Актуална информация

Информираното съгласие – право, задължение, превенция

Благодаря на РК на БЗС Плевен, Ловеч и Габрово за възможността да представя лекция на…

Мария Радева|Автор
19 сеп. 2011

Благодаря на РК на БЗС Плевен, Ловеч и Габрово за възможността да представя лекция на тема:

Медицински стандарти в денталната медицина. Информираното съгласие – право, задължение, превенция

За мен беше истинско удоволствие да споделя професионален опит и знания с аудиторията!
Всяка лекция поставя пред мен нови въпроси и предизвикателства, на които да търся отговор и да споделям практически съвети!

В обобщение, основните обсъждани теми бяха:

  • Какво представляват и защо са важни медицинските стандарти в денталната медицина?
  • Форма и ред за предоставяне на информирано съгласие в денталната медицина
  • Медицинска документация – форми, съхраняване, ред за предоставяне
  • Юридическа отговорност на лекаря по дентална медицина

Използвам възможността отново да припомня основните характеристики на информираното съгласие:

Всяка медицинска дейност се осъществява след изразено информирано съгласие от страна на пациента. От този основен принцип, съществуват изрично изброени в закона случаи и те са свързани със ситуации в които непосредствено е застрашен животът на пациента.

Информираното съгласие не е само бланка, документ по образец, част от медицинската документация
Информираното съгласие е процес, етап от връзката лекар – пациент.
Информираното съгласие регламентира обема на медицинските дейности – диагностични, терапевтични, оперативни – които ще бъдат приложени върху пациента.

За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар по дентална медицина предоставя на пациента, съответно неговия родител, информация относно:

  1. диагнозата и характера на заболяването;
  2. описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
  3. потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
  4. вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

Правото на информирано съгласие е основно право на пациента.
Задължението за предоставяне на посочената информация, както и за получаване на информирано съгласие е не само задължение на лекаря, но и действие с решаващо превантивно значение срещу евентуални искове от страна на пациента.

Оставете първия коментар