Актуална информация

Информация и документация в денталната медицина

Професионално предизвикателство, но и признание за работата ми в сферата на Медицинското право е поканата…

Мария Радева|Автор
13 юни 2012
Научен конгрес на БСЗ 2012

Професионално предизвикателство, но и признание за работата ми в сферата на Медицинското право е поканата за участие в Научния конгрес на БЗС – Бургас 2012, за втора поредна година.

В научната програма на конгреса е включена лекцията: Информация и документация в денталната медицина – нормативни изисквания за съставяне, задължителни образци, правила за съхраняване. Последици от липсата на медицинска документация.

Пред аудиторията ще бъдат представени резултатите от юридическото проучване на изискванията относно документацията в денталната медицина, възложено от Асоциацията на денталните мениджъри в България. Целта на изследването беше да се представи правната рамка на документооборота в лечебните заведения и да се предложат образци и модели на поведение, приложими в денталната практика. Проучена е нормативната база, препоръките и санкциите на здравните администрации, съдебни решения, практиката на лечебни заведения за дентална медицина.

1 comment

Напишете коментар