Читателски въпроси

Имунизационен паспорт. Сертификат за имунизационното състояние

Съвременният свят е свят на пътуващия човек. Ние сме туристи, емигранти, имаме смесени бракове или…

Мария Радева|Автор
12 юли 2012

Имунизационен паспорт
Съвременният свят е свят на пътуващия човек. Ние сме туристи, емигранти, имаме смесени бракове или работим в чужбина … Променяйки своето местоживеене влизаме в нова обществена, осигурителна, образователна и т.н. система. Влизайки в новата здравна система, човек идва със своята медицинска история – хронични заболявания, нужда от поддържаща терапия, имунизационен статус и т.н.

Доказване на имунизационния статус в чужбина

Мнозина наши сънародници, премествайки се да живеят в чужбина, са изправени пред необходимостта да получат документ за поставените им до този момент ваксини. Тази публикация е в отговор на получените въпроси за това, с какъв документ доказваме имунизационния си статус в чужбина.

Всяка страна е суверенна да определи каква система на имунизации ще следва. В ЕС, освен в България, задължителни планови имунизации има в Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта. Обратно – в Германия, Холандия, Люксенбург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия плановите имунизации не са задължителни.

Основен съвет, който давам, когато ме питат за документи, изисквани от чужди здравни или осигурителни администрации е: Проучете добре местните изисквания!
Правилата, които важат за Германия, може би са различни от тези в Англия или Италия, а какво да кажем за страните извън ЕС. Някои здравни власти приемат медицински документи само на собствения си език. В този случай документ, издаден на български следва да бъде преведен. Някои страни са по-либерални и приемат документи на език, който могат да разберат – английски например. В подобни случаи първото, което лицата трябва да направят е се обърнат към компетентната институция в страната, където живеят и да получат точна информация какъв документ (с каква информация, на какъв език и т.н.) е необходимо да представят. Едва след това да се обърната към българските здравни власти с конкретно искане.

Някои от правилата, описани по-долу са приложими и в случаите, когато документ за имунизационен статус е необходим не само за чужбина, но и за България.

Имунизационен паспорт

Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ въвежда понятието имунизационен паспорт. Наредбата задължава, лекарите, които извършват имунизацията да вписват приложените ваксини в:
1. книгата за профилактични имунизации и реимунизации по образец
2. имунизационния паспорт в здравноосигурителната книжка
3. личната амбулаторна карта (ЛАК)
4. амбулаторен лист (бланка МЗ-НЗОК № 1)
Съгласно тази наредба имунизационният паспорт се съдържа в здравноосигурителната книжка (ЗОК). Имунизационният паспорт се съхранява от имунизираното лице или от неговия законен представител (напр. родител) и се предоставя за регистрация при всяка извършена имунизация и реимунизация.

На колко от вас имунизациите са вписани в здравноосигурителната книжка? А какво става в случай, че същата е била изгубена? Подобни въпроси оставям без отговор, защото те са поредното доказателство, че един от големите ни проблеми като общество е, че нормативните правила остават само на хартия.

Сертификат за имунизационното състояние

Отново Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ урежда, че при поискване може да бъде издаден сертификат за имунизационно състояние. По дефиниция сертификатът за имунизационно състояние се издава въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето. (???)

За да получите сертификат за имунизационно състояние трябва да се обърнете към съответната Районна здравна инспекция (РЗИ; това са бившите РИОКОЗ или още по-бившите ХЕИ).

Съгласно указанията на РЗИ, за да бъде издаден сертификат за имунизационно състояние лицето трябва да представи:
1. Документ за самоличност /лична карта , международен паспорт/
2. Документ, удостоверяващ имунизационното състояние /имунизационен паспорт (???), лична амбулаторна карта, здравноосигурителна книжка (???)/
3. Документ за платена държавна такса – 10 лева.

Условие, за да бъде издаден сертификат за имунизационно състояние е лицето да представи документ, удостоверяващ имунизационното му състояние – имунизационен паспорт, амбулаторна карта или здравно осигурителна книжка с вписани имунизации и реимунизации до деня на издаване на сертификата. Документът трябва да е с подпис и печат от лекаря, извършил имунизациите и реимунизациите или лицето извършило препис от тези документи. При липса на данни за имунизационното състояние на лицето, се прави отказ за издаване на сертификат за имунизационно състояние.

И един практически съвет: Сигурно мнозина от вас не разполагат с данни и документи за имунизационното си състояние (включително и за съм в тази група). И понеже живеем в страна, в която винаги се намира начин да се заобиколи закона – в случай, че ви е необходим сертификат за имунизационно състояние обърнете се към РЗИ. Извършените имунизации се отчитат в РЗИ, които разполагат с данни за имунизационния статус и е възможно (не казвам задължително) да бъде издаден сертификат за имунизационно състояние и при липса на имунизационен паспорт, ЛАК и др. документи, представени от лицето.

Сертификатът за имунизационно състояние е безсрочен. В случай, че бъде изгубен може да бъде издаден дубликат.
В зависимост от това на какъв език е издаден сертификата и на какъв език е необходимо да бъде представен в чужбина – лицата ще преценят необходимостта от езиков превод.

Международен сертификат за ваксинация или профилактика

Българското законодателство предвижда издаването и на един сравнително по-малко познат документ. Съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на РБ може да бъде издаден Международен сертификат за ваксинация или профилактика.
Международният сертификат за ваксинация или профилактика се издава на лица, на които са извършени имунизации или са приложени други профилактични средства,
Международният сертификат за ваксинация или профилактика се издава по образец и се попълва на български и на английски език. Сертификатът се подписва от лицето, на което е издаден, и от лекаря, който е поставил ваксината и се подпечатва с официалния печат на лечебното заведение.
Невалиден е сертификат, в който има поправки, задрасквания или съответните му части не са попълнени с необходимата информация.

И едно важно уточнение: Международният сертификат за ваксинация или профилактика е валиден само в случаите, когато приложената ваксина или друго профилактично средство са одобрени от СЗО.

Специфичното на Международния сертификат за ваксинация или профилактика е, че той е унифициран документ, който се издава на лица, които пътуват за страни или райони с регистрирани заразни заболявания, за които се изисква задължителна или препоръчителна имунизация. Възможнo е въпросните имунизации, да са извън имунизационния календар на РБ. В такъв случай задължителна или препоръчителна имунизация се извършва с оглед конкретното пътуване. Съответната имунизация може да бъде извършена и в имунизационния кабинет на РЗИ.
В тези случаи лицето, подлежащо на имунизация се явява в имунизационен кабинет, където се уточнява: вида на имунизацията; показания и противопоказания; съвместимост и интервал на приложение с други ваксини. След извършване на медицински преглед и заплащане на такса (33 лева) се извършва имунизацията.
Данните за извършената имунизация – лични данни на лицето, вид на ваксината – серия, номер, дата на извършване на имунизацията се вписват в книгата за профилактични имунизации и реимунизации.

Международният сертификат за ваксинация или профилактика е с валидност до датата, посочена за всяка ваксина или профилактика.

🙂 И както се казва в подобни случаи: Приятно пътуване!

25 comments

 • Детето ми получи ваксинации във Великобритания. Те са вписани в неговата британска лична амбулаторна карта (the Red Book). Когато навърши 18 месеца се преместихме в България (това бе през 2019). Записахме го първо на частна градина и нямахме проблеми с ваксинациите.

  Но от няколко месеца ходи на държавна градина. В началото ни искаха документ за ваксинациите – неговият български джипи издаде справка на която пише „пълен имунизационен статус“. Също занесохме фотокопия от британската лична амбулаторна карта.

  Но сега градината е била инспектирана от РЗИ и те са поискали „превод и легализация“ на информацията от британската ЛАК. Преводът ми се струва малко смешно като изискване защото то си пише на латиница името на ваксината, датата и има подпис. Но, от нас да мине, ще отидем на преводач да ги преведе тези редове на български.

  Но с легализацията не виждам как може да се справим. Подписите в ЛАК са на неговия английски джипи. Също има ваксинация, която в началото направихме в България преди да има ЕГН и подписът е просто на медицинска сестра в частна клиника (тя се разписа в британската ЛАК).

  На кратко, въпросът ми е – има ли право РЗИ да иска легализация? И ако да – как да я получим?

  Опасявам се, че ако искането им за легализация е основателно то попадаме в „Параграф 22“ защото не знам как бихме могли да получим легализация на неговата британска ЛАК. Също не ми е ясно как ще легализираме подписа на сестра в частна клиника в България.

  • Мария Радева

   Можете да се започнете с тази официална информация
   Чуждестранни документи предназначени за ползване в Република България – https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/obshta-informatsia

   Компетентен орган за преценка действията на РЗИ е Министерство на здравеопазването. В случай на продължаващ проблем с РЗИ може да се обърнете за становище към МЗ.

 • Здравейте,
  Заминаваме за чужбина с дете под 1 година, съответно ще трябва да го запишем при личен лекар там. Какви са необходимите документи- издаване на имунизационен паспорт, преведен и легализиран или? Възможно ли е успоредно с това да ползваме и българския си педиатър когато се връщаме в България, тъй като ще се връщаме често?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Най-точната информация за необходимите документи за чужбина – ще получите на място! Каквото и тук да ви казват – винаги има опасност да се пропусне нещо. Моят съвет е – опитайте да получите информация от съответната държава.
   Относно имунизационния паспорт – да вземете го, защото така ще докажете какви имунизации има детето.

   Имунизациите са едната част на въпроса.
   Зависи за коя държава заминавате – ЕС или трета държава – това има значение за това как детето ще се ползва от местната здравноосигурителна система.

   Нямате никакъв проблем, при престой в България да ползвате медицинска помощ и тук. Друг е въпросът дали питате за безплатно ползване или за платени услуги.
   Ако не предприемете нещо друго (напр. промяна в осигуряването) децата до 18 години са осигурено за сметка на държавата и детето ще може да ползва здравноосигурителни услуги, така както и до сега.

 • денис борисов

  здравейте имам дете на 3 години родено в италия няма българско гражданство защото на скоро се прибрахме имам документа в който са написани сички ваксини който са му бити искам да попитам дъщерями има ли право на някакви медицински услуги при нужда в българия и заплаща ли се за тях.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   След като детето няма българско гражданство – то ползва българската здравна система като лице, в случая гражданин на друга държава-членка.
   В случай, че е осигурено съгласно италианското законодателство и има издадена ЕЗОК – то ползва спешна и неотложна помощ по реда на регламентите.
   Всякакъв друг вид медицинска помощ, вкл. и ваксинациите, които по принцип са безплатни за българските граждани – детето ще ползва срещу заплащане.

   В случай, че придобие българско гражданство – предвид това, че е непълнолетно – ще бъде осигурено за сметка на държавния бюджет и ще ползва медицинска помощ, както всички осигурени български граждани.

 • Здравейте. Попаднах на сайта ви търсейки информация относно въпрос свързан с провеждането на конкурс за Главна мед.сестра. Въпроса ми е конкретен : има ли значение базовото образование при заемането на длъжността Главна мед.сестра на МБАЛ или е достатъчно да имаш придобита ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по Здравни грижи. Или с други думи – Може ли например медицински лаборант да се яви на конкурс за Главна мед.сестра ? Благодаря предварително за компетентния ви отговор.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Съгласно Законът за лечебните заведения във всички лечебни заведения за болнична помощ има главна медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор).

   Законът урежда, че Главна медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор) може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

   Професионалното направление Здравни грижи е нещо различно от специалността „Управление на здравните грижи“.

   Длъжността Главна медицинска сестра се заема след проведен конкурс и при него работодателят може да поставя и други изисквания за длъжността.

   С оглед това, че съответните професии са регулирани, смятам че е недопустимо длъжността Главна медицинска сестра да се заеме от лице с образование, различно от специалността Медицинска сестра.

 • Здравейте!
  Попаднах на вашата страница, за което съм благодарна. Имам следните въпроси:
  1. Преди години, поради кражба на документи, изчезна и ЛАК на дъщеря ми. Издаден и е нов, но в него няма информация за имунизациите в детските години.
  2. Сега живее в САЩ, предстои и сключване на брак и от там изискват имунизационен паспорт. От РЗИ-София ми казаха, че немогат да ми дадат справка за имунизациите, да търся картона и на база на него, ще ми издадат сертификат.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Доста неприятна ситуация.
   Явно РЗИ са променили практиката си в последните години.
   Лично на мен, преди години, РЗИ ми издаде удостоверителен документ за проведените имунизации без да ми изисква ЛАК или други документи.
   Но това, което наблюдавам в последните години е, че РЗИ искат ЛАК.

   След като не разполагате с ЛАК това, което може да направите е да се обърнете са съдействие към личния лекар на дъщеря ви. В неговата информационна система може и да има информация за ваксините.
   В случай, че и личния лекар няма такава информация единството, което можете да направите е да се обърнете за съдействие към Министерство на здравеопазването да бъдат дадени указания как следва да се процедира в случай, че ЛАК е изгубен.

 • Цветелина Табакова

  Здравейте , бих искала да ви попитам ,дъщеря ми е родена в Америка аз съм Български гражданин омъжена съм за Американем последните 15 г живяхме в Америка и Франция имам Френски и Американски документ за Ваксините на дъщеря ме ,която е на 5 г сега от половин година сме в България с идеята да се устройм да живеем тук ,вече дори е приета в детска градина ,но не съм наясно как седи въпроса с имунизациония картон който ми изискват от детската градина .Кой трябва да ми го издаде и ще може ли на база този документ който имам да се издаде Български имунизационен картон ?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Странно ми е, че детето ви е прието в детска градина без да му е уреден въпросът с имунизациите. Имунизациите са задължителна условие детето да бъде прието в детска градина. Това, че е прието – е добре. Но задължително трябва да приведете имунизационното състояние на вашето дете с правилата, които са задължителни за РБ.

   Личният лекар на детето ще реши въпроса както с имунизациите, така и с издаването на съответните документи.
   Като представите документ, какви имунизации са извършвани в чужбина, личният лекар ще прецени, които от задължителните имунизации липсват и ще трябва да ги направи по съответните правила.
   Въз основа документите от чужбина, които имате и имунизациите, които ще бъдат извършени тук – ще се издадат съответните документи на детето.

   За повече информация може да се обърнете и към съответното РЗИ (Регионална здравна инспекция). Това е органът, който извършва контрол върху имунизациите и свързаната с това дейност на личните лекари.

 • Здравейте ,имам бебе родено в Англия сега става на 3 месеца .Предстои ни да се варнем в България а на него пък имунизации които вече почнаха тука.Аз трябва ли да искам от тука някакъв документ кои имунизации са направени за да ми послужат в България и дали там няма да ми откажят да му поставят следващите .Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Добре би било да разполагате с документ, показващ какви ваксини са поставяни на детето. на първо място това е част от неговата медицинска история и е важно следващите лекари да преценят какво трябва да правят.

   Възможно е и да имате някакви проблеми с продължаване на ваксинациите в България, но те ще са по-скоро субективни.
   Няма обективна причина да Ви бъде отказано извършване на имунизация.
   Друг е въпросът дали ще Ви се осигурят безплатни ваксини. Но ако детето има ЕГН и има избор на личен лекар – не смятам, че бихте имали проблеми. Но това е мое мнение. какви ваксини ще бъдат поставени на детето и при какви условия – зависи от конкретния лекар.

 • Здравейте,Мария!
  Можете ли да ми кажете каква е процедурата когато поради заболяване е противопоказно поставянето на ваксини,а предстои пътуване в страна където се изисква такава ваксинация?
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Разбирам, че проблемът Ви е не с отлагането на ваксина съгласно българския Имунизационен календар.

   Проблемът е, че въпросната ваксина се изисква от друга страна, за която ще пътувате. В този случай единствено здравните или други компетентни органи на съответната държава могат да Ви предоставят информация как следва да процедирате в случая. Много вероятно е да трябва да се снабдите с медицински документи, които да удостоверяват противопоказанията. Но има ли изисквания спрямо този документ, на какъв език трябва да е и т.н. – следва да се информирате от съответните органи на другата държава.

 • Здравейте!
  Имам същия проблем, именно загубен имунизационен паспорт от ученическите години. Сега сум в чужбина и често при кандидатстване за работа, работодателя иска сведения за имунизациите. А аз даже незнам къде е моя и какви са правени.Откъде мога да намеря архив, вероятно се пази в РЗИ. Тогава в училище ни водеха под строй на имунизации , но какви точно са правени , незнам.Знаете ли към кого да се обърна. Няма начин тези данни да не се пазят някъде. Все пак става въпрос за цяло едно поколение от 80те години.
  Благодаря предварително и хубав ден на всички:)

  • Мария Радева

   Вие сама много добре сте се ориентирали в ситуацията – обърнете се към РЗИ. Това е единствената институция, която пази архив за извършените имунизации.
   Преди десетина години, точно за престой в чужбина – получих от РЗИ (тогава все още беше ХЕИ) документ с всички мои и на детето, родено през 2000 ваксини.

   Възможно е и личния лекар да има информация за извършените ваксини – но дори и да разполага с подобна информация, особено за времето преди здравната реформа – това е информация, която се съхранява в РЗИ.

 • Здравейте,аз също имам „интерес“ към изчезнал,загубен,затрит по училищните коридори имунизационен паспорт.Подозирам,че имунизациите,освен в тогавашните паспорти,са нанасяни и в някакъв мед.журнал на училищния доктор.Предвид,че има малко над десет години от както съм завършила,вероятно се пази архив.Задала съм въпрос към местното РЗИ,къде са тези архиви и кой трябва да ми ги предостави…Да видим,какво ще получа като отговор 🙂

  • Мария Радева

   Защо държите да си получите имунизационния паспорт точно от ученическите архиви? Какво точно ви трябва – иминизационен паспорт по принцип или точно онзи имунизационен паспорт, който е в училищния архив?
   Ако е първото – РЗИ ще ви издадат нов.
   Ако е второто – съмнявам се, че въобще има запазен някакъв архив, особено отпреди десет години.

 • A едно време беше лесно – единственият документ, който попълваше участъковия лекар беше ЛАК за прегледа, имунизацията и т.н. В него се вписваше всичко.И понеже беше единствен се попълваше стриктно и всеки пациент имаше добре оформено досие.С ЛАК се отиваше в ХЕИ и от там даваха имунизационния паспорт.Аз си пазя моя от детските години.За какво го пазя -не знам, не ме питай 😀
  СЪс стартирането на реформата и хилядите документи, нужни за попълване и дублиращи се -по НЗОК и МЗ кашата стана пълна.

  • Мария Радева

   Кашата наистина е пълна – ненужни дублиращи се функции и документи, често променяща се нормативна уредба, липса на информационна система, недисциплинирани пациенти и още и още
   Докато пишех тази публикация се замислих за моите собствени имунизации …. дано РЗИ да пази архив – потрябва ли ми информация аз я нямам. Нямам и информация за собственото си дете. Да е жива и здрава личната й лекарка, която стриктно се грижи за иминизационния статус на малкия си пациент – а имам претенции да познавам системата 🙂

   • Мария Чукова

    здравоосигурителна книжка всичко може да бъде нанесено и там.Важи и в чужбина 🙂

    • Мария Радева

     Благодаря за коментара!
     Не съм казала, че и здравноосигурителна книжка – не може.

Напишете коментар