или частни/ в тази нац.асоциация?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Позволих си да публикувам отговорите на поставените от вас въпроси.

 • има и още един ефект -вече почти всички пациенти разправят „какво искате-нали ви вдигнаха заплатите, защо разправяте че нямало пари „

  • Мария Радева

   Да, това го пропуснах. Но за съжаление личното ми мнение е, че конфликта с пациентите ще продължава да се нагнетява – не зная дали е умишлено или поради липса на управленски умения и визия за развитието на системата. За пореден път казвам – дано да не съм права, но в системата ще става все по-трудно и все по-манипулативно.

 • нашият Директор вече написа мотивирания си отказ да увеличи заплатите поради дълговете на ръководеното от него лечебно заведение.И за пореден път си имаме ялов нормативен документ приет с „национален консенсус“ и тиражиран в средствата за масова информация.

  • Мария Радева

   Продължавам да се съмнявам в „задължителността” на този колективен трудов договор. И откъде го измислиха този съвет и тези откази – ама какво да правят директори, които са поставени на този пост от държавата. Дали частните болници изобщо се вълнуват от КТД???
   Дори и да не увеличат заплатите много е вероятно работодателите да имат повишени разходи за осигуровки следващата година. Някъде мярнах, че осигурителните прагове на медицинските сестри се увеличават. Ако това е вярно – разходите за фонд работна заплата ще се увеличат, а в същото време реално получаваните от сестрите заплати ще намалеят – особено ако заплатите са под осигурителните прагове. Ето ви КТД 🙂 🙂

   • Подписание на 09.08.2012 . Колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване“ задължителен ли е за общините, където по отделните бюджетни структури също има медицински персонал? Например във функция „Здравеопазване“ са на единни разходни стандарти дейностите – детско и училищно здравеопазване и детските ясли. При условие, че няма необходимите средства по определения с ДБ стандарт, как ще се прилага подписания КТД.

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Благодаря за интересния въпрос
     Личното ми мнение е, че този КТД за отрасъл “Здравеопазване” не е задължителен за общините, в качеството им на работодатели на лекари и друг медицински персонал.
     Общините, т.е. тяхно сдружение не е страна по този КТД, следователно той не е задължителен за тях.
     Министърът на труда и социалната политика не се е възползвал от правото си да разпростре действието на този КТД за всички предприятия от отрасъла.

Напишете коментар