Актуална информация

Как да откажа имунизирането на моето дете?

В последните дни, проведох поредица от почти идентични разговори с родители, които искат да откажат…

Мария Радева|Автор
4 сеп. 2014

Отказ от задължителни имунизации

В последните дни, проведох поредица от почти идентични разговори с родители, които искат да откажат поставяне на някоя или всички задължителни имунизации на децата си. Редовно получавам подобни запитвания, затова приех ситуацията за нормална, до момента, в който родителите не попитаха как могат да получат “някаква бележка”, която да удостоверява техния отказ. Още по-абсурдно прозвуча въпросът – дали аз не издавам подобни бележки !?! В първият момент помислих това за някаква шега, докато не проверих по-задълбочено случая.
Настоящата публикация е отговор към родителите търсещи отговор на въпроса Как да откажа имунизирането на моето дете?

Държа на някои уточнения:

Тук не обсъждам ползата или вредата от имунизирането! Нямам подобно право, защото аз не съм лекар и нямам професионалната компетентност за подобна дискусия.

Както не веднъж вече съм казвала, аз съм родител, който имунизира детето си, но не натрапвам никому моето мнение. Всеки родител има правото сам да реши кое в най-доброто за детето му. Аз съм направила своя избор като родител и уважавам избора на другите. Не упреквам никого за решението, което взема, защото вярвам, че всеки родител прави най-доброто за детето си.

Как се удостоверява отказа от имунизация?

Родителите, с които разговарях вече бяха отказали поставянето на ваксина или предстоеше да го направят. Техният отказ от имунизиране – вече беше осъществен. Това, което родителите всъщност искаха е да получат “някакъв официален документ”, удостоверяващ че въпреки непоставянето на задължителните ваксини – това няма да доведе до негативни последици. Най-често става въпрос за прием на деца в детската градина.

Защо родителите бяха решили, че някой може да им даде подобен документ? Отговорът е ясен: “Прочетох го в интернет”.

Това, което обясних на родителите, и което винаги съм казвала е, че всеки сам за себе си или в качеството му на родител – има право да откаже поставянето на ваксина. За това не трябват никакви документи, бележки, заявления и т.н. от страна на родителя.
Какви обаче ще са последиците от това решението на родителите е съвсем отделен въпрос. И понеже в РБ има система на задължителни имунизации, отказът за тяхното поставяне е свързан с определени негативни последици.

Имунизацията – право или задължение

Прием на деца в детска градина без задължителните имунизации

Последицата, от непоставянето на задължителните ваксини, която притеснява сериозно родителите е невъзможността детето да посещава детска градина. Затова и те искат “някой ” да удостовери техния отказ (на който безспорно имат право) и децата да получат достъп до детска градина въпреки липсата на задължителни имунизации.

Така, както са разписани съответните наредби, подобно желание няма как да бъде удовлетворено.

Изисквания за прием в детска градина

Съгласно Наредба 3/2007 за здравните изисквания към детските градини единствената възможност деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, да бъдат приети в детска градина, е когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им. Освобождаването от ваксина се извършва по реда на Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България.

Правомерното отлагане на ваксина може да бъде осъществено единствено по медицински показания, изрично посочени в наредбата. Медицинските показания са обективни предпоставки, установими по определен ред. Отлагането не означава отказ от страна на родителите.

Отлагането по медицински противопоказания се извършва от точно посочени в наредбата лекари след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване. Не се изисква мнение от лекар специалист, когато отлагането е поради остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния.

Отлагането се отразява в епикризата или обменната карта на новороденото или в ЛАК на лицето, отложено от имунизации.

Отлагането от имунизации е допустимо за не повече от три месеца.

Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областната специализирана комисия, сформирана по реда на наредбата.

Следователно дете, на което не са извършени задължителните имунизации може да бъде прието в детска градина, единствено ако причината за отлагането е медицинска и то удостоверена по един от двата начина:

1. със съответен запис в епикриза или ЛАК – когато отлагането е до три месеца
2. за срок на отлагането, по-дълъг от три месеца – решение на специализираната комисия.

Наредбата не предвижда никаква възможност здраво дете да бъде освободено от имунизация.

Дете, което няма направени задължителни имунизации, поради отказ на родителите – няма как да бъде прието в детска градина, освен ако не се наруши Наредба 3/2007 за здравните изисквания към детските градини. Дали това е възможно – мисля, че родителите, изправили се поред този проблем – вече знаят отговора.

Оставете първия коментар