Читателски въпроси

Здравни осигуровки на лицата, пребиваващи в чужбина

Вчера, брат ми, който от години живее и работи в чужбина, ме попита какво да…

Мария Радева|Автор
14 дек. 2012

Вчера, брат ми, който от години живее и работи в чужбина, ме попита какво да направи, за да уреди въпроса с дължимите здравни осигуровки, които не е плащал. Това е поводът и за днешната публикация, за да отговоря на лицата, които имат сходен проблем, срокът за решаването на който изтича на 31.12.2012 година.

От 10 декември 2012 на страницата на НАП е поместено съобщение, че до края на годината остават броени дни, в които българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди.

Здравното осигуряване в РБ е задължително

По смисъла на Закона за здравното осигуряване задължително осигурени в НЗОК са:
1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на РБ;
3. чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в РБ;
4. лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
5. чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас;
6. всички лица, извън посочените, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

Следователно, по дефиниция заплащането на осигурителните вноски (в определени размери) е задължение за всички български граждани. Дали здравните осигуровки ще бъдат платени или не – това е друг въпрос. Но ако не бъдат същите остават дължими и подлежат на принудително събиране от органите на НАП.

Отчитайки реалностите на съвременния свят, свободното движение на хора и миграционните процеси – от 2004 година, ЗЗО предвиди възможност, определени български граждани да бъдат освободени от заплащане на здравни осигуровки.

Кои лица не плащат здравни осигуровки?

Съгласно чл.40а от ЗЗО българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.

За да могат лицата, пребиваващи в чужбина да не плащат здравно осигуровки в РБ (респ. да не трупат задължения) следва да са изпълнени две условия:
1. да пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година
2. предварително подадено заявление, по реда на чл.40а, до НАП

Възползването от правото по чл.40а (т.е. освобождаване от задължението за плащане на здравно осигуровки) – води и до съответните ограничения за лицата. Възползвалите се от това право губят качеството си на осигурено в НЗОК лице и при завръщането си в страната или при необходимост на ползват медицинска помощ в РБ – попадат е една сравнително неблагоприятна ситуация (но тези въпроси не са предмет на настоящата публикация). Това, което винаги предупреждавам е, лицата които ползват правото по чл.40а добре да преценят житейските си планове – кога и как ще се върнат в страната и при какви условия ще ползват българската здравноосигурителна система.

Подаването на заявление по реда на чл.40а от ЗЗО

Подаването на заявление по реда на чл.40а от ЗЗО е винаги предварително, т.е. преди заминаването за чужбина!

Изменение в ЗЗО от 2011, предостави специална възможност на лица, пребиваващи в чужбина да “изчистят” и стари задължения за здравни осигуровки.
Съгласно §19п лицата, които попадат в определението на чл.40а, и които са напуснали страната преди 31 декември 2011 и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012.
Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от НАП, за датата на напускане на страната.
Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

НАП е публикувал образците на заявлението и декларацията, които трябва да бъдат подадени за освобождаване от плащане на здравни осигуровки.

След изтичането на 2012 лицата, пребиваващи в чужбина, няма да могат да се ползват от тази специална разпоредба за освобождаване от задължението за плащане на здравни осигуровки за минало време.

275 comments

 • Здравейте!

  Живея и работя в Нидерландия. Там съм от 2013 като студент, и останах до 2016. Не работех през този период. Самоосигурявах се здравно.
  После бях в България две години, до 2018, и отново заминах обратно в Нидерландия. Здравно се осигурявам оттогава в Нидерландия, т.е. от 2018 до момента (5 години), в които работя.

  Въпросът ми е следният. Виждам, че според НАП имам задължения относно здравното си осигуряване (не съм била осигурена в България от завършване на бакалавъра си в България, т.е. от 2013). Само че съм била осигурявана в Нидерландия от 2013 година до момента.
  Защо все още се начисляват задължения към НАП тогава? И всъщност само ако се завърна в България ли се налага да ги изплащам?

  Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Задължителното задрано осигуряване в България е свързано с гражданството на лицето. Поради тази причина – след 2013 НАП отразява задължението ви за здравно осигуряване, защото сте български гражданин. Формално вие виждате тези задължения – но никой не ви ги търси в момента. В случай, че ви бъдат потърсени за плащане (в което се съмнявам) ще представите документи, че за съответния период имате здравно осигуряване в друга страна членка и задълженията в България ще бъдат заличени. Когато решите да се върнете окончателно в България ще получите от Нидерландия съответен документ, който да представите тук, за да бъдат служебни заличени задълженията ви за здравно осигуряване.

 • эдравейте,пенсионер съмот март 2018 год с 15 год трудов стаж преди пенсионирането ми не съм се осигурявал эдравно сега като пенсионер вече эдравно осигурен ли съм

  • Мария Радева

   Лицата, на които е отпусната пенсия се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Но осигуровките са от момента на отпускането на пенсията.
   За да бъде едно лице здравноосигурено за последните 36 месеца трябва да има внесени поне 33 здравно осигуровки. Следователно поради липсващи здравни осигуровки за съответния период преди отпускането на пенсията – най-вероятно не сте здравно осигурен.

 • Людмила Марчева

  Здравейте,ще гостувам на приятели в Германия имам въпрос.От здравната каса където живя си извадих документ S1.Обяснете ми подробно какво правя ,като пристигна в Германия.И ако имате телефон за връзка с тяхната каса и адреса .Ще отседна в Дортмунд.Хубав ден.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   С телефон за връзка с множеството здравни каси в Германия не разполагам.
   Какво точно трябва да направите като пристигнете в Дортмунд – не мога да Ви кажа.
   Издаденият S1 следва да представите пред избрана от Вас каса в Германия, за да бъдете включена в местната здравно-осигурителна система.

 • Здравейте,

  Имам следното питане:
  Работя на трудов договор към немска фирма в Германия. От следващата година имам намерение да се завърна да живея в България, но да продължа да работя дистанционно за немската фирма. От немска страна уточнихме, че трябва да се осигурявам и да плащам данъци в България. Правейки запитване към НОИ и НАП, попаднах в задънена улица, защото фирмата няма офис в България, а и не желаем да прекратяваме трудовите си взаимоотношения. Бихте ли ме посъветвали как може да решим този „казус“.

  Благодаря предварително

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Сложен казус наистина! Формално трудовото правоотношение, което е с немски работодател не е основание за осигуряване и плащане на данък в РБ. Нашето законодателство изхожда от принципа, че при трудов договор работодателят е задължено лице за внасяне на осигуровки и данък. И при Вас това няма как да се случи.

   Имам някаква идея какво можете да направите в случая, но трябва да уточним:
   с какъв документ немският работодател иска да удостоверите плащането на осигуровките и данъка
   за каква професия става въпрос

   Ако прецените, че имате нужда от по-сериозно обсъждане на казуса – можете да ми пишете на e-mail.

 • На първо място, поздравленя за отговорите които давате.
  Моят въпрос е следния:
  Бащта ми взема Испанска пинсия и майка ми е осигурена чрез неговата осигуровка като член на семейство и живеят в Испания.
  Майка ми тази година наварши 65г. и мисли да се пенсионира в България, но си задаваме въпроса с здравното осигоряване тъй като като вземе бг пенсия същто я осигурява държавата( бг), а те от както са в чужбина не плащтат в бг пищто, незнам дали има нещто общтодали са плащтали или не.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Като лице, на която е отпусната пенсия – майка Ви ще бъде осигурена за сметка на държавата.
   Но предвид това, че майка ви няма здравно осигуряване в България до настоящия момент – смятам, че дори и осигурена от държавата като пенсионер – няма да има необходимия период на осигуряване.
   Моят съвет е – след като на лицето бъде отпусната пенсия – заявете издаване на съответния формуляр от НЗОК за пренасяне на здравното осигуряване в друга страна – страна членка. В случай, че формуляр бъде издаден – това ще е основаното за промяна на здравното й осигуряване в Испания. В случай, че формуляр не бъде издаден поради липсващите осигуровки за минал период – осигуряването й в Испания ще продължи по същия начин. Само се информирайте – дали при отпускане на пенсия в друга страна-членка – лицето ще продължи да бъде „икономически неактивно“ за испанската осигурителна система.

 • Снежана Маринова

  Здравейте,от 30 години живея в Германия от 5 години сам излязла от българската здравна каса.Получих пенсия по старост 30 лева.Мога ли като пенсионер да вляза в българската здравна каса и как?В момента сам регистрирана като икономическо неактивно лице в здравната каса на съпруга ми ,до получаване на немската ми пенсия.Благодаря ви много,ако можете да ми дадете информация.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   За да отговоря на въпроса Ви, уточнете отпуснатата ви пенсия е българска или немска?

 • Адриана Динева

  Здравейте!

  Искам да попитам следното:
  Трябва да представя документ от 2012 – до 2013, че съм била здравно осигурена. Тогава бях все още студент в Англия и сега ми искат този документ. След Октомври 2013, започнах да работя ту и здравните ми осигуровки са плащани тук. Има ли начин да се намери и издаде такъв документ, който да доказва, че до Октомври 2013 съм била здравноосигурена в България?

  Предварително Ви благодаря!

  Поздрави,

  Адриана

  • Здравейте!Живея временно, във Франция от 1 месец с документ S1.Не съм напуснала работа.Мога ли да ползвам болничен през това време.

   • Мария Радева

    Здравейте,

    предполагам, че питате за болничен в България. Ако това е така – следва да се съобразят някои условия:

    1. Имате ли необходимите социални осигуровки (не здравни, а социални) в България
    2. Дали органът на медицинската експертиза ще прецени, че сте във временна неработоспособност
    3. При положителен отговор на първите два въпроса – след представяне на болничния за изплащане на обезщетение – НОИ ще прецени дали ще изплати такова или не

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Този документ е S40/41. Издава се след подадено заявление до съответната РЗОК.
   Възможно е този документ да ви бъде отказан, защото той по принцип се издава на „икономически активни лица“ – т.е. такива които работят и ссами си плащат здравните осигуровки. А за този период вие, като студентка, сте били осигурена за сметка на държавата.
   Но съм виждала случаи, и да издаден документ за времето, през което лицето е било осигурено като студент.

   Обърнете се към НЗОК за допълнителна информация.

 • Здравейте госпожо Радева,

  Ще съм Ви изключително благодарен, ако ми отговорите на няколко въпроса. Предстои ми пенсиониране (първа категория труд). Възнамерявам да се пренеса да живея в Австрия. Като пенсионер мога ли да ползвам австрийската здравноосигурителна система и как? Ако да, задължително ли е да се откажа от българската здравноосигурителна система или мога да ползвам и двете? Ако в по-късен етап реша да взема някое от непълнолетните ми деца, то ще може ли да ползва австрийската здравноосигурителна система и ще трябва ли да се откаже от българската такава? Благодаря.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Отпускането на пенсия (независимо на какво основание) – коренно променя вашия статут.
   Правилото в ЕС е, че лицата ползват изцяло една единствена осигурителна система, а в останалите страни -членки ползват само спешна и неотложна помощ. Има много малко изключения от това правило и пенсионерите са в това изключение.

   Но първо следва да се пенсионирате – т.е. да имате влязло в сила разпореждане за отпускане на пенсия.
   Трябва да имате и адрес в Австрия, който получавате по съответните местни правила.

   След като са изпълнени тези две условия подавате Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072).
   С издадения документ се регистрирате в австрийската здравноосигурителна система и получавате права, като лицата осигурени там.

   Не, във вашия случай – не е необходимо да се отказвате от българската здарвнооисгурителна система.

   Членовете на семейството на пенсионер също ползват права в държавата по пребиваване. Но понеже става въпрос за непълнолетни деца – дали има някакви особености – допълнителна информация ще получите от австрийската осигурителна система.

   • Благодаря за бързата реакция и изчерпателните отговори! Ако може само още един въпрос. От 07.08.2017 г. синът ми (роден на 20.08.2014.) е приет по спешност в AKH (университетската болница във Виена) със ЕЗОК. Тъй като положението му е сериозно и не се очертава скорошно изписване, бих искал да знам дали има някакви финансови и времеви лимити на престоя му в болницата и може ли болницата да предяви финансови претенции към нас родителите, тъй като на третия ден от престоя ни съпругата ми я накараха да подпише декларация, че ако застрахователят ни не покрие разходите, ще ги платим ние. Предполагам, че това се получи, тъй като ние имахме и застраховка към Алианц, които са изпратили запитване към болницата, въпреки изричното ни предупреждение да не го правят. Съпругата ми е подписала декларацията, но е настояла да добавят и европейската здравно-осигурителна карта. Благодаря!

    • Мария Радева

     Най-важното е бързото оздравяване на детето!

     Болницата ще предяви претенции към вас, в случай че НЗОК или застраховател (понеже в случая имате и застраховка) откажат заплащане на лечението.
     По отношение на застрахователя – не мога да коментирам, защото не познавам условията на застрахователния договор.

     Относно ЕЗОК – имайте предвид, че същата се ползва само за спешна и неотложна помощ.
     Времеви и финансови лимити няма. Ползването на ЕЗОК зависи от оказваната медицинска помощ. В случай, че лечението не може да бъде определено като „спешно и неотложно“ – болницата ще издаде фактура и ще ви я предяви за плащане.

     Виждала съм достатъчно много случаи, за да твърдя, че в ЕС – „спешност и неотложност“ се прилага доста по-ограничено, отколкото в България.

 • Пенка Цонева

  Здравейте уважаема г-жо Радева. Ще Ви бъда безкрайно благодарна, ако ме консултирате по следния въпрос.
  Живея в Щвеицария повече от 10 год. Здравно осигурена съм тук,но не съм внасяла вноски за пенсионно осигуряване. В България имам приблизително около 12-13 год. осигурителен стаж. Искам да попитам:
  1. Мога ли да се самоосигурявам и да внасям вноски за пенсионно осигуряване в България като самоосигуряващо се лице при условие, че съм омъжена и постоянно пребивавам в Швейцария ?
  2. При условие, че съм здравно осигурена в Швеицария трябва ли да внасям със задна дата здравни вноски в България ?
  Благодаря ви предварително.
  Поздрави
  Пенка Цонева

  • Мария Радева

   Здравейте!

   По отношение на първия въпрос

   В РБ задължителното пенсионно осигуряване е част от социалното/общественото осигуряване. Предпоставка за социалното осигуряване е не къде живеете, а дали извършвате трудова дейност в РБ – т.е. за да се осигурявате социално в РБ тярбва да имате правно основание за това.

   В категорията на самоосигуряващите лица попадат определена група професии. Ако имате право да се регистрирате като самоосигуряващо се лице – това зависи от професията, от дейността която формално ще извършвате, то тогава ще имате основание да се осигурявате и пенсионно.

   По отношение на втория въпрос
   Щвейцария не е член на ЕС, но по отношение на нея се прилага регламентите за социална сигурност в ЕС. Следователно, вскко което съм казала за сумирането на осигурителни периоди (Новият формуляр, реципрочен на Е 104 – сумиране на осигурителни периоди е S 040 (част А)-запитване и S041 (част Б) е приложимо и за Швейцария.
   Това, че се осигурявате здравно в Швейцария ви освобождава от задължение да се осигурявате здраво в РБ. направените осигурителни периоди ше докажете, при нужда, когато се върнете в РБ със съответните формуляри.

 • Здравейте.
  Моят въпрос е следния:
  Живея в страна, членка на ЕС от 2002 година, здравно осигурена съм тук.
  От февруари 2017 имаме фирма в България и съответно- плащаме осигуровки и там.
  Имам ли право на майчинство, при положение, че имам право да си прехвърля трудовия стаж, имам Е104, но съм с прекъснати права в България?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   В България здравното и социалното осигуряване, част от което е майчинството – не са реципрочни. Това да два отделни вида осигуряване, които се провеждат по различни правила и последиците са различни.

   Това, че сте здравноосигурена страна от ЕС – няма отношение към осигуряването за майчинство в РБ.
   След като казвате, че „имате фирма“ – какво означа това? Че се осигурявате като управител или на някакво друго основание? В зависимост от основанието на което се осигурявате „във фирмата“ – е възможно да сте осигурено лице за риска „Майчинство“. Дори това и да е така – нямате необходимия осигурителен стаж в РБ (12 месеца) – за да ползвате права по риска „Майчинство“.

   В случай, че в страната по пребиваване имате осигуряване за майчинство – можете да сумирате тези периоди към евентуалните периоди в България, считано от февруари 2017.

 • Лилия Костова

  Здравейте,г-жо Радева!Случаят ми е следният,в момента се намирам в Англия бременна съм почти в седми месец,ИМАМ право на платено английско майчинство (9 месеца),което ще започне 11 седмици преди раждането на бебето ми,въпроса ми е следния,за да го получавам задължително ли трябва да родя и отглеждам бебето в Англия или мога да се върна България,за да родя и отглеждам бебето си тук и същевременно да не изгубя майчинството,което ми се полага,вследствие на придобития стаж и осигуровки,като да поясня тези 9 месеца съм в отпуск по майчинство и работодателя продължава да си ме води на работа и да ми внася осигуровки все едно съм в Англия?Моля ако може да ми отговорите,наистина е важно за мен! 🙂

  • Дияна Антонова

   Здравей,Лилия. Искам да те попитам как излезна в отпуск по майчинство ? Какво представи на работодателя си? Аз съм в 5тия месец и искам да спра работа, защото адски много започна да ми тежи. Но ми казаха ,че не мога и трябва да изчакам 7-мия месец. Не искам да си загубя правата за майчинство. Благодаря ти.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Съжалявам, но не мога да отговоря на въпроса ви.
   Отговорът е свързан с прилагане на английското законодателство, което аз не познавам.
   Можете се обърнете към вашата осигурителна институция в Англия, където би трябвало да ви дадат компетентен отговор.

 • Здравейте! Уважаема г-жа Радева,ще Ви бъда безкрайно благодарна,ако и за мен отделите малко от времето си! Моят проблем е следният: В Германия живея от 10 год. Здравно осигурена съм тук,но не съм внасяла вноски за пенсионно осигуряване .Работя през тези години ,като самонаето лице.
  В БГ-Я имам приблизително около 14-15 год. общо трудов стаж.Идващият месец ще стана на 60 год.,време да помисля за пенсията си,тъй,като от близо две години останах и вдовица.Искам да попитам имам ли право на пенсия за възраст,имам ли шанса въобще да се надявам на такава,при положение,че нямам достатъчен трудов стаж? Също не съм на ясно, дали тук като работя ми се признават годините за трудов стаж? Преди год.и половина,когато ни издаваха смъртният акт на съпругът ми,и ми казаха да подам някакви документи за вдовишка пенсия. Нито ми беше тогава до документи,нито до пенсии,но времето тече и аз наближавам годините,когато трябва и за пенсия да помисля. Какво бихте ме посъветвали? Надявам се, да не съм прекалила с въпросите си.
  Предварително Ви благодаря сърдечно за евентуален отговор!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Не зная дали мога да Ви бъда особено полезна, защото не познавам немското законодателство. За правата Ви в Германия като осигурено лице – следва да потърсите консултация на място.

   Относно правата Ви в България – съгласно действащото законодателство

   Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
   1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
   2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

   За придобиване на този вид пенсия – освен възрастта се изисква и осигурителен стаж.
   За придобиване право на пенсия – не се отчита трудовия, а осигурителния стаж. Това е времето, през което лицето се е осигурявало за пенсия.
   В случай, че имате осигурителни периоди (за пенсия) в Германия може да ги ползвате в България и обратно. Това става с издаването на съответен формуляр. Но Вие казвате, че в Германия нямате пенсионно осигуряване.

   В случай, че нямате необходим осигурителен стаж – нямате право на пенсия. Евентуално може да имате право на социална пенсия за старост, но по сега действащото законодателство – на такава имат лицата, навършили 70 годишна възраст.

   Моят съвет е проучете възможностите за получаване на пенсия в Германия.

 • Пламена Христова

  Госпожо Радева,ще се радвам с Ваша помощ да намеря отговор на следният въпрос. Моят приятел си отвори фирма в Автрия,работи само месец и половина и се завърна в България.Тук започна да си работи на трудов договор и до сега.С фирмата в Австрия не направи нищо и сега му търсят осигуровкии за 1600 евро.Казаха ни ,че единствения начин да не ги платим е да докажем ,че тук се е осигурявал ,за това време,за което са му се натрупали осигуровките там.Той има само 3 месеца неплатени осигуровки като безработен тук.Ако ги платим и представим документ за осигуряването му ,ще отпаднат ли осигурвоките търсени от Автрия.Предварително Ви благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Дали ще „отпаднат“ осигуровките в Австрия – не мога да кажа, защото това зависи от австрийското законодателство.

   В случай, че австрийските власти признаят осигурителните периоди в България това, което трябва да направи е:

   Да плати дължимите здравни вноски в България, за периода, за който ги търсят и австрийките власти

   В съответната РЗОК да подаде заявление за издаване на формуляр S040/A041

   След издаване да изпрати съответния формуляр в Австрия

 • Николай Гълъбов

  Здравейте,г-жо Радева!

  Позволявам си да се обърна към Вас за консултация тъй като след доста четене по темата със здравното и социалното осигуряване, и многократните ми опити да получа компетентна консултация от държавните служби,такава така и не получих.Конкретният казус е следния:Предстои ни заминаване за Австрия / аз и приятелката ми /.Към настоящия момент и двамата работим / предстои ни доброволно напускане на работните ни места/, и в последните 8 години, и двамата сме здравно и социално осигурени / без прекъсвания /.До колкото знам след напускане на работа е необходимо да се регистрираме в Бюрото по труда,като съответно имаме право да кандидатстваме за обезщетения в минимален размер към НОИ / нещо,което ние нямаме намерение да правим/.Тъй като няма да получваме обезщетения съответно е необходимо ние да си заплащаме здравните осигуровки в НАП до момента, в който не започнем работа в Австрия.При започване на работа в Австрия съответно здравното ни и социално осигуряване се придвижва към Австрийското и плащаме осигуровки към Австрийската система.Основните въпроси се състоят в следното: 1.До момента,в който си плащаме здравните осигуровки в България имаме ли право да ползваме здравна помощ в България и неотложна помощ в Австрия / чрез ЕЗОК /, и за какъв срок? 2.Как може да се избегне двойното осигуряване т.е. при започване на работа в Австрия и съответно заплащане на вноски към Австрийската система как се прекратява необходимостта от заплащане на здравни осигуровки в България и при евентуално завръщане в България ще дължим ли нещо към бюджета при положение,че сме се осигурявали в друга страна членка на ЕС? 3.Необходимо ли е доказване на здравно осигурителните периоди в двете страни и необходимо ли е ние да предоставяме някакви документи или документите се изискват по служебен път между приемащата, и изпращащата страна / в случая Австрия и България /.Ако е необходимо да се предоставя такъв документ кой е той?

  Благодаря предварително за отделеното време!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Поздравявам ви за взетото решение!

   По отношение на въпросите:
   1.До момента,в който си плащаме здравните осигуровки в България имаме ли право да ползваме здравна помощ в България и неотложна помощ в Австрия / чрез ЕЗОК /, и за какъв срок?

   Ползването на медицинска помощ, заплащана от НЗОК, в РБ не зависи от това до коj момент си плащате здравните осигуровки, а от това за какъв период назад са платени. Правилото е, че лицата имат непрекъснати здравноосигурителни права ако за последните 36 месеца имат платени 33 осигурителни вноски. В момента, в който това правило се наруши – вие ставате лице без здравни права.
   Всяко лице, което е здравноосигурено в РБ има право да получи ЕЗОК, с която получава спешна и неотложна помощ на територията на ЕС.
   Дори и да имате издадена ЕЗОК, ако междувременно (в срока на валидност на ЕЗОК) загубите здравноосигурителните си права в България (имате повече от 3 неплатени вноски за последните 36 месеца към месеца на оказването на помощта) в случай, че чужда държава отправи искане до НЗОК за заплащане на разходите за вашето лечение – НЗОК ще откаже поради липса на осигурителни права. В този случай чуждата осигурителна институция ще си търси сумите за лечението от съответното лице.

   2.Как може да се избегне двойното осигуряване т.е. при започване на работа в Австрия и съответно заплащане на вноски към Австрийската система как се прекратява необходимостта от заплащане на здравни осигуровки в България и при евентуално завръщане в България ще дължим ли нещо към бюджета при положение,че сме се осигурявали в друга страна членка на ЕС?

   Двойното осигуряване се избягва – с признаване на правото на лицата да се осигуряват само на територията на една страна членка. След като започнете да се осигурявате в Австрия отпада задължението да се осигурявате в България. Формално в България ще имате неплатени здравноосигурителни вноски – но това да не ви притеснява. След завръщането ви в България и представяне на документ за осигуряването ви в Австрия S040/S041 – ще ви бъдат зачетени съответните осигурителни периоди и дължимите в България осигуровки ще отпаднат.

   3.Необходимо ли е доказване на здравно осигурителните периоди в двете страни и необходимо ли е ние да предоставяме някакви документи или документите се изискват по служебен път между приемащата, и изпращащата страна / в случая Австрия и България /.Ако е необходимо да се предоставя такъв документ кой е той?

   Дали е необходимо да доказвате каквото и да е в Австрия – не съм компетентна да отговоря. За това следва да получите информация от съответната осигурителна институция в Австрия.
   Но има случаи в които се иска да се докаже „здравноосигурителна история“ – т.е. за какъв период назад сте се осигурявали в друга страна-членка.
   Доказването на здравноосигурителни периоди, направени в страна членка се доказва единствено с издаден формуляр S040/S041

   Той може да бъде поискан служебно – но това отнема време.
   Може и да се издаде лично на лицето – за това следва да се обърнете към съответната РЗОК

   • Zdraveite gospojo Radeva,
    shte vi pomolia za konsultazia po zdravni osigurovki .
    Ot 2008 godina jiveia v Italia sas dokument za residencia, do 2010 godina si plashtah sdravni osigurovki dori i da ne prebivavah v BG.
    2010 g. se omujih za italianski grajdanin i ot togava toi poe zdravnite osigurovki za men i deteto koeto e rodeno 2010 v Italia ,s koeto poluchavam i zdravna karta tam koiato e validna 10 godini. 2015 godina doidohme v Bulgaria i otvorihme firma koiato raboti malko vreme no za vremeto koeto rukovodih firmata si plashtah zdravni osigurovki ,a v Italia biah bezrabotna. Tazi godina doidoh sas sertifikat S041 pri koeto mi iskat obiasnenia ot koga prebivavam tam i kakvo e stanalo s firmata .(2011 sam podala deklarzia za otkazvane ) po prinzip ako sam bezrabotna me osiguriava sapruga mi a kogato rabotia az no v Italia ,kakvo da pravia za da se prikluchi sas zdravnite osigurovki a i za deteto moga li da go otkaja ot bulgarskoto grajdanstvo na 6 god.i az sushto si misleh da se otkaja ot grajdanstvoto v BG.

    • Мария Радева

     Здравейте!

     По въпросите, свързани с отказ от българско гражданство – не мога да дам професионален съвет, защото това не е сфера, в която се занимавам.

     Дали сте използвали или не българската ЕЗОК – няма отношение към проблема. Защо картата Ви не е приета от лечебно заведение в държава – членка – това е проблем, който трябва да бъде решен от местните осигурителни институции.

     От запитването не става ясно каква декларация за отказване сте подали през 2011 – а това е много важно.
     Също така не е ясно и дали НАП само ви искат обяснения във връзка с S041 или изобщо отказват да го приемат и съответно да „заличат“ дължимите от вас здравни осигуровки.

    • Bih iskala da dopulnia sushto che 2009 si napravih zdravnata evropeiska karta v Bulgaria no ne sam izpolzvala dori za bremennosta ili rajdane tazi karta poradi neinformiran personal koito ne znaeshe kakvo da ia pravi i dori ne znaeshe che Bulgaria e v ES

 • Мария Петрова

  Здравейте ! От близо 7 години работя и се осигурявам в Кипър ! Имам здравни и осигурителни вноски както и европейска здравна карта ! Въпроса ми е ,как да възвърна правото си на осигурена в България ,когато става дума за временно пребиваване и лечение ,а не за окончателно напускане на Кипър ? Благодаря !

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Един от принципите на координация на осигурителните системи на държавите – членки е лицето да се осигурява в една държава-членка и да ползва пълни права – именно в тази държава. В останалите държави-членки лицата ползват единствено спешна и неотложна помощ, като за това имат издени ЕЗОК.
   Има една малка категория лица, които могат да имат права в повече от една държава – напр. пенсионерите.

   Това, което Вие искате да направите по принцип е недопустимо.
   Вие се осигурявате в Кипър и там ще ползвате пълни права.
   В България, както и в останалите държави-членки ползвате спешна и неотложна помощ.

   Предвид това, че българската осигурителна система отчита основно гражданството на лицата, а не трудова заетост и т.н. – вие можете да си платите здравните осигуровки и в България. Така за българската осигурителна система ще се българско осигурено лице и ще ползвате пълни права. Внимавайте с този вариант!

   • Мария Петрова

    Много Ви благодаря за отговора ,така и предполагах ! Но не разбрах, защо трябва да съм с повишено внимание ,ако все пак реша да се осигуря и в България ?

    • Мария Радева

     Защото осигуряването в два държави членки не е съобразно принципите на регламентите.
     Това е възможно поради особеностите на българската здравноосигурителна система.
     Не мога да кажа как това „двойно“ осигуряване би се отразило в бъдеще.

 • Райна Господинова

  Здравейте,
  от 2007 до края на 2016 аз и мъжът ми живяхме в Германия.Плащахме здравни осигуровки според техните закони. На мъжът ми, като назначен на работа към фирма, удържаха дължимата сума, а аз бях осигурена чрез неговата осигуровка като член на семейство, които печели под облагаемия месечен минимум от 450 евро. Това там е нормална практика, така се осигуряват и децата.
  Докато бяхме там съм ползвала медицински услуги, дори ми се наложи да вляза в болница за лечение и не съм имала проблеми. От януари 2017 се прибрахме за постоянно в България. Педварително се информирахме по телефона от НАП какъв документ ще ни е необходим за да ни бъдат признати здравните осигуровни в България и ни казаха, че от здравната каса в Германия ни е необходим формуляр Е104. След като подадох документа ми съобщиха че нямало да ми признаят осигуровките от Германия, защото в България няма съответния закон както в Германия единия съпруг да осигурява дугия като член на семейството.
  Моля кажете ми правилно ли е това. Аз съм била осигурена според законите на държавата в която съм живяла и не би трябвало да нося вина и съответно последствия за това че законите в различните държави на ЕУ се разминават.
  Моля посъветвайте ме към кого мога да се обърна за съдействие.
  Благодаря ви предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Документ E104 или заместващият го нов формуляр S040 – ще бъде издаден на съпруга ви – предполагам без проблем.
   Предполагам, че за вас, немската осигурителна институция отказва да издаде Е104, а не че ви е издаден и в България не ви го признават.

   Вие сте били осигурена в Германия – но като т. нар. икономически неактивно лице. Предполагам, че това е проблемът. Лицата, които се осигуряват чрез някой друг (друг съпруг, държавен бюджет и др.), а не заради собствените си доходи с- нямат възможност да им бъдат зачетени осигурителни периоди в различни държави.

   Ако проблемът е в това, че сте осигурявана в Германия кат икономическо неактивно лице – няма какво да направите, защото правилата са такива.
   Ако поради друга причина е отказът да ви бъде издаден документ – не мога да коментирам, защото не разполагам с достатъчна информация.

 • Мариана Толмазова

  Здравеите г-жо Радева . От 2009г. живея и работя в Гърция по техните закони. До 2011г. работех и имах осигуровки след това останах без работа , но нямаше кои да ми обясни ,че е трябвало в срок от 5 дни да се регистрирам на трудовата борса бях изпуснала тоя срок ,но се регистрирах като свободно търсеща без заплащане на обезщетение . През 2015г. получих инсулт и ме трудоустроиха с 67 / инвалидност нямах никакви проблеми с посещенията в болниците там здравеопазването е безплатно . Върнах се в България и искам да ме видят и нашите лекари и се оказа, че нямам здравни осигуровки .В НАП В от които съм безработна нямам осигуровки ,подадохме молба да бъде извършена справка с Гръцките служби .На 24.04.2017г трябва да постъпя в болница за изследвания и лечение . Моят въпрос е като инвалид =трудоустроен в държава членка на Е .С. имам ли право на безплатно здравно обслужване като български гражданин в собствената си Родина . Преди да замина не съм знаела че трябва да се подават декларации в НАП . Имали вариант инвалидите да бъдат освободени от задължения и да имат право на здравно обслужване . БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !

  • Мария Радева

   Здравейте!
   За съжаление единствено след представяне на формуляр Е104 или новият формуляр S041 – направените здравни осигуровки в Гърция ще ви бъдат зачетени в България. А този документ ще пристигне бавно от Гърция.
   Другият вариант е да си заплатите дължимите осигурителни вноски.

   Това, че сте трудоустроена в Гърция – не ви дава не означава нищо за дължимостта на българските здравни осигуровки.
   Ако получавате българска пенсия (т.е. сте пенсионер от държавното обществено осигуряване) здравните ви осигуровки ще са за сметка на държавния бюджет.

   • Мариана Толмазова

    Благодаря Ви ! В случая трябва да заплатя дължимите осигуровки за 5 г. за да мога да получа безплатно здравно обслужване

 • Здравейте! Живеем и работим във Франция. Ползваме Френска борса (обезщетения), тъй като сме на сезонна работа. Интересува ме какъв документ да си изкарам от Франция за признаване на здравните осигуровки за периода в който сме били на борса.Документът да ми послужи в България. Не може да ми издадат Е104 за периода на борсата.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Периодите, в които сте били здравноосигурени като безработни лица във Франция няма да ви бъдат зачетени в България – т.е. за тях дължите осигуровки.
   Затова не може и да ви бъде издаден Е104 – защото той се издава само на икономически активни лица, а безработните – не са в тази категория.
   Единствено Е104 /новият формуляр S041 – служи за признаване на осигурително периоди. След като нямате право да получите този документ – няма как да ви се признаят здравните осигуровки в България за този период.

 • Здравейте!Интересувам се дали е възможно ползването на трудовия ми стаж от Великобритания и здравните ми и осигуровки съответно при формиране месечната сума при майчинство в България и каква е процедуратао

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Принципът е, че осигурителни периоди, направени в една държава членка могат да се сумират (или „прехвърлят“) в друга държава членка.
   В България здравното и социалното осигуряване се реализират по различни правила.
   Относно сумирането на осигурителни периоди:
   Единият вариант е да получите удостоверителен документ от държавата, където сте се осигурявала – S041 (бившия Е1014) и да го представите пред НАП. Така ще ви бъдат признати здравноосигурителните периоди, направени във Великобритания.
   Другият вариант е да подадете заявление до РЗОК за служебно изискване на удостоверителния документ. За целта следва да подадете заявление по образец – Заявление за изискване на формуляр S041

   Относно „майчинството“ следва да се прецени правото на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност или раждане по българското законодателство, в случаите когато на лицата не им достигат 6 или 12 месеца български осигурителен стаж за преценка на правото на обезщетения. За тази цел следва да подадете до НОИ Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава

 • Павлина Бекярова

  Здравейте, г-жо Радева,
  бих искала да Ви помоля за някакво напътствие относно следният казус: живях 3 години в страна извън Европейският съюз, в която имах пълна медицинска осигуровка за същтия период. За съжаление не подадох никакъв тип заявление с напускането си от България, както бях инструктирана от служителите в НАП и общината. Бях посъветвана от същите тези, че за изчистване дължимото към държавата, относно здравната ми осигуровка, е необходимо да представя определен тип документация- трудов договор, опоменаващ типът здравно осигуряване и виза. Сега, когато се върнах в родината обаче, се оказва, че НАП не зачита фактът, че не съм имала възможността да се възползвам от услугите в здравно-осигурителната ни система последните години,тъй като съм работела в ОАЕ, и начисляват дължима сума, на която съществува и лихва.
  Молбата ми към Вас е: да ми дадете някакъв съвет, стига да не Ви затруднявам, така че да превъзмогна тази, смея да кажа, нелепа ситуация
  Благодаря, Ви, предварително!
  Поздави
  Павлина Бекярова

  • Здравейте,
   имам следния въпрос. Живях до преди месец в Германия, но ми се наложи да се прибера в България за по-дълъг период от време. Следва да прекъсна здравното си осигуряване в Германия и съм говорила със здравната каса. Получих обаче писмо, в което ми обясняват,че трябва да представя пред немската здравна каса удостоверение или формуляр Е104 от българската институция, че се осигурявам в България, за да могат да прекратят членството ми. Можете ли да ми дадете съвет какво мога да направя. По време на престоя ми в Германия не съм прекъсвала здравните си осигуровки в България.

   Имам и още един въпрос. Как стоя нещата с признаването на осигурителен стаж в различните страни от ЕУ? Аз съм работила в Германия и съм се самоосигурявала, но не беше задължително за моята работа да заплащам и пенсионни осигуровки. В България нямам необходимия стаж, за да мога да получа майчинство. Имам ли право да получа българско майчинство, ако имам необходимите документи от Германия? И какво точно е условието за получаване на майчинство- трябва да имам 12 месеца трудов или осигурителен стаж? Ако внеса необходимата сума в немското пенсионно осигуряване дали ще ми даде право да мога да прехвърля стажа си и да получа майчинство в България?
   Ще Ви бъда много благодарна, ако можете да ми дадете нужната информация!

   Благодаря Ви предварително!

   • Мария Радева

    Здравейте!

    Формуляр Е104 – новият образец S041 може да ви бъде издаден след подаване на заявление по образец от РЗОК. След като сте си плащали осигуровките и за времето през което сте били в Германия – тези периоди също ще бъдат включени в документа.
    Издаденият от РЗОК документ можете да изпратите в Германия.
    РЗОК издава необходимия документ в рамките на няколко дни.

    Относно вторият ви въпрос – за осигурителният стаж – да, има правила за взаимно признаване на осигурителни периоди, направени в различни държави – членки.
    Въпросите ви са сериозни и следва внимателно да бъде преценена наличната информация. Моят съвет е обърнете се за консултация към НОИ, където разполагат с информация за вашето социално осигуряване.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   За лицата, пребиваващи повече от 183 дни годишно в страна извън ЕС е уредена възможността за спиране на задължението си за здравно осигуряване. Това е допустимо единствено с подаване на заявлението по чл. 40а от ЗЗО.

   Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите.

   Заявлението следва да бъде подадено преди напускането на страната, което Вие не сте направили.
   Опитайте сега да подадете въпросното заявление, като посочите съответния период, в който сте били извън ЕС.
   В случай, че НАП не зачете това заявление – не разполагате с друга възможност, освен да заплатите дължимите здравни осигуровки, вкл. и лихвата.

 • Екатерина Стоилова

  Здравейте!
  Дъщеря ми живее в Холандия и там има здравни осигуровки.Трябва ли да се осигурява здравно в България и какви са последствията,ако не се осигурява тук?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Европейските регламенти, предвиждат, че гражданите на ЕС са длъжни да се осигуряват на територията на една страна-членка.
   След като лицето се осигурява в Холандия не е задължено да се осигурява в България. Последици няма.
   Просто лицето има здравна осигуровка в Холандия, а в България – не.

 • Zdraveite bix iskal da popitam dali su6testvuva variqnt da se isteglqt zdravnite osigurovki ot Italiq ,za6toto cux ce mnogo xora sa napravili taka v momenta jiveq v BG

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Не зная какво разбирате под „изтеглят здравните осигуровки“.
   Ако въпросът ви е свързан с това, дали можете да получите обратно стойността на внесените в Италия осигуровки – следва да се обърнете към институцията, в която сте се осигурявали в Италия.

   Но предполагам, че въпросът ви е свързан с това дали тези периоди, за които имате осигуровки в Италия – могат да бъдат признати в България. Това е възможно. Специален формуляр, издаден от Италия се представя в НАП. Така за времето, в което имате осигуровки в Италия – не дължите в България.
   Обърнете се към РЗОК, за да съдействат за получаването на документа от Италия.

 • Георги Стойчев

  Здравейте! Имам въпрос,работя сезонно в Австрия,но се наложи да направиме операция на детето ми в друга държава поради липса на специалисти у нас.Въпроса ми е мога ли да получа някакво обещетение от Австрия за направената операция.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Пожелавам бързо възстановяване на детето!
   Въпросът Ви е свързан със статутът Ви на осигурено в Австрия лице. Получаването на обезщетения и помощи в този случай се урежда съгласно австрийското законодателство. За компетентен отговор следва да се обърнете към Вашия осигурител в Австрия.

 • Адриана Георгиева

  Здравейте,
  От една година съм във Великобритания, Манчестър и сега ще се прибирам за няколко дни до България, и после отново се връщам. За този период в който съм била тук не съм плащала здравните си осигуровки в България. Какъв документ ми е необходим да представя, че съм осигурявана във Великобритания? Мога ли когато се прибера до България там да попълня документ или декларация и те да изискат от Великобритания тази информация. Защото аз не напускам Великобритания и продължавам да работя тук просто искам за периода от тази една година да ми бъдат признати здравните осигуровки.
  Благодаря предварително!

  • Здравейте, искам да попитам след като бях по майченство в България работех 4 месеца в Англия и сега искам да си призная здравните осигоровки в България с документ U1, дали могат да ме накарат да си връщам парите от майченството?

   • Мария Радева

    Здравейте!

    С документ U1 няма да си „признаете“ здравните осигуровки. За това признаване е необходим друг документ S40/S41 или стария формуляр E104.

    Упражняването на трудова дейност по принцип е основание за спиране на обезщетението. Но тъй като трудовата дейност не е извършена в България – случаят е по-особен. Зависи с каква информация разполагат НОИ.

 • Здравеи те .Искам да запитам .Живеем от 2008 в Кипър работим и сме на трудов договор .Съпругата ми се нуждае от оперативна намеса .Но в държавната им болница се чака с месеци .Решихме да потърсим лечение в България.Подали сме заявление в НАП че сме в чужбина за спиране на усигуровките. Трябвали да платим за подновяваме на правата ни или да вземем някакъв документ от Кипър с които да проведем лечението в БГ.Възможно ли е това и какви документи са ни необходими.Предварително благодаря.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Доколкото разбирам сте подали заявление по чл. 40а. Това заявление се ползва, когато лицата заминават извън ЕС. Затова лицата, подали това заявление не могат да се ползват от направените им осигуровки в ЕС.
   Лицата, подали заявление по чл. 40а възстановяват права след като подадат декларация, че вече са в страната и имат две възможности – или да се осигуряват 6 месеца, през които внасят осигуровки, но нямат права или плащат наведнъж 12 осигуровки.
   Късмет с лечението!

 • Здравейте,

  Бих искала да Ви попитам, когато дадено лице живее и се осигурява здравно в друга страна-членка на ЕС- необходимо ли е да се отпише от личен лекар в България? Съответно, ако е задължително отписването, като се прибира в България човек не би следвало да има право да посещава личен лекар или греша? Бихте ли обяснили каква е процедурата за отписване и има ли възможност за ползване на мед. услуги в две страни от ЕС.

  Благодаря предварително и Ви желая приятен ден!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Процедура за отписване от личен лекар няма. Може да го смените – но няма процедура да се „отпишете от личен лекар“.

   В случай, че не се осигурявате в РБ – това че формално фигурирате в нечия пациентска листа не означава нищо, защото като лице без осигуровки – личният лекар няма да получава капитационно заплащане за вас.

   След като се приберете в България и възстановите здравното си осигуряване – ще ползвате медицинска помощ, както всяко здравноосигурено лице в РБ.

   Бихте могли да ползвате медицински услуги в две държави – членки – но принципът е, че ползвате пълен пакет от услуги в държавата, където се осигурявате.
   Във всички други държави – членки ползвате спешна медицинска помощ.

   Има възможност за ползване – при определени условия – на медицинска помощ по реда на директивата за трансграничното здравно обслужване.

 • Здравейте,
  Живея в държава членка на ЕС в момента съм бремнна и искам да родя детето си тази държава.За тази цел трябва да се самоосигурявам а за това трябва да се отпша от българската здравна система и да занеса документ с съответната система на държавата .
  Интересува ме какъв е тозо документ.На мен ми изддаоха едно малко талочне ,на което няма нито име нито е означено с номер на някакъв формуляр ,само вх.номер.
  Това ли документа ,който трябв да предтсвя в чуждатдат държава?
  Струва ми се че не е защото там дори и имената ми не са написани 🙂

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Както вече многократно съм писала – съгласно българското законодателство „подобно отписване от българската здравна система“ по принцип е допустимо само за лицата, живеещи извън ЕС. Но и в тези случай – не се издават някакви документи, които да се представят в другата държава.

   Не зная за какво е това талонче – най-вероятно това е вх. номер на някакви подавани от Вас документи. Нали не мислите, че подобни талончета – могат да бъдат приети в някаква институция – още повече в друга държава?

   Според мен следва да поискате издаването на документ S40/S41 от който да е видно, че осигуряването ви в РБ е до определен период. Т.е. към настоящия момент нямате осигуряване в РБ.

   Не съм сигурна дали изобщо бихте получили някакъв друг документ.

 • Здравейте,
  някой има ли информация дали е възможно осигуровките от друга страна да се признаят в България? Човекът работи в Норвегия от няколко години и е осигуряван там, но в НОИ осигуровките стоят като задължение.

  Поздрави

  • Мария Радева

   Уточнете за кои осигуровки се интересувате – за задраните или социалните?

   • Здравейте,

    интересуваме се и от здравни и от социални. И дали има начин да проверим трудовия си договор. Благодаря

    • Мария Радева

     Проверката на трудовите договори, сключени в България, се извършва в НАП.

     Връщам е към първоначалния Ви въпрос.
     В НОИ „осигуровки не стоят като задължение“.
     Информацията за платени/неплатено осигуровки се обработва от НАП.

     Най-вероятно говорите за неплатени здравни осигуровки.
     Липсващи периоди на осигуряване в България – могат да бъдат зачетени, в случай че лицето се е осигурявало здраво в страна-членка или страна, попадаща в обхвата на регламентите за координация на системите за социална сигурност.
     Норвегия не е страна – членка, но по отношение на нея се прилага регламент 883/2004 относно координацията на социално-осигурителните системи.

 • Здравейте,
  Моят въпрос е следния, кой са няколкото неща, които човек трябва да си организира при завръщането си в България, след известен период от време, пребивавал в чужбина? Живея 3 години в Испания и реших да се прибера в България, но не съм наясно, какво точно трябва да си уредя документално!?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Така зададен въпросът Ви е много общ и може да обхваща различни сфери.
   Ако въпросът е свързан с документите, свързани с осигуряването – то отговорът зависи от това дали в Испания сте се осигурявали или не, като какво лице сте се осигурявали и т.н.
   Ако имате конкретни въпроси може да ги зададете, за да ме ориентирате както точно Ви интересува.

 • Донка Атанасова

  Здравейте.Пожизнено съм пенсионирана по болест І-ва група без придружител.Имам дъщеря която е омъжена и живее в Германия.Тя е на 38 години но е пенсионер по болест в Германия.Аз като пенсионер имам ли право да отида да живея при нея и зет ми,и да се грижат те за мен.Ако ми се наложи лечение там,какво трябва да знам и какви документи трябва да имам за да се ползвам от здравните услуги в Германия.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Въпросът ви не е свързан с това дали имате право да отидете да живеете в Германия. Нищо не ви ограничава да го направите.

   Предполагам въпросът ви е свързан с това как да ползвате здравната система на Германия, но като местно лице.
   Ако само отидете на екскурзия например – като осигурено лице в страна-членка – ще имате право (най-общо казано) само на спешна и неотложна помощ. Има известни изключения в това правило.

   Вашият въпрос е свързан с това как да прехвърлите здравните си права в Германия.
   Вие, като пенсионер, при пребиваване в друга страна-членка можете да се регистрирате към съответната здравно-осигурителна система. Това става с представяне на формуляр, издаден от страната, където се осигурявате, т.е. България.

   За целта следва да подадете до НЗОК Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072).
   издаденият документ следва да представите в немската осигурителна институция.

   И един практически съвет.
   Нека дъщеря ви да получи допълнителна информация на място, от немската осигурителна институция.
   Така ще сте сигурна какви точно документи са ви необходими.

 • Здравейте! Преди година се върнах в България. Преди това съм живяла 9 години в Лондон, имам и британско гражданство. Самоосигурявала съм се там, в БГ не съм плащала здравни осигуровки от 2006, не съм подавала декларация за спиране на здравноосигурителни права. Наскоро започнах работа тук в БГ и се осигурявам. Та въпросът ми е как мога да докажа , че съм била осигурявана в Англия, без да загубвам, прехвърлям нищо, защото престоят ми тук в БГ е неопределен и планирам един ден да се върна в Англия отново, но не желая да съм прехвърляла права или години тук, ако ме разбирате. Защото в момента се осигурявам и здравно и пенсионно, но не мога да ползвам здравната ни система като здравно осигурена, също така и се водя с нулев стаж в БГ. В същото време продължавам да се осигурявам и в Англия, защото не желая да прекъсвам пенсионните си права там.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   В България здравното и пенсионното осигуряване се подчиняват на различни правила.

   Относно „нулевия“ ви стаж в РБ – по този въпрос няма какво да направите. За да се осигурявате социално,вкл. и пенсионно следва да упражнявате трудова дейност в РБ, т.е. да имате някакво правно основание за осигуряване.
   Казвате, че сте запознала работа – ето това е основание за социално осигуряване, вкл. и пенсионно.
   Когато дойде време да ползвате пенсионни права, съгласно правилата, които ще са приложими към него момент ще бъде преценено дали и при какви условия може да ви бъде зачетен осигурителният стаж, направен в Англия.
   Към настоящия момент няма какво и пред кого да доказвате свързано с пенсионните ви права.

   Относно здравното осигуряване.
   Правилото е, че лицата се осигуряват в една страна членка и е една страна членка ползват пълни здравни права.
   В момента се осигурявате здравно в България. Не можете да ползвате здравноосигурителната система, защото нямате осигуряване за последните 5 години.
   Имате две възможности – да докажете осигурителните си периоди в Англия чрез представяне на съответния формуляр и тези периоди да ви бъдат зачетени в България.
   Напоследък виждам издадени формуляри за направени осигурителни периоди, като при издаването им лицата не излизат от съответната осигурителна система. Дали това правило е приложимо и в Англия – следва да проверите на място, там където се осигурявате.
   Ако ви издадат документ, който да показва осигуряването ви след 2007 (от тогава България е член на ЕС) и въпреки това запазите правата си в Англия – изискайте такъв документ и го представете в НАП. Така ще ви се сумират периодите, направени в Англия към тези, които сега правите в РБ.

   Ако правилата на английската осигурителна система са различни – т.е. с издаването на документа (бившия докумнет Е 104, настоящия S040/041) означава, че ще бъдете изключена от осигурителната система, защото те смятат, че ще се включите в друга осигурителна система – тогава надейте да изисквате този документ. В този случай, за да ползвате българската осигурителна система следва да си внесете дължимите за 5 години здравни осигуровки.

 • Здравейте,заминах 2002 година за Кипър ,където работех сезонно от маи до ноември,след,което бях на борсата през зимата,но нямах здравни осигуровки,само социални,сега се завърнах в БГ ,какво следва?освобождавам ли се от всички тези години там от задълженията си тук ?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Като лице, пребивавало в страна членка на ЕС, вие не можете да се „освободите“ от здравно осигуряване.
   За периодите на здравно осигуряване в Кипър, може да представите съответния удостоверителен документ и тези периоди ще ви бъдат зачетени в България.
   В случай, че не сте били здравно осигурена в Кипър – то дължите заплащане на здравните си осигуровки в България.

 • Здравейте,

  В отговорите на тази страница прочетох неколкократно, че Е104/S041 се издават при напускането на здравно осигурителна система.
  Работя и съм здравно осигурен в Чехия, за което от НАП ми поискаха да удостоверя с европейска здравна карта, за да ме отпишат като длъжник на здравното осигуряване в България. Тъй като на моята чешка ЕЗОК няма дата за начало на осигурителен период, в последствие от НАП ми поискаха Е104, а от здравноосигурителното дружество в Чехия ми предоставиха S041, на който фигурира (само) търсената начална дата (без крайна такава). Продължавам да работя и да съм здравноосигурен в Чехия, съответно не очаквам S041 да има последици относно Чешкото ми здравно осигуряване, моля да ме коригирате, ако следва да очаквам друго.

  От НОИ ми казаха, че при завеждането на датата, от която се осигурявам безсрочно в Чехия ще отпаднат задълженията ми от тогава в България (нямам други/по-стари неплатени задължения) и също така ще ми издадат удостоверение за възстановени здравноосигурителни права в РБ. Въпросът ми е, като работещ и здравноосигурен в Чехия, но с удостоверени налични здравноосигурителни права в РБ, ще мога ли да ползвам услугите на общопрактикуващ лекар и пътеките на българската здравноосигурителна каса както всеки работещ/осигурен в България?

  Предварително благодаря!
  Поздрав
  Иван

  • Мария Радева

   Здравейте!

   От написано разбирам, че имате няколко въпроса:

   Относно издаването на Е104/S041
   Принципът е, че този документ се издава при напускане на съответната осигурителна система. Но в последните 1-2 години виждам, че някои осигурителни институции издават документа, така, както и на вас – само с начална дата – без крайна дата. Това означава, че лицето остава в тази осигурителна система.

   Относно НАП
   При представяне на документа ще ви бъдат заличени дължимите осигурителни вноски – т.е. ще ви бъдат признати здравноосигурителните периоди, направени с друга страна – членка. От това, което наблюдавам в последните месеци е, че в тези случай НАП посочват, че лицето не дължи осигурителни вноски, но това лице е осигурено в друга страна членка (по силата на регламента).

   Моят съвет е, чрез страницата на НАП, като въведете ЕГН, да проверите здравния си статус.
   Ако информацията, която виждате указва, че сте лице с непрекъснати здравноосигурителни права и няма никакъв друг запис – тогава можете да ползвате българската здравна система като всеки осигурен в България.

   Ако информацията, която виждате указва, че сте лице, което се осигурява в страна членка (или има подобен запис) – то в този случай в България ще ползвате медицинска помощ по правилата на лицата, осигурени в страните-членки.

   Дано да съм ви била полезна!

 • Здравейте,

  Живея и работя в Англия от 2008 година. Осигурявам се там, но ако искам да ползвам здравните услуги в България без да се прибирам за постоянно, има ли начин? Проверих в НАП и задълженията ми са от 2011г.

  Благодаря

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Общото правило е, че лицата ползват пълните права в държавата, където се осигуряват.
   В РБ, както и във всяка друга страна-членка, различна от тази в която се осигурявате – имате право на спешна и неотложна помощ, като доказвате качеството си осигурено лице с Европейска здравноосигурителна карта.

 • здравейте искам да попитам необходимо ли е да се осигуряваме в чужбина за да подадем молба за освобождаване от плащане на осигуровки в България?тъй като мъжът ми живее ж чужбина но не работи с договор там.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Т. нар. „молба за освобождаване от плащане на осигуровки в България“ е приложима в случаите, когато пребивавате в страна извън ЕС.
   В случай, че пребивавате в страна-членка – правилата са други.

   Нямам информация къде живеете, съответно какъв е осигурителният ви статус в съответната държава – предвид което не мога да ви посъветвам какво е най-добре да направите в случая.

 • Здравейте,
  Случаят ми е следният: през периода от 2007 до 2015 г. съм живяла и работила в Италия, когато се прибрах в България, не си взех съответния Е 104 и сега възнамерявам да го потърся по служебен ред чрез НЗОК. От там обаче ми казаха, че това ще отнеме около 2-3 месеца и то в най-добрия случай. Въпросът ми е мога да ли си плащам здравните осигуровки за този период от януари 2016 г. и за в бъдеще? Дали внесените пари могат да отидат за погасяване на стари задължения и да се окажа в един момент с прекъснати здравно осигурителни права?
  Благодаря Ви предварително!
  Поздрави!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Както разбирам Вие имате стари периоди за плащане. Докато не представите съответния документ, чрез който тези периоди да бъдат „покрити“ – съответните здравни осигуровки остават дължими.
   Задълженията се погасяват в реда на тяхното възникване. По отношение на здравните осигуровки могат да бъдат избрани определени периоди, но за това следва да се обърнете към НАП.

 • Здравейте,работих в Испания 15 години,близо една година съм си вече в БГ има ли начин чрез Здравната каса или друга инстанция да получа бележка от там за периода които съм осигуряван в Испания за да си заплатя останалото време до сега тук в България…Благодаря Ви предварително…

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Преди малко отговарях на лице, което иска да му се признаят осигурителни периоди, направени в Испания. За тази цел испанските власи са ми издали формуляр Е104.

   Вие също може да поискате да ви бъде издаден същия документ.

   Единият вариант е да се обърнете към институцията, която ви е осигурявала в Испания и да поискате издаването на Е104.

   Другият вариант е да се обърнете към РЗОК и да поискате служебно да бъде изискан документ за осигуряването ви в Испания. В този случай ще бъде поискан документ S41. Това е реципрочният на Е104 документ.

   Няма други документи, които да бъдат представени пред НАП, за да бъдат зачетени осигурителни периоди, направени в други страни членки на ЕС. Ако не разполагате с посочените документи ще трябва да заплатите липсващите ви здравни осигуровки.

 • Omajena sam vav Frantsiya 2008 g. Predi da zamina podadoh dekladatsiya v mestnoto danachno upravlenie za spirane na zdravnite osigurovki. Vav Frantsiya imam zdravni osigurovki po silata na zakon, che sam omajena za tehen grajdanin i jiveya na postoyanen sdres v stranata im. Vav Frantsiya nikoga ne sam rabotila. Ako recha da se zavarna v Balgaria kakvi taksi tryabva da zaplatya za da bada vkluchena otnovio v zdravnata sistemata?

  • Мария Радева

   Въпреки, че живеете на територията на ЕС, вие сте додали декларация за изключването ви от здравно осигуряване. Вие сте лице по т. нар. чл. 40а от Закона за здравното осигуряване. тези лица възстановяват здравното си осигуряване по особен начин, различен от лицата, на които е признават права, придобили в страни-членки.
   Възстановяването на здравните ви права ще зависи от законодателството към момента на връщането ви в РБ.

   Към настоящия момент лицата по чл. 40а възстановяват здравни права по два начина:
   Първи: като се осигурявате 6 месеца след завръщането си; през това време нямате здравноосигурителни права
   Втори: след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски; в този случай възстановявате здравноосигурителни права веднага

 • Генадия Георгиева

  Здравейте!И аз имам въпрос. От 01.01.2016 г. съпругът ми започна работа на трудов договор в Италия.Какви документи трябва да представя тук, за да прекратя здравното му осигуряване. До 01.01.2016 г. той се осигуряваше тук като земеделски производител. Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева

   Здравното осигуряване може да се прекрати само в случай, че лицето пребивава в чужбина за повече от 183 дни годишно. Страните от ЕС не попадат в хипотезата „чужбина“.
   Във вашия случай здравното осигуряване не може да се „прекрати“. Формално с неплащането на здравните осигуровки същите ще се трупат като задължение. Това да не ви притеснява. След прекратяване на осигуряването в Италия – съпругът ви ще представи в НАП съответните документи за направените осигурителните периоди в Италия и задължението в БГ – за същите периоди – ще бъде заличено.

 • Zdraveite,napusnala sam Balgaria 2013 godina,sas semeistvoto mi jiveem v Ispania ne sam podala deklaracia za napuskane na darjavata zashtoto ne biahme sigurni kolko vreme shte ostanem,saprugat mi raboti v ispanska firma ot 2014,az i dashteria mi imame zdravni karti na baza negovite osigurovki,pri polojenie che ne sam bila v Balgaria dalja li zdravni osigurovki?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   По принцип декларацията, за която говорите се подава само в случай, че напускате РБ, но се установявате в страна извън ЕС.
   За живеещите в ЕС – такава декларация не се подава.

   Децата ви, като български граждани – до 18 годишната си възраст са осигурени за сметка на държавния бюджет.
   За времето, в което съпругът ви работи и се осигурява в Испания – след завръщането в РБ – тези периоди ще му бъдат зачетени като платени. За времето, в което няма осигуряване в Испания – ще трябва да си плати в РБ.

   Доколкото разбирам, вие не работите в Испания, а се смятате за осигурени като член на семейството. В тези случаи лицата нямат право да получат документ за сумиране на осигурителни периоди – т.е. за българската държава вие нямате правени осигуровки нито в РБ, нито в друга страна – членка. Следователно дължите заплащане на здравно осигуровки в РБ.

   • Maria , tova ne e vapros az sashto nishto ne sam pital zashtoto namerih otgovora po nagore . PROSTO ISKAM MNOGO DA TI BLAGODARIA ZA TOMOVETE IZPISANI OTGORE I ZA TVOITE IZCHERPATELNI OTGOVORI.Prosto iskam da blagodaria za bezplatnia trud i tarpenie da otgovariate poniakoga edno i sashto na razni neblagodarnici . Ot vreme ono se zne che balgarina e kelepirno sashtestvo bez kapka sram. Kak nikoi ne se nameri da vi kaje edno OGROMNO BLAGODARIA.
    BLAGODARIA VI MARIA
    Pozdravi ot London

    • Мария Радева

     Здравейте!

     Въпреки някои думи в коментара, които не одобрявам напълно – оставам текста без намеса.
     Прав сте – наистина има повтарящи се въпроси, но аз съм свикнала 🙂

     И аз сърдечно благодаря за този коментар!

 • Венера Николаева

  Здравейте,
  Сестра ми работи в Англия от края на юни 2015г, но ще се връща в България за две седмици през март. Интересува ме възможно ли е да ползва медицински услуги докато е в България и какъв документ или документи ще й трябват от Англия?

  Предварително благодаря.

  В. Н.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Ползването на медицински услуги, зависи от необходимостта от лечение.Въпросът вие е свързан не с ползването на медицински услуги, а с тяхното заплащане.

   Ако пациентът поддържа и здравното си осигуряване в РБ – то тогава може да ползва медицински услуги като всеки осигурен в България.

   Ако пациентът се легитимира като осигурено лице в друга – държава членка – с представянето на Европейска здравно осигурителна карта има право на безплатна спешна медицинска помощ.

 • Анета Дамянова

  Здравейте, имам въпрос относно осигуровките от Кипър. Когато се прибрах в България след 3 години работа там не си взех документите,които са необходими за признаване на стажа и здравните осигуровки .Каква е процедурата за да мога да ги изтегля тук?Благодаря Ви предварително.

  • Мария Радева

   Може би говорите за документите, които са необходими за сумирене на осигурителни периоди, направени в различни държавни членки. Документите могат да бъдат изискани и сега, по служебен ред.

   • Здравейте, случаят ми е същия като на Анета Дамянова,
    Нямам абсолютно нищо от там. Работодателят ми каза, че ще ми ги пратят в БГ, но вече 3год няма нищо получено.
    Каква е точната процедура, какви формуляри точно трябва да се подадат, до НОИ ли? Ако е възможно и на имейла може да ми отговорите по-подробно.
    Нямам нищо от там – включително и осиг.номер си номер съм изгубил, а става въпрос за 7 год.работа.

    • Мария Радева

     Здравейте!
     След като визирате НОИ – предполагам, че въпросът Ви е свързан със социалното осигуряване. Моят съвет е да се обърнете за консултация към НОИ, където ще разгледат документите Ви и ще могат да се предприемат необходимите действия.

 • Владимирова

  Здравейте!
  Мога ли да прекратя здравните си осигуровки съгласно чл.40а, ал.1, ако в България се водя на трудов договор, в неплатен отпуск по мое желание? По време на неплатения отпуск ще живея и работя в Америка.

  Благодаря!

  • Мария Радева

   По принцип можете – заминавате извън ЕС и предполагам, че ще останете за повече от 183 дни годишно.
   Наличието на трудов договор (без значение, че ще бъдете в неплатен отпуск) е основание за осигуряването ви в България. Това може да създаде известен проблем с осигурителния ви статус при завръщането ви в България.

   • Владимирова

    Здравейте! Благодаря за отговора!
    Когато отидох да си подам заявление за прекратяване на здравните осигуровки по чл.40, ми отговориха, че щом съм на трудов договор не мога да ги прекратя, независимо че няма да съм в държавата. Трябва да съм безработна, за да ги прекратя. Намерението ми е да остана за постоянно в Америка и неплатения отпуск е по-скоро застраховка и запазване на работното място за една година. Всичко се случва. Понеже и съпругът ми е в същото положение, иска ми се, ако мога да спестя този излишен разход, който за една година съвсем не е малък.

    Поздрави!

    • Мария Радева

     Както и аз Ви казах – прави са от НАП.
     Докато имате трудово правоотношение – дори и в неплатен отпуск – имате задължение за осигуряване.

 • Здравейте,
  имам питане към Вас, предварително благодаря за отговора.
  Живея постоянно в Австрия от 02.2001г. Здравноосигурена съм от 3.2001. От края на 2006 имам само австрийско гражданство. При справка в НАП видях, че имам задължения към ЗОК. Не ми е ясно на какво основание. От 2006 моето ЕГН би трябвало да е даже невалидно. Как бих могла да изясня факта, че живея постоянно извън България? Какъв е подхода с НАП? Извадка на адресната ми регистрация от Австрия?
  Поздрави

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Мисля, че се досещам какъв е проблемът – НАП няма информация, че Вие не сте вече български гражданин. Силно скептична съм, че НАП получава адекватна информация – както за лицата, „изгубили своето ЕГН“, така и с тези, които тепърва получават статут или гражданство.

   Основанието да ВИ „начисляват дължими осигурителни вноски“ е много формално – системата на НАП не Ви е изключила от обхвата на българските граждани, които са задължени да се осигуряват.

   Проблемът следва да бъде изяснен в НАП. Следва да представите документ, доказващ гражданството Ви, по-точно такъв – че нямате българско гражданство.

 • Яна Василева!

  Здравейте! Бих желала да задам въпрос по моя казус,а именно: През месец февруари 2016 г аз , съпругът ми и детето ще заминаваме за Англия с цел работа за неопределено време! Аз съм безработна и получавам обезщетение за безработица! Мъжът ми ще си използва платения отпуск и след това ще използва. 6 месеца неплатен отпуск , като през това време работодателя ще му внася дължимите осигуровки. Та въпросът ми е какво трябва да направим ,за да не дължим осигуровки за периода на нашето отсъствие!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   По отношение на съпруга ви – докато има трудов договор – няма да има проблем с осигуряването. По принцип при неплатен отпуск – работодателят подава информация за служителите си, но след 30 ден неплатен отпуск – здравните осигуровки са за сметка на самото лице. Но за това ще се разберат с работодателя.
   По отношение на вас – без значение, че ще живеете извън България – следва да се осигурявате, като си плащате осигуровките в България.

   Другият вариант е да не се осигурявате в България, а да започнете да се осигурявате в Англия. Ако това се случи след завръщането ви и представянето на документи и осигуряването в Англия и дължимите осигуровки в България ще бъдат заличени.

 • славяна енгин

  Плащам си редовни осигуровки в България, но в момента живея в Черна гора ( която не е член на ЕС ) . Очакваме бебе и мисля да родя тук. Имам ли право на майчинство в България?

  • Мария Радева

   За какви осигуровки става въпрос – за здравни или за социални?
   Ако сте си запазили здравното осигуряване в България – това няма нищо общо с майчинството.
   Ако по някакъв начин сте запазили социалните си права в България и имате съответния осигурителен стаж за обезщетението за майчинство – да тогава ще получавате съответните обезщетения.

 • Атанас Димитров

  Относно въпроса на Блага Михайлова, зададен на 22.04.2015г.

  Е-104 се издава и удостоверение за здравните осигоровки. Не е необходимо да напускате здравно осигурителната система на Германия за да Ви издадат Е-104. Само трябва да подадете искане до съответната институция. Формуляр Е-104 е напълно достатъчен за да не плащате здравно-осигурителните вноски в България.
  В Е-104 са отбелязани периодите в които сте осигуряване в страните от ЕС
  Справка: Регламет 883 от 2004г. и 987 от 2009г.

  С уважение,

 • Здравейте,
  Бих искала да Ви попитам следното: българка съм и съм омъжена и живея в Италия от години. Смятам да регистрирам собствена фирма в България /ЕООД/ и да извършвам услуги в Италия на български фирми. Трябва ли задължително да се осигурявам в България и има ли вариант да не го правя?

  • Мария Радева

   Отговарям съвсем схематично, без да навлизам в подробности.
   Като собственик и управител на ЕООД – дължите социално и здравно осигуряване в Република България.

 • Здравейте,
  Въпросът ми е: Счита ли се за здравно осигурен в България пенсионер от САЩ, който целогодишно живее в България? Ако не е здравно осигурен, защото получава пенсията си от САЩ трябва ли да заплаща здравни осигуровки в България и в какъв размер?
  Предварително благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Пенсионерът български гражданин ли е?
   Има някои особености поради които може и формално лицето да е осигурено, но може и да не е.
   Предлагам една лесна проверка, с която лицето да си отговори на въпроса дали е осигурен. Да използва системата на НАП за проверка на здравноосигурителняи си статус посредством ЕГН-то си. Това, което покаже системата – е отговорът на зададения въпрос.

 • Здравейте,
  Интересува ме дали трябва да се подаде заявление по чл.40а от лице, което заминава за дълго в Словения и може ли да бъде осигурена чрез съпруга си (работещ), докато тя не работи? Ще се дължат ли здравни осигуровки и в България?

  • Мария Радева

   Словения е член на ЕС.
   Заявлението по чл. 40а визира случаите на заминаване в страна извън ЕС.
   Осигуряването на българските граждани, пребиваващи в държави-членки се урежда съгласно съответните регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Напишете коментар