ДВ 2010

Излезе последният брой на ДВ за 2010

       Излезлият днес 30.12.2010 извънреден брой на ДВ 102 е последният за 2010.  В броя е…

Мария Радева|Автор
30 дек. 2010

       Излезлият днес 30.12.2010 извънреден брой на ДВ 102 е последният за 2010.

 В броя е поместено съдържание и справочник на обнародваните актове в ДВ за цялата 2010.

 Изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и  критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък.

Стеснява се възможността на Комисията по ПЛС да променя нивото на заплащане на лекарствените продукти от ПЛС от шест на два пъти годишно в рамките на съответните бюджети.

Актуален текст на наредбата, с указване на последните изменения тук 

Изменения и допълнения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Актуален текст на наредбата, с указване на последните изменения тук 

 ПМС № 312/20.12.2010 урежда въпросите, свързани с висящите преписки – Започналите и недовършени процедури по образуване на цена/пределна цена, както и тези по реда на чл. 18 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти се довършват по досегашния ред. Още …  

 

 

2 comments

  • Здравейте,

    Може би не е точното място на което да попитам, но с огромна молба за отговор.
    Януари 2011 г. направих рецидив на БТЕ. Къде трябва да се диспансеризирам и какви права имам след промените.
    Предварително огромно БЛАГОДАРЯ.

Напишете коментар