Санкции

ИАМО и случаят в Горна Ораховица – част I

Провали ли се ИАМО по случая в Горна Оряховица? Защо в началото на тази година…

Мария Радева|Автор
7 фев. 2012

Провали ли се ИАМО по случая в Горна Оряховица?

Защо в началото на тази година РС – Горна Оряховица отмени наказателното постановление на ИАМО, действително ли не е извършено нарушение или здравните администратори не познават закона.

В началото на декември 2010 вниманието на медиии, общество и контролни органи е приковано към случващото се в МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Горна Оряховица.

Медиите за починалото бебе в Горна Оряховица

В публикация от 01.12.2011 на информационният портал www.aktualno.com четем:

Четирима лекари от МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Горна Оряховица са задържани за 24 часа във връзка с образувано досъдебно производство за умишлено убийство на новородено, предаде Фокус.
В неделя в родилното отделение на болницата постъпила 17-годишна родилка от Лясковец, която малко по-късно родила преждевременно (в петия-шестия месец) момченце. Веднага след раждането медицинският екип съобщил на майката, че детето е родено мъртво. Бебето било оставено в стая в отделението.
Случайно минала покрай него служителка в отделението забелязала, че детето се движи и съобщила на лекарите, че новороденото е живо. Изяснено е, че то е преместено в кувьоз, след това няколко пъти извеждано оттам и местено по неясни причини. Около 20 часа след раждането си бебето е починало. Майката се усъмнила в твърденията на лекарите, че детето е родено мъртво и подала сигнал в полицията.”

Какво установи Медицинският одит в Горна Оряховица

Във връзка с медийния интерес за случай, свързан с раждане на 17 г. ученичка от Лясковец, в периода 06-10.12.2010 по нареждане на министъра на здравеопазването ИА “Медицински одит” извърши проверка на място в „МБАЛ Св. Иван Рилски – Горна Оряховица” ЕООД. Проверката е извършена и с участието на външен експерт – специалист по акушерство и гинекология, предложен от БЛС – проф. Тодор Чернев.

ИАМО приема следната фактология по случая:

Пациентката Б. Т., на 17 г., е потърсила медицинска помощ по повод на силни болки ниско в корема, които са започнали от около два дни. Филиалът за спешна медицинска помощ – Горна Оряховица насочва момичето за консултация към АГО на МБАЛ – Горна Оряховица. В болницата на пациентката е извършена ехография и тя е настанена в родилна зала, където е изроден плод без видими признаци на живот. Проведени са реанимационни мероприятия от педиатър без ефект.
Проверяващите е установяват, че липса на медицинска документация, удостоверяваща наблюдение на бременността в извънболничната медицинска помощ.

Констатациите на ИАМО от извършената проверка са отразени в официалния доклад по следния начин:

„Екипът на ИАМО констатира пропуски и несъответствия във водената медицинска документация и изпълнението на утвърдените медицински стандарти по ,,Акушерство и гинекология’’ и ,,Неонатология” (недостатъчен лекарски персонал за неонатологична структура към АГ отделение, липса на данни за: извършена епизиотомия, за околоплодни води, оценка на плода, извършени реанимационни мероприятия, взет материал от плода за хистологично изследване, епикриза при дехоспитализацията).

Налице е несъотвестствие между часовете на извършване на повикването от ФСМП – Горна Оряховица (час на тръгване 15,40 часа, час на връщане 15,50 часа) и часа на прием в АГО – 15,20 часа.

Нарушени са също и вътрешни стандарти на лечебното заведение, регламентирани в Правилника за устройството и дейността му (липсват документи, удостоверяващи определяне на кръвната група при пациентката, липсва и отразяване на непрекъснатостта на нейното наблюдение). Установи се и липса на информация за случая в рапорт на лекарите в АГО, гинекологична рапортна тетрадка, рапорт родилен сектор, рапорт детски сектор.”

Изводите на ИАМО:

“занижен контрол от страна на ръководството по прилагането на медицинските стандарти и вътрешните нормативни документи. Направените констатации са подкрепени от становището на проф. Тодор Чернев в качеството му на външен експерт и лекар, осъществил наблюдението на следродовия период на пациентката и участник в изготвената съдебно – медицинска експертиза по случая.

Какво е развитието на случая ….. продължава

1 comment

Напишете коментар