НРД 2017

Изменения в рамковия договор за денталните дейности

През 2016, оказването на дентална помощ на здравноосигурените лица се уреждаше от сключения Национален рамков…

Мария Радева|Автор
26 ян. 2017

През 2016, оказването на дентална помощ на здравноосигурените лица се уреждаше от сключения Национален рамков договор за денталните дейности за 2016. През годината договорът претърпя само две допълнения и изменения.

В началото на 2017 между НЗОК и БЗС е сключен договор за изменение на НРД за денталните дейности за 2016. Измененията са в сила от 01.01.2017.

Така изменения НРД за денталните дейности за 2016, ще продължи да действа до сключването на нов рамков договор.

До края на действието на НРД ДД 2016 здравноосигурените лица ще имат право на до три лечебни дейности.

Изменения, свързани с извършването на проверки на лечебните заведения

Променя се разпоредбата на чл. 132, ал. 3, която става със следния текст:
Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на оправомощено от него длъжностно лице.

Променя се разпоредбата на чл. 133, ал. 1, която става със следния текст:
По заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК.

Измененията на НРД за денталните дейности за 2016 са обнародвани в ДВ 5/2017.

Текст на изменението на НРД за ДД 2016

Оставете първия коментар