Съдебна практика

И лекарите по дентална медицина със санкции по ЗЗО

Справката в централния  уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове на ВСС показа, че…

Мария Радева|Автор
8 дек. 2010

Справката в централния  уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове на ВСС показа, че е от 03.12.2010 е факт първото съдебно решение относно административна санкция, наложена на лекар по дентална медицина от РЗОК. Съдебното решение на Районен съд Русе изцяло отменя наказателното постановление на Директора на РЗОК – Русе и постановява, че лекарят не е извършил твърдените административни нарушения.

 

Пълен текст на жалбата срещу наказателното постановление тук

Пълен текст на съдебното решение тук 

Съдебният акт поставя изключително важния въпрос за законността на действията на РЗОК, с оглед порочната практика да не бъдат обнародвани подзаконовите нормативни актове, уреждащи дейността на лекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК.

„Така в пункт 2 и 3 от НП за нарушено изискване е посочен чл.330 НРД, която норма както вече бе посочено е описателна и не съдържа изискване за действие. Посочената привръзка с указанията за попълване на абм. листи не са част от действащото позитивно право и нямат нормативен характер , видно и от параграф 14 приложение 3 от НРД . Тези указания не са публикувани в официалната страница на ДВ – нямат нормативен характер.

 За изясняване на въпроса с правния статут на т.нар. приложения към НРД 2010 в началото на м. октомври 2010 е изпратено писмо до редакцията на ДВ текст , на което до настоящия момент няма отговор. На 06.12.2010 заявление, с идентичен текст, е подадено и до НЗОК по реда на Закона за достъп до обществена информация. Очаква се отговора на НЗОК.

 Законни ли са действията на НЗОК, по налагане на санкции, на основание  документи, които нямат нормативен характер, ще преценява съда във всяко едно производство.

Оставете първия коментар