ДВ 2011

Класификационна система AR-DRG

Така ли започва голямата реформа в здравеопазването? В извънредния брой на ДВ 102/22.01.2011 е обнародван…

Мария Радева|Автор
22 дек. 2011
Австралийски опит в здравеопазването

Така ли започва голямата реформа в здравеопазването?

В извънредния брой на ДВ 102/22.01.2011 е обнародван Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG,сключен на 4 ноември 2011.

Какво точно договарят България и Австралия – остава тайна.
Схемата на договореностите, вероятно и на финансовите условия , са обявени за поверителна информация, и няма да се обнародва в „Държавен вестник“.

AR-DRGs (Australian Refined Diagnosis Related Groups)

– представлява система за класификация на пациентите, която дава клинично значим начин, по който да лекуваните в болница пациенти да се съотнасят към необходимите ресурси.

Защо договорът за Класификационната система AR-DRG е обявен за поверителен?

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за за международните договори на РБ предвижда възможност органът, който дава съгласие за обвързване на РБ с международен договор, може в акта за обвързване да разпореди договорът да не бъде обнародван.

Въпросът кое налага запазване в тайна договорът за Класификационната система AR-DRG – засега остава без отговор.

В днешния ДВ 103/23.12.2011 – очаквайте изменение на наредбата за оптиките и медицински стандарт “Акушерство и гинекология”.

1 comment

Напишете коментар