Аргументи и коментари

Какво е ЛЕКАРСКА ГРЕШКА?

Продължение на темата с дата 23.11.2011 Здравният министър призна, че е размотавана починалата в “Шейново“…

Мария Радева|Автор
22 ное. 2011

Продължение на темата с дата 23.11.2011

Здравният министър призна, че е размотавана починалата в “Шейново“ родилка
Константинов иска по-високи санкции за болниците при грешки

„Прави са роднините на починалата в „Шейново“ родилка, които казват, че жената е размотавана, заяви здравният министър Стефан Константинов в сряда.
Министърът припомни, че Надежда Узунова е ходила няколко пъти до „Шейново“ и вместо да бъде приета в болницата е пращана вкъщи. „Това е пропуск на лечебното заведение“, коментира Константинов.“

Източник: mediapool.bg

В интервю за „Телеграф“ доц. Златица Петрова, директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, споделя, че тази година има 70 починали пациенти в резултат на лекарски грешки.
„Най-много оплаквания има срещу хирургията, акушерството и гинекологията“, уточни доц. Петрова.

Източник: www.vesti.bg

Много смело изказване, което ме провокира към следните професионални въпроси. За мен, отговорите на тези и други подобни въпроси са отдавна известни, но продължавам се питам защо се насажда подобен негативизъм, който е и далеч от правната истина.

И още – печатните медии за лекарите: Лекарска незаинтересованост, лекар срещу лекар, цени на лекарства
Източник: zdrave.net

1. Как един административен орган установи наличието на “лекарска грешка”? Как е установена причинната връзка между “грешката” и настъпилата смърт? “Причинната връзка” е онзи важен елемент, който ще определи следва ли лекарят да носи някаква юридическа санкция. Причинната връзка в подобни случаи се доказва само и единствено със съдебно – медицинска експертиза, назначена и извършена по съответните процесуални норми.

2. Ако констатацията, че “тази година има 70 починали пациенти в резултат на лекарски грешки” – то това означава, че до този момент, за всички тези 70 случая следва или да има влезли в сила наказателни постановления или сигнали до прокуратурата. В противен случай подобни твърдения са необосновани.

3. Как бяха установени “лекарските грешки”, при положение, че българското законодателство не познава подобна дефиниция.

В случай на причиняване на смърт поради “поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност” или “чрез действия, които спадат към занятие или дейност, които лицето няма право да упражнява” – то тогава говорим за престъпление по чл. 123 от НК.
В наказателното право няма понятие “лекарска грешка” – още по-малко наказуема такава!
И ако искаме да твърдим, че живеем в демократична и правова държава – то не трябва да забравяме, че присъдите, вкл. и срещу лекари, се произнасят от съда, а не от медии и административни органи.

Ако твърдението е, че са причинени увреждания на пациент, вкл. и смърт, но подобно деяние не съставлява престъпление, то тогава говорим за непозволено увреждане.
И в гражданското право няма понятие “лекарска грешка”!
Обезщетенията, по искове за непозволено увреждане, които могат да бъдат насочени, както срещу лекаря, така и срещу болницата, се присъждат единствено от съдилищата в резултат за успешно (за пациента) проведен граждански процес.

Основното правомощие на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е контрол за спазване медицинските стандарти. Медицинските стандарти са важни и сравнително обширни документи, но и те не дефинират понятието за “лекарска грешка”. Тогава как – при липсата на нормативна дефиниция – беше установено наличието на извършеното нарушение?

Не казвам, че в здравеопазването няма проблеми – напротив има и то сериозни! И проблемите ще се задълбочават – и не толкова поради липсата на пари, колкото поради всеобщата криза на ценности, знания и професионални умения! И пациентските организации ще стават все по-активни и с по-широко медийно присъствие, още повече когато в публичното пространство излизат подобни “кухи”, но емоционално наситени твърдения (като цитираното).За лекарите, които са оставени без каквато и да е институционална подкрепа, предлагам ефективни, работещи механизми за правна защита.

Успешни стратегии за защита на лекаря при налагане на глоби и санкции

1 comment

Напишете коментар