ДВ 2011

Регистър за извършените процедури в инвазивната кардиология

Електронният национален регистър на извършените диагностични и нтервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология е…

Мария Радева|Автор
12 окт. 2011

Електронният национален регистър на извършените диагностични и нтервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология е вече факт.
Регистърът е създаден с изменения в медицинския стандарт по Кардиология, обнародвани в ДВ 79/11.10.2011.

Защо е важен медицинският стандарт?

Регистърът за извършените процедури в инвазивната кардиология се създава и подържа от Националния център по обществено здраве и анализи.

Регистърът за извършените процедури в инвазивната кардиология представлява електронна база данни, в която задължително се вписват:

  • името на лекаря, извършил процедурата (оператора);
  • личните данни на пациента – име, ЕГН, адрес, телефон (когато съществува);
  • видът на процедурата – спешна или планова, както и диагностична или терапевтична (интервенционална);
  • началото и краят на процедурата (дата, час, минути);
  • при терапевтичните (интервенционалните) процедури – причините за провеждане на процедурата, интервенирания сегмент от коронарната артерия, типът на лезията (A, B, C), перфузията преди и след процедурата (TIMI), дължината на стенозата, процентът на стеноза преди и след интервенцията, типът на стента (когато е поставен такъв), видът достъп, локалните и общите усложнения (при наличие на такива).

По решение на оператора в регистъра може да се впише и друга информация относно пациента и процедурата.
Вписването се извършва в срок до 24 часа от извършване на процедурата по електронен път лично от оператора чрез защитена връзка, като за целта той използва квалифициран електронен подпис.
Лечебните заведения, които извършват дейности по инвазивна кардиология, са длъжни да осигурят условия за изпълнението на задължението по вписване на информацията в регистъра.

3 comments

  • защо електронниат регистьр -бланка или фиш за процедурите в инвазивната кардиологиа жсе още не фигурира вав вашиат центар

Напишете коментар