Читателски въпроси

Как се поправя епикриза?

Свързани публикации: Епикриза се издава в деня на дехоспитализацията „Не съм съгласен с написаното в…

Мария Радева|Автор
27 юни 2011


Свързани публикации: Епикриза се издава в деня на дехоспитализацията

„Не съм съгласен с написаното в епикризата ми – какво мога да направя в този случай?” – пита читател на сайта (въпросът е зададен по системата Експерт On-line, с разрешение казусът да бъде публикуван).

В деня на изписването на пациен, от лечебно заведение за болнична помощ, се издава епикриза в три екземпляра – за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано.

Възможно е при изготвянето на епикризата да бъде допусната техническа грешка или пациентът да смята, че нещо от вписаните данни не е вярно с оглед неговото здравословно състояние. В тези случай, пациентът може да се обърне към лекуващия лекар или ръководителят на лечебното заведение, за да се нанесат нужните поправки. Дали лечебното заведение ще уважи молбата на пациента е решение на компетентните служители.

При отказ на лечебното заведение да поправи вече издадени медицински документи, пациентът може да подаде жалба до ИА „Медицински одит” и/или до РЗОК (в случай, че хоспитализацията е платена от НЗОК). Независимо какви ще бъдат резултатите от извършените проверки, контролните органи могат единствено да установят има ли или не извършено нарушение, могат и да дадат някакви предписания. Посочените институции не разполагат с правомощия да принудят лечебните заведения да променят или поправят вече издадени медицински документи.

Тогава какъв е единственият сигурен начин лечебното заведение да поправи съставените за пациента медицински документи. В случай, като описания, пациентите имат право да заведат иск срещу лечебното заведение. Съгласно Гражданско – процесуалния кодекс лицата, които имат правен интерес, могат да предявят иск за установяване истинността или неистинността на един документ. В съдебното дело пациентът е длъжен да установи своите твърдения – има ли грешка в медицинските документи, в какво се състои същата, правилни ли са твърденията на пациента за несъгласие с вписаните обстоятелства. Как пациентът ще докаже твърденията си – с допустимите от ГПК доказателства – писмени документи, свидетелски показания, заключения на вещи лица.

Подобно дело е завършило през април 2011, на първа инстанция в РС – Варна, с решение, с което е признато, че Съобщение за смърт № … и История на заболяването № …, двата съставени от служители на МБАЛ АД, са неверни документи.
Как се е стигнало до това решение?„В разглеждания случай атакуваните документи имат характера на официални свидетелстващи документи, тъй като материализират изявления на длъжностно лице, на които са възложени държавни и обществени функции, като изявлението е направено от лицето в това му качество, в рамките на предоставените му правомощия. Същевременно за ищците е налице интерес от провеждане на иска за оспорване на верността на документите, предвид наличието на данни за отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, който отказ е мотивиран със съдържанието на документите. …
След съвкупен анализ на събраните в производството доказателства, съдът намира, че процесните медицински документи в атакуваната им част са неверни. Липсват каквито и да било емпирични доказателства, че пациентът е страдал от сърдечен порок и от атеросклероза на съдовете. Вписванията на цитираните заболявания се основават на предположения на съставителя на документите, изведени по статистически път и въз основа на разкази на близки на починалия, а не на медицински изследвания. Същевременно отразеното в документите се опроверга, както от показанията на свидетелите, така и от наличните по делото писмени доказателства за заболяванията на пациента, включително и от заключението на вещото лице, което еднозначно установи, че липсват основания въз основа, на които да се приеме, че починалия е страдал от атеросклероза и сърдечен порок. Що се касае до отразеното заболяване хипертонична болест, съдът намира, че по делото се установи, че към момента на приемане за лечение, респективно кончината на И.Л., същият е страдал от посоченото болестно състояние. Липсват обаче доказателства, които да обосновават по категоричен начин извод, че давността на заболяването е от 1 година. Събраните по делото данни сочат начална дата на проявлението на заболяването около месец преди смъртта на И.Л.. Наред с това, както вещото лице по СМЕ така и лекарят, съставил оспорените документи не са категорични в становището си относно началната дата на заболяването. Същите сочат, че починалия страдал е от хипертония дълго време преди смъртта си, без обаче да се ангажират с точен период. Ето защо съдът приема, че атакуваните документи са неверни и в частта отразяващ продължителността на заболяването хипертонична болест.”

2 comments

 • Здравейте!
  Преди три дни изписаха съпругът ми от ВМА, отделението по гастроентерология, с диагноза чернодробна цироза. Диагнозата е установена по-рано в Софиямед. Заради плеврален излив и непрекъснати болки и кашлица, той беше лекуван в отделението по пулмология във ВМА и планиран да постъпи в гастроентерологията на същата болница на 05.01. 2015 г. Трябваше да си направи изследвания на 30.12.2014 г., необходими за приемането му. Но, предполагам заради студеното време, на 30.12. отново започна кашлицата. Добре че, веднага след изписването отидохме до Софиямед, за да му предпишат те подходящ антибиотик!
  В отделението отношението към съпругът ми е било доста безотговорно и пренебрежително. За няколкото дни на престоя му там това може да се преглътне.
  Но как да приема изявлението, че черният му дроб е толкова увреден, че и с лекарства и без лекарства ще е все същото. Казаха му да не пие лекарствата, изписани за черния му дроб, които той си носеше, защото те щели да му дадат.Но не му ги даваха и той попита.Това ли е лекарската етика?
  Без какъвто и да е предварителен разговор, в епикризата му /която ни дадоха в един екземпляр/ написаха, че той пие по 200-300 мл концентрат дневно, което абсолютно не отговаря на истината. Още повече, от м. юни миналата година, когато му откриха цирозата, той дори не е помирисвал алкохол!
  Как да повярвам на останалите неща, които пише в епикризата?
  Знам, че здравеопазването ни е под всякаква критика, но не очаквах, че това важи и за ВМА. Съпругът ми е полковник от запаса и през повече от 40 годишния ни брак се е случвало да ходя там. Нивото беше друго.
  Всичко бих игнорирала, но тази погрешна епикриза… На въпроса на съпруга ми към лекуващия лекар защо е писал така, той е отговорил: „печатна грешка“ ?!?!?!
  Бихте ли ми отговорили, струва ли се да се разправям и как? Заслужават ли си допълнителните тревоги и ядове, които може да ми донесе това?
  Благодаря ви за вниманието!
  Светла Иванова

  • Мария Радева

   На първо място – пожелавам всичко със съпругът ви да е наред.
   Личното ми мнение е, че медицинските документи трябва да отразяват истината!

   Ваше решение е дали ще настоявате за поправка на документа. Още повече ако наистина е „печатна грешка“ – тя лесно може да се поправи.
   Или просто ще си замълчите и ще приемете епикризата, такава каквато е. Решението е единствено ваше.

Напишете коментар