Аргументи и коментари

Информираното съгласие е сърцето на Медицинското право*

*Автор на това силно определение за информираното съгласие, направено по време на Първата национална годишна…

Мария Радева|Автор
23 дек. 2013

Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство”, 18-19.10.2013
*Автор на това силно определение за информираното съгласие, направено по време на Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо, е колегата Стоян Ставру

Едно от личните ми професионални предизвикателства през 2013 беше участието в Първата национална годишна конференция по Биоетика и Биоправо „Тяло и достойнство”.
Организатори на конференцията са Фондация за развитие на правосъдието и www.ChallengingTheLaw.com.

Темата, с която избрах да участвам беше информираното съгласие, защото смятам, че това е съществен елемент от правната връзка лекар – пациент.

Докладът Информираното съгласие – от етиката до съдебната практика. За някои практически аспекти на информираното съгласие беше представен в 5-и панел на Биоконференцията.
Пълният запис на конференцията може да бъде гледан на www.ChallengingTheLaw.com – Професионален правен сайт на Стоян Ставру.

Презентация на доклада Информираното съгласие – от етиката до съдебната практика. За някои практически аспекти на информираното съгласие

Оставете първия коментар