ДВ 2012

Изменения в медицинския стандарт “Неонатология”

В днешния брой на ДВ 9/31.01.2012 са обнародвани изменения в медицинския стандарт “Неонатология”. Измененията са…

Мария Радева|Автор
31 ян. 2012

В днешния брой на ДВ 9/31.01.2012 са обнародвани изменения в медицинския стандарт “Неонатология”. Измененията са влезли в сила от 01.01.2012.

От 01.01.2012 неонатологичните отделения II ниво, следваше да разполагат с лекарски персонал минимум 3 лекари, от които един със специалност „Неонатология“ и двама със специалност „Педиатрия“ и квалификация по неонатология.

С днешните изменения това изискване ще се прилага, считано от 01.01.2014.

За срока до 01.01.2014 при липса на лекар със специалност „Неонатология“ дейността на клиниката/отделението по неонатология второ ниво може да се обезпечава от лекарски персонал в състав минимум 3 лекари, от които поне двама със специалност „Педиатрия“ и квалификация по неонатология. Считано от 01.01.2012 се въвежда и ново изискване към лекарите със специалност „Педиатрия“ и квалификация по неонатология, като поне единия трябва да е с трудов стаж най-малко 10 години в структура по неонатология.

Измененията за пореден път насочват вниманието към липсата на специалисти с т.нар. редки специалности и невъзможността на някои болници да покрият нормативните изисквания и да сключат договор с НЗОК.

Оставете първия коментар