НРД 2013

Кога ще се сключват новите договори с НЗОК?

Попаднаха ли в капан лечебните заведения, които са възнамерявали да сключат договор с НЗОК през…

Мария Радева|Автор
6 ян. 2013

Попаднаха ли в капан лечебните заведения, които са възнамерявали да сключат договор с НЗОК през 2013 година?

Ще има ли НРД 2013?

В случай, че НЗОК, съсловните организации и МЗ спазят закона – НРД 2013 няма да има. Съгласно Закона за здравното осигуряване времето за неговото подписване безвъзвратно изтече.

Съгласно чл. 54, ал.6 от ЗЗО Националните рамкови договори се приемат не по-рано от обнародването на бюджета на НЗОК за следващата година и не по-късно от последния работен ден на текущата година. Приетите по този ред НРД влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.

Законът за здравното осигуряване урежда случаите, в които НРД не бъдат приети, така както се случва в момента (за пореден път). Когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в ЗЗО, се прилагат действащите до момента НРД. Следователно и към настоящия момент ще се прилагат рамковите договори от 2012.

Законът дава категоричен отговор на риторичния ми въпрос: Кого плаши БЛС?

И ако на цялото общество стана ясно, че НРД за медицинските дейности няма да бъде подписан, то като че ли този за денталните дейности се изгуби в общия тон на популистко и манипулативно говорене.

По информация от сайта на БЗС е финализирано подписването на НРД 2013 за денталните дейности. (???)

Текст на НРД за денталните дейности за 2013, с дата 18.12.2012 е публикуван на страницата на НЗОК. Това, че този текст е на страницата на НЗОК все още не го прави действащ нормативен акт.

Но така или иначе и НРД 2013 за денталните дейности няма обнародван. А и както е видно от справката в ДВ (до 04.01.2013) подобен документ не е подаден от МЗ за обнародване.

Сключване на договор с НЗОК

Освен изпълнението на новите дейности, които от 2013 трябва да се финансират от НЗОК, друг важен въпрос за изпълнителите е – ще сключват ли нови индивидуални договори с НЗОК?
От правна гледна точка, продължаващото действие на НРД 2012 не предполага сключването на нови индивидуални договори. (Но в системата на НЗОК – изненади винаги са възможни).
И ако за действащите договорни партньори ситуацията изглежда решима, то въпросът е ще бъдат ли сключвани договори с нови лечебни заведения. Спазвайки разпоредбата на чл. 24, ал.1, т.5 от НРД за медицинските дейности за 2012 – нови договори не би следвало да бъдат сключвани.
НРД 2012 ограничава т.нар. договорен период. Съгласно чл. 21 от НРД за МД 2012 лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на НРД. А действащият НРД 2012 е влязъл в сила на 01.01.2012. Подаването на заявления за сключване на договор извън януари 2012 е основание за отказ, съгласно чл. 24, ал.1, т.5 от НРД за МД за 2012.

Попаднаха ли в капан лечебните заведения, които са възнамерявали да сключат договор с НЗОК през 2013 година? Ще бъде ли спазен закона, макар и това да е неприятно за тях или ще бъдат търсени поредните „временни” решения – тепърва предстои да разберем.

4 comments

 • Ако на изборите спечелят същите хора и продължат със същата политика – очаквам смесена система със все по-голям дял на застрахователните услуги.

  • Мария Радева

   Който и да спечели – според мен – системата няма да има положително развитие, докато не се реформира. А, личното ми мнение е, че времето за реформи е пропуснато. А видим доколко системата може да оцелее, така бавно затъвайки – като затъването не е само финансово.

 • това „временни решения“ доста витиевато звучи 😀

  Но пък точно на това ще бъдем свидетели – гарантирам го.
  Въобще, след последните промени в ЗЗО се обесмисля изобщо съществуването на НРД , както и на здравноосигурителната система като цяло.Очакванията ми ( тук вече вероятността е 50 % ) са до края на мандата на следващото правителство да се премахне изцяло здравноосигурителната система.

  • Мария Радева

   Това „временни решения“ звучи доста притеснително, защото показва незачитане на закона и липса на предвидимост и устойчивост.

   Аз лично също залагам за редуциране смисъла на НРД. За здравно-осигурителната система – със сигурност ще съществува – важното е в какъв вид и обем.

Напишете коментар