Актуална информация

Как да стартирам лекарската си практика?

Към започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина е адресирана втората ми авторска статия във…

Мария Радева|Автор
14 юни 2013

Към започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина е адресирана втората ми авторска статия във втория брой на списание ДЕА.

Първата ми авторска статия в списание ДЕА беше посветена на наемането на служителите в лечебните заведения.

Основните акценти в статията, свързана със започване на собствена лекарска практика са:

Упражняването на лекарска професия на територията на различни области е свързано с вписване в съответната РК на съсловната организация.

Всяко лечебно заведение подлежи на двустепенна регистрация – търговска и административна. С търговската регистрация се създава търговския субект, с а административната – той се превръща в лечебно заведение.
Основният въпрос, на който трябва да си отговорят бъдещите собственици на лечебни заведения е под каква форма да упражнява дейност – свободна професия, ЕТ (едноличен търговец) или ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или да има съдружници?

Административната регистрация се извършва в съответната РЗИ (Регионална здравна инспекция), за София град – Столична РЗИ.

Цялата статия: Някои практически съвети за започващите собствен бизнес лекари по дентална медицина

Оставете първия коментар