Публикации

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е с изменен Устройствен правилник. Промяната е обнародвана в ДВ, бр.…

Мария Радева|Автор
9 мар. 2023

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е с изменен Устройствен правилник.

Промяната е обнародвана в ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г.

Запазва се структурата на специализираната администрация, която е организирана в 3 дирекции. Промяната е в наименованията и функциите на дирекциите.

1. Дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“

2. Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистираната репродукция“

3. Дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациентите“.

Актуален текст на Устройствения правилник на ИА Медицински надзор“ тук

Оставете първия коментар