Аргументи и коментари

Има ли НРД 2015?

Често повтарям на студентите си (и сигурно ставам досадна), че добрият юрист трябва да е…

Мария Радева|Автор
5 ян. 2015

Къде е НРД 2015?
Често повтарям на студентите си (и сигурно ставам досадна), че добрият юрист трябва да е информиран, включително да следи и медиите, но единственият вестник, на който да вярва е “Държавен вестник”!

На студентите си, също така преподавам, че здравната система, в т.ч. и здравноосигурителната – са чувствителни обществени системи. В тях промените се правят обмислено и внимателно, защото резултатите – както позитивни, така и негативни – се виждат след време. Това са системи, които изискват стабилност и яснота! Промените в съответните нормативни актове трябва да са обнародвани достатъчно рано, за да могат участниците в здравната система – пациенти, лекари, административни органи – да се запознаят с тях и да действат законосъобразно. В лечебните заведения – особено в болничните такива – няма почивен ден. Лечебните заведения не могат да спрат работа, за да чакат обнародването на поредните нормативни актове.

И искрено вярвам, че студентите разбират и осмислят преподаваната материя!
Защо обаче експертите (поне приемат себе си за такива) и политиците – за поредна година експериментират със здравноосигурителната система? Това е въпросът, който си задавам в началото на всяка година и чийто отговор отказвам да приема, защото наивно вярвам в професионализма на въпросните експерти и държавническото мислене на въпросните политици.

Каквото и да говорим – на всички нас – експертите и политиците – ни е лесно да управляваме, реформираме, анализираме здравната система – от комфорта на офисите си. Какво се случва с лекарите, за които вече са минали пет дни от 2015, в които те са извършвали медицински дейности? Какво се случва и с пациентите, които не знаят нито на кой свят се намират, нито по коя клинична пътека вървят?

Днес за пореден път чух, че е суматоха в лечебните заведения – не само, че трябва да издават електронни болнични листи, а имат и ново НРД? А действително ли има ново НРД?

Има ли НРД 2015?

Относно приемането на националните рамкови договори, Законът за здравното осигуряване е ясен.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от ЗЗО Националните рамкови договори се приемат не по-рано от обнародването на бюджета на НЗОК за следващата година и не по-късно от последния работен ден на текущата година.

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

Следователно най-ранната дата, на която беше възможно приемане на НРД 2015 беше 24.12.2014. Най-късната възможна дата за приемане на НРД 2015 беше 31.12.2014.

На страницата на НЗОК, файлът съдържащ проекта на НРД 2015 за медицинските дейности, е с дата 19.12.2014. Но докато този проект стане действащ нормативен акт – ще мине доста време.

За факта на приемането на НРД 2015 – информацията е единствено от медиите. В публикация от 29.12.2014 в zdrave.net се казва, че: Надзорният съвет на НЗОК прие предложението на БЛС за увеличаване на цените на някои медицински дейности в извънболничната помощ. В резултата на това днес представители на здравната каса и лекарския съюз подписаха НРД за 2015 г. както в текстовата, така и във финансовата му част. Договорът бе заверен от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, който присъства на неговото подписване в сградата на касата.

Министърът на здравеопазването не “заверява” НРД, той не е нотариус. Съгласно чл. 54, ал.7 от ЗЗО Министърът на здравеопазването съгласува приетите НРД в 14-дневен срок от представянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“. Ако се доверим на публикациите в медиите Министърът на здравеопазването е реализирал само едното си правомощие – да съгласува приетите НРД. Това обаче съвсем не е достатъчно. Едно от първите неща, което преподаваме на студентите в първи курс на Юридическия факултет е, че не може да говорим за нормативен акт, докато той не бъде обнародван в ДВ. Обнародването в ДВ е предпоставка за влизането в сила на нормативния акт.

Обнародван ли е НРД 2015? Ако правилно чета Държавен вестник – не, НРД 2015 не е обнародван. И в това няма нищо фатално, защото съгласно чл. 54, ал.7 от ЗЗО Министърът на здравеопазването разполага с цели 14 дни да съгласува и представи НРД за обнародване.

Ако обаче прочетем текста на следващата разпоредба – чл. 55, ал. 1 от ЗЗО – приетите по реда на чл.54 НРД, влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година – ситуацията изглежда различно.

Спазвайки чл. 54 от ЗЗО, законосъобразно е с днешна дата (5 януари) – НРД 2015 да не е обнародван. Но също така законосъобразно, съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗО – НРД 2015, който ще бъде обнародван някъде в обозримото бъдеще (НРД 2014 беше обнародван на 10.01.2014) ще влезе в сила със задна дата.
Един от основните принципи в правната теория е, че влизането със задна дата трябва да е изключение! За системата на здравното осигуряване влизането на основните нормативни катове със задна дата е правило, порочно но правило!

Сигурно някои ще си кажат какво толкова, че седмица или десет дни – лечебните заведения, договорни партньори на НЗОК ще работят при неясни условия? И лекари и пациенти за поредна година пребивават в система, функционираща на границата на нормалността, та какво са няколко дни в повече?

Ако твърдим, че живеем и искаме да живеем в правова държава – то подобни ситуации са проблем, при това голям проблем! Но ние толкова сме свикнали с липсата на нормалност в обществените отношения, на професионализъм и отговорност, на уважение към правната норма, че приемане безропотно и търпеливо – за поредна година – юридически абсурдни ситуации.

И за поредна година си задавам въпросите:

Кому беше нужно да разпишaт в ЗЗО вътрешно алогични правни разпоредби?

Защо беше променена съществуващата разпоредба НРД да се приемат за пет години, а при необходимост да се актуализират? Кому е нужно циркът с “ще подпиша – няма да подпиша НРД” да се разиграва в края на всяка година?

Защо е нужно по силата на закон, НРД да влиза в сила от 01 януари – като историята на съществувалите до сега рамкови договори показва, че спазването на ЗЗО означава влизане на НРД със задна дата?

Защо за поредна година БЛС приема правния абсурд – лекарите -членове на същия този съюз, да са длъжни да спазват нормативен акт, който все още е в бъдещето. Колко добри са българските лекари всички знаем – но за поредна година се убеждавам, че притежават и способностите на ясновидци, шамани и гадатели. Или просто са прекалено търпеливи?

7 comments

 • Дава ли право чл.3 на НРД-„Управителят на НЗОК и председателят на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други актове към ИМП по тълкуването и прилагането на НРД“ , същите тези лица да изменят, променят, допълват, премахват уж вече влезли в сила клаузи и изисквания. И в тази връзка, и на това основание, да се „актуализират“ в сайта на НЗОК съответните приложения към НРД, без да е необходимо „преобнародването“ им в ДВ(дори и в случаите, когато се касае наистина само за тълкуване и разяснение). Според мен, а и не само, има коренна разлика между тълкуване и указания за прилагане на определени клаузи от една страна, и от друга – тяхната промяна, отмяна или допълване. И още един уточняващ въпрос – да приемем, че в гореописаното няма нищо нередно, то откога влизат в сила въпросните указания и инструкции, като в тях липсва подобна информация – от датата на подписване на указанието, от датата на публикуване в сайта на НЗОК(която е трудно да се „улови“), от датата на уведомяването на ИМП от съответната РЗОК или от датата на влизане в сила на НРД. На пръв поглед някой ще рече, какво толкова нередно има в случая – не стига, че някой си е направил труда да „изглади“ спорни ситуации, вие тук педантично се заяждате. Е, да, но фактът, че за пореден път са нужни толкова много указания и инструкции към НРД, за мен означава единствено и само едно – тотален непрофисионализъм и некомпетентност при изготвянето на НРД. И в тази ситуация и при този нормативен хаос и чиновническо своволие, някой да търси ред или да изисква с назидателен тон насрещно коректно изпълнение, е меко казано нагло и безочливо!

 • Как няма да гледаме за поредедна година мълчанието на агнетата? То, персистиращото мазохистично поведение в случая е оправдано или по-точно продиктувано, именно заради този правен хаос и граничещата до безумие чиновническа некомпетентност, съпроводена много често със сервилна безскрупулност. А контролът в подобна среда, предполагам на всеки е ясно, че може понакога да е доста опасен. Като добавим, че нито едно лечебно заведение, именно пак заради същия този нормативен безпорядък и касово своеволие, никога не може да е на 100 % екзактно. Като добавим и недофинансираните кл.пътеки, пораждащи от своя страна компенсиращи документални нарушения, то как някой ИМП да извиси снага, да надигне глава и с мощно гърло да заклейми гадните подтисници. Нали, цялото касово войнство, воглаве с медицинска жандармерия ще нанесат ответен саблен удар през кръста – а за да е по зрелищно и отгоре надолу? Но това е към момента родната ни здравеопаСна система – жалък, трагикомичен, пошъл трилър, граничещ със садо-мазохистичен хорър, при който основния прецакан винаги е пациентът!!! ДО КОГА?!?

  • Мария Радева

   Точно защото борбата на отделното лечебно заведение е възможно да бъде обречена – по ред причини – затова отпор на НЗОК следва да бъде даден от съсловната организация. А и това е едно от нейните задължения …но вярвате ли в това?

 • Привет и успешна нова година! Във връзка с гореизложеното ще си позволя да задам следния въпрос. Юридически коректно ли е, определини правни нормативи, вече обнародвани под формата на апокрифна притурка към Държавен вестник, както е в случая с приложенията към НРД, в последствие да търпят корекции, промени, измененя, допълнение и пр. чиновнически своеволия, свързани понякога с „изглаждане“ на технически пропуски, но понякога и с коренно променени или нови изисквания? И без това да е свързано със съответно „преобнародване“ в нов брой на ДВ?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Нали въпросът, който задавате е риторичен? И много добре знаете неговия отговор – не, не е допустимо подобно поведение!

   Но ако става въпрос за НРД 2014 – личното ми мнение е, че там проблемът е още по-голям и по скандален!
   По информация от ДВ НЗОК изпраща едва на 07 май 2014 за обнародване притурките кън НРД 2014 за ДД и за МД. На 8 май същите са върнати за „уточняване и корекции“ (цитат) и след това следите на тези приложения се губят … няма данни да са обнародвани в ДВ.
   Това е за поредна година, и цялото лекарско съсловие просто си мълчи … и плаща глоби за нарушения на същите тези необнародвани приложения … а съсловните организации за поредна година мълчаливо приемат тази абсурдна ситуация.

   • Само да вметна – приложение 16 към НРДмд-2015 от 23.01.2015, когато бе обнародван в ДВ, до днешна дата претърпя 3 „актуализации“, а преди тази дата минимум 5. Нищо ново отново, а се надявах да се спре с тази порочна практика. Пак е налице притеснението, че дори да се открият различията във всеки нов вариант, то към един момент може и да се пропусне поредна „корекция“, която да е съществена за коректно изпълнение и отчитане на оказаната медицинска помощ. Още повече, че няма практика да се информират договорните партньори за актуализирани приложения и изисквания, качени на сайта на НЗОК, който към настоящия момент е единствен достъпен източник на информация за същите.

    • Мария Радева

     За тази порочна практика говоря повече от 10 години. Първо като служител на РЗОК, а след това и като адвокат.
     За подобни разсъждения като Вашите съм си навличала гнева на не един висш чиновник от НЗОК. А на един от първите семинари, които проведохме след измененията в ЗЗО и новата уредба на санкции – бях и публично заплашена. И отстраняването ми от РЗОК не закъсня. Аз се справих с „голямата си и нещастна любов“ РЗОК, но продължавам да се питам – защо лекарите продължават да търпят подобно отношение. Имам своето обяснение, но бих предпочела да го запазя за себе си.

     Първите дела, на които се явявах през 2011 – само докато кажех, че приложенията не са обнародвани и НП се отменяха. По-притеснителното е, че познавам и съдебни решения, които не намират нищо нередно в поведението на НЗОК и потвърждават НП за деяния, нарушаващи текстове с неясно съдържание. Това вече е сериозен проблем.

Напишете коментар