Аргументи и коментари

Кого плаши БЛС?

Zdrave.net цитира думите на председателя на съсловната организация, че „Българският лекарски съюз няма да подпише…

Мария Радева|Автор
8 окт. 2012

Zdrave.net цитира думите на председателя на съсловната организация, че „Българският лекарски съюз няма да подпише Националния рамков договор за следващата година, ако не бъде постигнато съгласие със Здравната каса за методиката на болничното финансиране.”

На подобни истории и декларации сме били свидетели при не едно подписване или неподписване на НРД. Каква стойност има подобна позиция?

Подписване на НРД

Естествено БЛС, като страна по НРД за медицинските дейности, има пълно право да откаже да подпише рамковия договор. Функциониране на здравната система, без подписан рамков договор няма да е нито прецедент, нито изненада. И за да не се повтарят ситуациите от минали години, законодателят уреди какво се случва ако по една или друга причина не бъде подписан рамков договор.

ЗЗО урежда, че Националните рамкови договори се приемат не по-рано от обнародването на бюджета на НЗОК за следващата година и не по-късно от последния работен ден на текущата година. Ако до 31.12.2012 не бъде приет НРД, то законът ИЗРИЧНО урежда, че продължава да се прилага действащият до момента НРД.

Не веднъж съм казвала, че подписването на рамковия договор има все по-силно изразен политически характер, отколкото юридически. Дали ще има НРД 2013 или ще се прилага НРД 2012 – няма голяма разлика. Истински важните обстоятелства за здравната система са не в НРД, а в закона за бюджета на НЗОК.

Обемите и цените на медицинската помощ, плащана от НЗОК

С изменения в ЗЗО, в сила от 01.03.2011, обемите и цените на медицинската помощ, заплащана от НЗОК, се договарят ежегодно в съответствие с бюджета на НЗОК. Обемите и цените на медицинската помощ се договарят от представители на НЗОК и БЛС/ респ. БЗС. През 2012 за пръв път бяха подписани подобни договори, които са различни от националните рамкови договори.

Обемите и цените на медицинската помощ следва да бъдат приети в срок до 14 дни от обнародването на закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година. И в този случай, законодателят се е подсигурил в случай, че не се постигне договорка със съсловните организации. В случай, че обемите и цените не бъдат приети в срок, управителят на НЗОК ги внася, чрез министъра на здравеопазването, за приемане от Министерски съвет не по-късно от последния работен ден на текущата година.

Финансовите отношения в здравноосигурителната система се регулират и от Методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ. В процеса на тяхната подготовка законът не предвижда участието на съсловните организации.
Методиките се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването. Управителят на НЗОК внася одобрените методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет.

И както наскоро казах на един научен форум, за 13 години системата на здравното осигуряване еволюира от договорното начало до публичното право. Управляващите се поучиха от историята на ежегодните “обществени драми” с подписването на НРД и промениха закона. Която и страна, в квази-договорния процес по приемане на НРД, да се откаже и не подпише договора – това няма да доведе до проблеми в системата на здравното осигуряване – има действащ НРД 2012, а и МС бързо ще приеме съответните документи.

И в заключение: кой печели от подобни декларации и неподписване на НРД? Или май никой нищо не печели – но нали трябва да има за какво да се говори в медиите ….

2 comments

 • Точно.
  Въпросът е целта на цялата „реформа“ това ли беше ?

  • Мария Радева

   Имам си собствен отговор на този въпрос.
   В началото сигурно е било реформа – няма как да не е при положение, че се сменя философията на системата.
   В последствие и особено сега – системата работи само и единствено да се вземат едни пари и то от правилните хора…

Напишете коментар