Читателски въпроси

Здравни осигуровки в чужбина – отговор на читателски въпрос

 „Дъщеря ми е студент в Англия. Какво трябва да направя, за да може да ползва…

Мария Радева|Автор
9 ян. 2011

 „Дъщеря ми е студент в Англия. Какво трябва да направя, за да може да ползва здравната си осигуровка там?”

Въпросът, макар и схематичен поставя темата за т.нар. „координация на системите за социална сигурност на страните – членки”.

 Студентът в Англия, какво и всяко друго лице – независимо дали е студент или не, както и  независимо от страната-членка, в която временно пребивава има право да получи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Условие за получаване на ЕЗОК е наличието на непрекъснати здравноосигурителни права.

Срещу валидна ЕЗОК българските здравноосигурени лица, включително и студенти,  при необходимост получат  спешна и неотложна медицинска помощ в страната на престоя  по правилата за местните здравноосигурени лица.

Подаването на документи за издаване на ЕЗОК става в офисите на фирма „КИМ 2000” (адресите на офисите са публикувани на www.nhif.bg).  

Преди подаване на заявление за издаване на ЕЗОК е уместно да се направи проверка на здравноосигурителния статус на лицата. Проверката е достъпна на адрес: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home.

При констатиране на липсващи здравни осигуровки или грешки лицата трябва да се обърнат към НАП. След придобиване на непрекъснат здравноосигурителен статус лицата могат да подадат заявление за издаване на ЕЗОК, в противен случай ще получат отказ и карта няма да бъде издадена.

 При студентите, учащи в чужди университети, съществува една особеност. За редовните български студенти, независимо в местен или чужд  университет учат, до 26 годишна възраст  здравноосигурителните им вноски се заплащат от републиканския бюджет. След тази възраст те  следва да се самоосигуряват. Българските университети, подават съответната информация за студентите си в НАП и така може да се следи здравноосигурителния им статус. За лицата в чужбина това практически няма как да стане и поради липса на информация, в определен момент, те загубват здравноосигурителните си права. За да не се стигне до подобна ситуация, българските студенти в чужбина регулярно следва да представят документ от университета, че продължават да са студенти, за да се ползват от възможността да са осигурени за сметка на републиканския бюджет.

Подобни действия са свързани, както с активност от страна на студентите, така и на техните родители, които превеждат документите и ги представят в НАП. В някои случаи родителите решават да си спестят подобни усилилия и плащат здравните осигуровки на децата си. Това не е задължително, но е възможно решение на въпроса с осигуровките на студентите в чужбина.

 Престоят на студентите в държавите-членки, където учат има своите субективни особености, за разлика от туристите например, които също имат право да получат ЕЗОК.

От една страна се приема, че студентите пребивават временно в страните, където учат и затова имат право да получат от НЗОК единствено ЕЗОК. На български студенти в ЕС други документи не се издават. (това е общият случай, но има и специфични хипотези.)

От друга страна обаче, престоят на студентите в другата държава е сравнително продължителен. И тук възникват въпросите какво следва да правят в случаи, че имат нужда от оказване на медицинска/дентална помощ извън неотложността и спешността. Този въпрос е особено важен за студентите, които имат определени здравословни проблеми, предполагащи по-голяма необходимост от медицинска помощ.  В този случай, за съжаление и на студентите и на техните родители, лицата остават извън осигурителните системи и трябва да заплащат оказаната медицинска помощ. Изход от тази нежелана ситуация може да бъде намерен, с влизане на лицата в здравноосигурителната система на другата държава. В общия случай за студентите това не е необходимо, тъй като те остават задължително здравноосигурени в НЗОК. В случай, че искат да влязат в здравнносигурителната система на страната, в която учат, т.е. да ползват медицинска помощ като местни лица, студентите трябва да се запознаят с условията на съответната осигурителна институция – имат ли право да се осигуряват в страната, при какви условия и с какъв размер на осигурителната вноска.

В практиката си съм имала случай, в който в таксата за университета в Англия, беше  включена и задължителна здравна осигуровка. В този случай студентът ползва местната задравноосигурителна система, без значение какъв е здравноосигурителният му статут в България.

 В заключение: Освен общите правила, които изложих по-горе, всеки конкретен случай, може да има своите специфики, които зависят и от страната, в която лицето учи.

 Повече информация по поставения въпрос може да бъде получена от:

 Наредба № 14/19.04.2007 за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

 http://www.nhif.bg/web/guest/60

189 comments

 • Здравейте Госпожо Радева имам следния въпрос ,работя в Кипър 4 години напуснах работа и в момента съм на борсата от 6 седмици какъв формуляр трябва да изискам от кипърските служби за да я прехвърля получаването на помощта в българия ,има ли и други документи който трябва да взема със себе защото съм решил окончателно да напусна Кипър

  • Мария Радева

   Здравейте,
   въпросът Ви е свързан не със здравното, а със социалното осигуряване, каквото е осигуряването за безработица и съответно получаването на обезщетение за безработица.
   За компетентен отговор можете да се обърнете към НОИ.

 • Мая Василева

  Здравейте!
  Извадих документ Е 104,който ми поискаха в Люксембург,но въпросът ми е : трябва ли да се превежда?
  В Здравната каса в България ми казаха,че не е необходимо,но се опасявам да не ми го върнат и да не го признаят.
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Издадените Е-формуляри са стандартизирани за държавите-членки и не се превеждат.

 • А. Димитрова

  Здравейте,
  Съпругът ми е командирован от Министерство на отбраната в страна членка на ЕС за срок от 3 год. Преди заминаването на всички членове от семейството ни издадоха формуляр s1, за да се регистрираме към тамошната здравна система.
  До момента на заминаване аз бях с непрекъснати здравно осигурителни права, здравните ми осигуровки бяха внасяни от работодателя ми в България. При заминаването се наложи да напусна и от тогава не внасям здравни осигуровки. В същото време на база на този формуляр s1, който съм представила в страната, в която пребиваваме, ползвам здравни услуги.
  Тъй като ми предстои раждане, проучвам въпроса дали това може да стане в България и какъв е редът. Последователно говорих с холандската здравноусигурителна компания, НОИ и НАП, но получавам противоречиви становища – от това, че трябва да си платя здравноусигурителните вноски в България, за да ползвам здравни услуги тук, през това, че мога да ползвам здравни услуги както в България така и в Холандия, до това, че трябва да си платя разноските по здравните услуги в България и да искам възстановяване на сумата от холандската здравноусигурителна компания.
  Моля за вашето мнение по този казус и предварително благодаря за отделеното време.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Отговарям по принцип, защото не познавам случая в подробности.

   След като информационната система на НАП показва, че здравноосигурителните Ви права са прекъснати в РБ – това означава, че тук не можете да ползвате пълен обем от права. Това е по принцип!

   Дали в случай, че платите медицинските разходи в България – същите ще бъдат възстановени от институцията в Холандия – отговор на този въпрос ще получите от местната осигурителна институция.

   Има едни решения по приложението на регламентите, че раждането на термин не е спешна и неотложна помощ – следователно в този случай не можете да ползвате издадена Ви ЕЗОК (във вашия свличай тя е издадена от холандската институция).
   Разходите за раждане в спешен порядък – се покриват от ЕЗОК.

   Ваше право е да изберете къде ще бъде раждането. Но правилата за функциониране на осигурителните системи са категорични и лицата следва да се съобразяват с тях. С така издадения формуляр Вие сте осигурено лице в Холандия. Това означава, че ползвате пълни здравноосигурителни права в Холандия, без значение е, че сте български гражданин. В останалите страни-членки, вкл. и в България – ползвате ограничени здравноосигурителни права – което включва основно неотложна помощ. Или ползвате медицински услуги срещу заплащане.

 • Маргарита Христова

  Здравейте Госпожо Радева,

  Имам следното питане : Брат ми живя 32 години в Росия, преди 11 години бе поразен от инсулт и оттогава не се е прибирал в България и там не се е осигурявал. Сега се връща тук. Как да възстановя здравните му права , за да му избера личен лекар ? Имам справка от МВР, че не се е прибирал за последните 10 години. Това дава ли ми право да заплатя в НАП някаква наказателна сума и каква би била тя , за да му подадем деклрация по Образец 7а и да се включи в системата . Т,.е въпроса ми е с тази справка може ли да избегна плащането на 60 месечни вноски накуп ? Никога е нямал личен лекар и затова знам, че м. Юни не е фатален за него, т.е. може да направи избор за лекар и през м.Юли.

 • Елисавета Хлебарова

  Здравейте, синът ми беше на екскурзия с класа, във Виена са го приели по спешност за операция на апендикс. По преценка на за застрахователя детето е настанено в частна болница, като е застрахован за 5000 евро.Малко преди операцията застрахователите ме уведомиха, че застраховката няма да покрие операцията и аз трябва да платя още 6000 евро. Детето беше със здравна европейска карта. Как трябва да действам в този случаи и какви права имаме като граждани на Европейска държава ?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Пожелавам бързо възстановяване на детето.

   Условие да ползвате ЕЗОК (европейска здравноосигурителна карта) е пациентът да ползва медицинска помощ в лечебно заведение, сключило договор с местната здравноосигурителна институция.
   Ако във Вашия случай болницата няма договор с австрийската здравноосигурителна каса – тогава ЕЗОК не може да бъде ползвана. И получената медицинска помощ следва да бъде заплатена по правилата на болницата.

   В случай, че болницата има договор – и въпреки това изисква доплащане – трябва да разберете за какво точно е това доплащане.

 • Мирела Тодорова

  Здравейте 🙂
  Предварително искам да Ви благодаря за отделеното време и внимание. От началото на октомври 2016г живея и работя в Германия, следователно имам здравни осигуровки, в България се водя с прекъснати здравни права, което е нормално. От всичко прочетено тук във Вашият сайт и не само, разбрах, че трябва от немската здравна каса да изискам документ S 041, който да представя в НАП, за да докажа, че през този период съм се осигурявала в стана членка на ЕС. Като цяло невъзнамерявам да се връщам в България за постоянно, можете ли да ми кажете, трябва ли, примерно след време пак да представям въпросният документ или щом веднъж е представен не е необходимо?

  Още веднъж Ви благодаря и Ви пожелавам прекрасна вечер
  Поздрави
  М.Тодорова

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Документ S 041 се издава при напускане на лицето на съответната здравноосигурителна система. Този принцип, в последно време се прилага във все повече държави – членки.
   Когато решите да напуснете Германия – тогава ще се вземете този документ.
   По принцип наличието на неплатени здравни осигуровки – не е проблем. Ще решите този проблем когато отново се върнете в България за постоянно и започнете тук да се осигурявате.

 • Гергана Милушева

  Здравейте, работих на трудов договор във Англия 8 месеца и последния фиш от заплатата е от 26 02.2018г. Все още неми е издаден документ P45.Въпросът ми е има ли срок за този документ.Има ли вероятност да не го издадат и какво мога да направя за да го получа от работодателя.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Въпросът ви е свързан с прилагане на английското законодателство и не мога да ви отговоря какви да предвидените, за издаване на P45, срокове.

   Следва да се обърнете за съдействие към местните институции.

 • Наджие Терзи

  Добър вечер М. Радева,предварително ви благодаря за вниманието и към въпроса ми:На 03.12.2017г.по спешност постъпих в болница в Германия,оперираха ме ,но имах прекъснати здравни и изтекла Европейска карта,платих си вноските и представих на 05.12.2017г тогава нищо не ми казаха а сега ми искат цялата сума за престоя и операцията.Моля за отговор!!!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Съжалявам за случилото се, но смятам че искането на болницата е правилно. За Да ви признаят правата, следва да имате непрекъснати здравни осигуровки към монета на оказване на помощта, т,е, на постъпването в болницата.

   Освен това – Европейската здравноосигурителна карта се представя и се оформят съответните документи към момента на приключване на болничния престой. След като картата ви е била изтекла – Вие не сте я представили.
   Възможно е да сте представили Удостоверение, временно заместващо ЕЗОК – но то също би било с дата 05.12.2017 – датата на възстановяване на здравноосигурителните Ви права.

   От въпроса Ви не разбирам какво сте представили на 05.12.2017.

   Като българско осигурено лице може да се обърнете за съдействие към НЗОК или съответната РЗОК.

   • Наджие Терзи

    Благодаря за изчерпателния отговор,на 05.12.2017г представих удостоверение за Европейска здравна книжка и платени здравни

    • Мария Радева

     Здравейте, така и предположих.

     Представили сте удостоверение, временно заместващо ЕЗОК. Удостоверението е с начална и крайна дата. Проверете каква е началната дата. Ако е дата след 3 декември 2017 – датата на постъпване в болницата – удостоверението няма да Ви бъде признато.
     Предполагам, че началната дата на удостоверението е 05 декември 2017.

 • Здравейте,
  Имам въпрос относно прехвърлянето на здрави осигуровки от Германия в България. Работя в Германия от 6 месеца, здравно осигурена съм от KKH, но напускам и няма да пребивавам вече в Германия. Въпросът ми е как да процедирам, за да сивъзстановя или прехвърля здравните осигуровки от Германия в България? Знам че е нужен документ Е 104, но не знам от кого да искам този документ от службите в Германия или работодател? Изобщо не съм запозната с нужните документи и процедури.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Всъщност необходим Ви е новият формуляр, който замести Е104 -S40/S41.
   полученият формуляр в България представяте пред НАП.
   В Германия трябва да се обърнете към касата, в която се осигурявате за издаване на документа.

 • Светла Янева

  Уважаема г-жо Радева,
  Работя от 4 год. в Германия на трудов договор и съм изцяло осигурена там. Месец 10.2017 г. регистрирах фирма в България, която към днешна дата няма дейност. Фирмата е с двама съдружници, които са и Управители. Вторият управител също работи и живее в Германия. В Германия сме осигурени върху сума по-голяма от максималният осигурителен праг в България.
  Въпросът ми е при стартиране на дейността на фирмата, следва ли ние като Управители да се осигуряваме в България и с какви документи /може би и от двете страни/ е необходимо да се снадбим за да декларираме това обстоятелство в България и Германия.
  Благодаря Ви!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Във вашия случай осигуряването в България и Германия няма нищо общо.
   В Германия се осигурявате, защото там работете. Как ще се отрази осигуряването Ви в България на статуса Ви в Германия не мога да кажа, защото това зависи от местното законодателство. Трябва да си направите съответните консултации в Германия.
   В България се осигурявате, защото управителите на търговски дружества за задължително осигурени лица.

   Това е моето мнение. Можете да потърсите и второ мнение.

 • Елена Димитрова

  Здравейте госпожо Радева.
  Имам въпрос свързсн със здравните осигуровки в Австрия.
  Пристигнахме в Австрия септември месец 2017г.,съпругът ми работи,но днес му прекратиха трудовия договор,да вмъкна че сме с три деца едното е бебе на четири месеца…подали сме документи за децки и майчинство..всичко ни е прекратено в България…Въпросът ми е след като е освободен от работа,нямаме и здравните осигуровки..какво се случва с децките и майчинството…благодаря ви предварително

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Доколкото разбирам въпросът Ви е свързан получаването на „детски и майчинство“ съгласно австрийското законодателство, а не за ползване на права придобити в различни държави-членки. Още повече, че казвате, че в България „всичко ви е прекратено“.
   За приложимостта на австрийското законодателство следва да се обърнете към съответните местни служби.

 • Иванка Василева

  Здравейте г-жо Радева,
  Синът ми учи докторантура в Норвегия.Казва, че здравно осигурен там, има здравна европейска карта.Като си дойде тук за ваканция си плаща всички прегледи.Как да са валидни тези осигуровки у нас?Това са три години, за които в България няма осигуряване,защото след завършване щял да получи документ за у нас.Вярно ли е?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   След като има издадена ЕЗОК от Норвегия – това означава, че синът Ви е осигурен в норвежката здравна система.
   на територията на целия ЕС – с издадената ЕЗОК той ползва само спешна и неотложна помощ. Това важи и за България.

   Както много често припомням – принципът е, че гражданите на ЕС са осигурени в една осигурителна система и само в тази система ползват пълен обем от дейности. За сина ви – това е Норвегия.
   В останалите страни – членки – лицата ползват единствено спешна и неотложна помощ.

   В случая на сина ви – няма как осигуровката ми да важи за две държави, поради тази причина когато ползва медицинска помощ в България – той заплаща.
   Не мога да кажа на какво основание е осигурен в Норвегия и дали ще получи съответен документ след три години. Правилото е, че такъв докумнет получават икономически активните лица.

   В случай, че не може да докаже осигуряване в една страна членка – синът ви дължи заплащане на българските здравни осигуровки.

 • Здравейте!
  Майка ми е пенсионерка от началото на 2017 година,от няколко месеца живее и има адресна регистрация в Австрия.Предстои ни да изискаме издаването на формилар S1,за да бъде здравно осигурена в Австрия.Въпросът ми е следният-възможно ли е да не бъде издаден въпросният документ и майка ми да не бъде осигиряна здравно,ако бъде регистрирана на непълен работен ден,което означава ,че работодателят е задълен да я осигури само за спешна и неотложна помощ,но не и здравно и социално.Благодаря ви предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Формулярът за пренасяне на здравното осигуряване на майка ви ще бъде издаден от НЗОК, защото тя е лице осигурено в България.
   Основанието за издаване на формуляра е това, че лицето е пенсионер и има адрес на територията на страна-членка.
   И с този формуляр лицето ще бъде регистрирано в осигурителната система на Австрия.

   Съвсем друг е въпросът, как австрийската осигурителна система ще зачете формуляра в случай, че за лицето възникне друго основание за осигуряване. Но това е въпрос, свързан основано с приложението на австрийското законодателство. Можете да се обърнете за консултация към осигурителната институция, пред която ще представите, издаденият от НЗОК формуляр.

 • Ани Веселинова

  Здравейте,

  Здравноосигурена съм в Австрия. Преди два месеца правих зъболечение в България. Поради медицински причини и в следствие на операция, правих мост и корони. Въпросът ми е дали имам право са получа частично възстановяване на сумата, платена в България от касата в Австрия, тъй като съм здравноосигурена тук.

  Благодаря ви предварително за информацията!

  Поздрави,
  Ани

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Въпросът Ви е свързан не само с приложението на ЕС законодателство в областта на осигуряването, но и до голяма степен с прилагане на австрийското законодателство.

   Т. напр. в България – описаното зъболечение, вкл. мост и корони не се заплащат от НЗОК.
   В тази връзка отговор на Вашия въпрос можете да получите от осигурителната институция, в която се осигурявате.

 • Вили Борисова

  Здравейте!
  Бих искала да ви помоля за компетентен отговор на следния ми въпрос.
  Дъщеря ми завърши висшето си образование в Холандия и започна работа там. Като работеща с трудов договор тя е осигурявана там. Аз обаче искам да съм спокойна, че когато може и си дойде за някакви си дни в отпуск и има нужда от лекарска помощ или нужда от съответни изследвания и затова тук също и внасям здравни вноски и така здравно осигурителния статус и е с непрекъснати права. Така се получава че специално здравни осигуровки тя има и тук, и там. Та въпроса ми има ли вариант, да се избегне това двойно внасяне на осигуровки,може ли при всяко прибиране /поне два пъти в годината/тя да представя в НОИ удостоверение Е104 или S041 и или друг документ ,който удостоверява ,че тя работи ,за да може да е постоянно с непрекъснати права.
  Ако не, тя ще се прибира само с валидна ЕЗОК,която трябва де е издадена от Холандия , и и позволява само неотложна мед помощ,всичко останало ще се заплаща,а ако продължа да плащам и аз в България,като реши да се прибира за постоянно трябва да иска възстановяване на платени осигуровки.Не виждам логика да се плаща за нещо ,за което после ще се иска връщане/със сигурност бавно и тромаво/
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Какво вече неведнъж съм казвала – вие искате да постигнете, нещо, което по принцип е в разрез с европейските регламенти.
   Принципът на регламентите за социална сигурност в ЕС е, че всяко лице се осигурява е една държава членка и в една държава членка ползва пълни права. Във всички останали държави – членки – лицето ползва медицинска помощ с ЕЗОК.

   Има една малка група лица – напр. пенсионери – които могат да ползват здравноосигурителните системи на повече от една държава. Но дъщеря ви не е в тези изключения.

   Правилото за дъщеря ви е, че тя се осигурява в Холандия – защото там работи. А в РБ доказва налчиието на осигуряване в друга държава – членка точно с Е104 или S041.

   Но внимавайте – някои държави издават този документ – тогава, когато лицата го поискат. Но други държави – приемат, че с издаването на този документ лицето напуска тяхната здравноосигурителна система.
   Ако Холандия е във втората група – дъщеря ви ще може да получи Е104 или S041 при напускането на холандската осигурителна система.
   Ако Холандия процедира, като първата група държави – то тогава ще може да получава този документ, всеки път когато го поиска и вие да постигнете, това което целите.

   Естествено, че „няма логика да се плаща за нещо ,за което после ще се иска връщане“. Но и никой не задължава дъщеря ви да плаща здравно осигуровки в РБ – това е ваше решение, за да „я подсигурите“, за периодите, в които е в България.

   Аз разбирам желанието Ви като родител – но то не е съвсем в синхрон с европейските регламенти 🙂

 • Здравейте,

  благодаря Ви предварително за отговора! Аз съм студентка в Германия от 2013 година, всеки семестър родителите ми носят удостоверение от университета ми в НАП и ми пращат съответно ЕЗОК. При нужда си изваждах удостоверени от АОК в Германия, че потвърждават осигуровките ми като валидни. До преди година живеех в Дюселдорф, а сега в друг град и ми се наложи отново да си извадя удостоверение, обадих се в АОК за да помоля да ми го пратят по пощата за да не пътувам. До тук добре, но жената по телефона ми казва, че нямам нужда от това, а че имам право на тяхна здравна карта и само трябва да пратя снимка. Учудих се понеже аз работя на непълно работно време и още с подписването на договора уведомих работодателя си, че съм здравно осигурена в България, за да не ми спират такси от заплатата.Жената от АОК обаче настояваше, че едвали не българската ми карта е за боклука и ми трябва тяхна, съгласих се, пратих снимка и чаках до днес…..картата не дойде, нито получих някакво писмо от АОК. Днес звъннах и ми съобщиха,че имам 1000 евро неплатени такси от 2016…. Обяснявайки в три различни разговора със служители на АОК, накрая ми казаха че било грешка и че ми трябва формуляр от България, който доказва, че за този период съм осигурена . Разтреперена затворих и веднага проверих в НАП, дали не са забравили родителите ми да занесат документите за последните ми два семестъра, но статуса ми е лице с непрекъснати осигуровки, тоест не е това проблема. Моля Ви дайте ми съвет как точно да постъпя и кой формуляр ми трябва от България, понеже ЕЗОК не е достатъчен да им го покажа.Три години нямах проблем….

  Благодаря Ви хиляди пъти!!!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Защо имате проблем в Германия – точно сега – не мога да отговоря. Проблемът е в немската здравноосигурителна институция.
   Ако проблемът ще се реши само с въпросния формуляр – това означава, че нямате особен проблем.

   Кой точно формуляр искат от АОК – няма как да зная. Това което мога да предположа е, че става въпрос за формуляр S040/S041.

   Информацията от НАП не пристига автоматично в други държави, затова когато чужда здравноосигурителна институция поиска информация за периодите на осигуряване – това става с посочения формуляр. Формулярът се издава от съответната РЗОК.
   Само мога да предполагам, че промяната в положението Ви в Германия е в резултат на започване на работа, защото Вие – вече имате друг статут, освен това, че сте студент.

 • Здравейте!

  На 01.04.2016г. напуснах работа.И от НОИ започнаха да ми изплащат обещетения за една година.Юни месец заминах за австрия където е жена ми.След десетина дни се разболях от инсулт.Март тази година пристигнах и отидох в НОИ.Там ми казаха че щом като сами съм се отказал губя всички права.Сега не работя а и няма как.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Предполагам, че след като сте заминали за Австрия – изплащането на обезщетението за безработица е преустановено. Предполагам това имате предвид като казвате – че сам сте се отказал.
   Ако случаят е такъв – нямате право на обезщетение за безработица.
   Заплащането на здравоосигурителните вноски е за ваша сметка.

   • Благодаря!

    Само да кажа че бях болен и не съм имал възможност да идвам и да се разписвам.

    • Много Благодаря!

    • Мария Радева

     Една от предпоставките за получаване на обезщетението за безработица е регистрацията в Агенцията по заетостта.
     При прекратяване на регистрацията като безработно лице, НОИ прекратява и изплащането на обезщетението за безработица.

     Причините за прекратяване на регистрацията, обжалван на прекратяването, възстановяването и т.н. са въпроси, които следва да решите като се обърнете към Агенцията по заетостта, а не към НОИ.

     Неявяването на посочените дата и час в писмената покана от поделението на Агенцията по заетостта или в срок три работни дни след тази дата е една от причините за прекратяване на регистрацията като безработна лице.
     При определени условия, при представяне на доказателства за наличието на уважителни причини прекратената на прекратената на посоченото основание регистрация се възстановява.

 • Здравейте,

  и благодаря предварително за отоговора! Тъй като работя и се осигурявам здравно в Австрия бих искал да взема баща си, който е онкоболен при мен за лечение. Той е на 62 години и е пенционер по болест. Възможно ли е да му се издаде документ s1 от НЗОК в такъв случай. Имам в предвид – пенсионер по болест, който не е навършил пенсионна възраст?

  Благодаря Ви!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Пенсионерите са една от категориите лица, който имат право да получат формуляр S1, с който да се регистрират в осигурителна система на страна-членка на ЕС, различна от мястото им на осигуряване.
   Вас ви притеснява това, на в случая лицето получава пенсия за инвалидност, а не пенсия за осигурителен стаж и възраст. Видът на отпусната пенсия не е от значение за издаването на формуляра. Но имайте предвид, че в случаи на спиране или прекратяване на пенсията ще отпадне основанието за издадения формуляр S1.

   Моят съвет е задължително баща ви да получи S1 – в противен случай няма да има право на безплатна медицинска помощ в Австрия.
   В края на миналата година съдействах на лице за получаването на S1, защото лицето се установи при децата си в страна-членка, а имаше хронично заболяване.
   След представянето на S1 в съответната осигурителна институция лицето беше регистрирано в получава всички необходими медицински грижи, вкл. и лекарства без проблем.

   Ако баща ви все още е в България – нека да се обърне към съответната РЗОК, да подаде заявление за издаване на формуляра.
   В случай, че баща ви вече е напуснал страната – издаването на формуляра е свързано с известни формалности.

   • Здравейте,

    благодаря Ви много за бързия отоговор! Да, баща ми е все още в страната и ще последвам съвета Ви да подадем заявление в РЗОК. Само един допълнителен въпрос – за да се издаде S1 от РЗОК в България необходимо ли е да има вече направена адресна регистрация в Австрия?

    Благодаря Ви още веднъж!

    • Благодаря!

    • Здравейте отново!

     Имам още един въпрос свързан със задравно осигуряване с документ S1. Губят ли се здравноосигурителни права в България след като се получи такива в Австрия. Доколкото знам по този начин би могъл да запази и право да ползва и Българската и Австрийската здравноосигурителна система – дали е така или ще загуби права в България?

     Благодаря много за съдействието!

     • Мария Радева

      Здравейте!

      С издаването на формуляра лицето остава и в здравноосигурителната система на България.

      За сигурност проверих здравноосигурителния статус на клиент с издаден S1 през януари 2017 – няма промяна в здравноосигурителния му статус, поддържан от НАП.

    • Благодаря Ви много! Има възможност за адресна регистрация, но все пак бих искал да се свържа с Вас преди да стартираме процеса.
     Благодаря отоново!

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Определено трябва да се посочи адрес в чужбина.
     Един от реквизитите, които трябва да се впише в заявлението за издаване на S1 е начална дата на адресната регистрация в другата държава.
     И освен това трябва да се посочи и началната дата на S1.
     В нашия случай адресната регистрация беше от април 2016, а валидността на документа 01.01.2017. Внимавайте с тези дати. Не е задължително тези дати да съвпадат.
     Датата на адресната регистрация показва кога тя е направена.
     След началната дата на документа – лицето може да „влезе“ в осигурителната система на другата държава.

     Имате ли възможност да направите адресна още докато баща ви е в България? В случай, че това е невъзможно – свържете се с мен, да обсъдим как бих могла да ви съдействам.

    • И още нещо допълнително – ако в касата по някаква причина се откажат, коя час от законодателството бих могъл да цитирам и възможно ли да се свържа с Вас за консултация в София?
     Благодаря!

     • Мария Радева

      И да цитираните и да не цитирате законодателството – служителят ще направи това, което е решил 🙂

      Попълва се заявление по образец, прилага се копие на лизната карта, разпореждането за отпускане на пенсията; понякога служителите искат и документ за адресната регистрация – но това е, за да се уверят в правилността на адреса, който вписват в S1.

      Имате координатите ни – при необходимост свържете се с мен.

 • Здравейте, въпросът ми е следният: Дъщеря ми навърши 18 години. От 6 годишна живее във Великобритания и в момента е студентка първа година в университет в Лондон. До момента като дете се ползваше от безплатно здравеопазване в България, но вече е пълнолетна. Трябва ли тя да подаде някаква декларация за отказване от здравни права в Бг. при условие, че не мислим скоро да се прибираме тук? Ще й бъдат ли начислявани неплатени осигуровки отсега нататък или ???!!!??? Как да процедираме?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Отказ от здравни права не съществува по българското законодателство.

   След навършване на 18 годишна възраст на лицето и след като не е подадено като учащо в РБ – както е във Вашият случай – НАП ще започне да начислява дължими здравни осигуровки.
   В случай, че се осигурява в друга – държава членка – на определен период може да представя удостоверителен документ и дължимите здравно осигуровки в РБ ще й бъдат заличени.
   Ако дъщеря ви стане студент – може да представя удостоверитлен документ от университета и тогава дължимите й здравни осигуровки в РБ ще бъдат за сметка на държавния бюджет – така както е за всички български граждани – студенти.
   Посочените правила ще важат до тогава докато Великобритания е част от ЕС и за нея са задължителни регламентите за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки.

   Формално лицето може да подаде декларация, че е извън България за повече от 186 дни годишно и да бъде изключено от българската система за здравно осигуряване. Но това е възможност само за лицата, които напускат не само РБ, а и ЕС. Това сравнително окончателно ще реши проблема ви с българската здравноосигурителна система.
   Не ви съветвам да предприемате тази стъпка, защото ако в бъдеще се наложи сумиране на осигурителни периоди, направени в различни държави – членки няма да можете да се ползвате от тези правила, защото с декларацията сте заявили, че напускате ЕС.
   Някои лица подават такава декларация, дори и когато се намират на територията на ЕС – защото по този начин не стават длъжници към българската здравноосигурителна система. Но това е на тяхна отговорност. Познавам лица, подали тази декларация и след завръщането си в РБ не могат да сумират осигурителните си периоди, направени в друга държава – членка поради подадената декларация.
   Решението е ваше.

  • Благодаря ви предварително!!!

 • Цветелина Железчева

  Госпожо Радева,
  имам следното запитване и ще съм Ви много благодарна ако успеете да ми отговорите. Налага се да замина с приятеля ми в Германия. В момента съм в майчински, следователно съм здравно осигурено. Въпросът ми е в Германия трябва ли пак да се осигурявам? И ако да, колко е минималната сума? Нямам брак с приятеля ми, т.е той не може да ме осигурява.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Предполагам, че в Германия няма да работите. И след като сте здравноосигурено лице в България – това е достатъчно.
   Правилото е, че лицата се осигуряват поне в една държава – членка.
   Друг е въпросът ако в Германия работите (легално) – това означава, че вие променяте центъра на икономическите си интереси и тогава ще трябва да се осигурявате в Германия.
   Също така отговорът на вашия въпрос зависи и от това дали планирате установяване в Германия, дали искате да ползвате местната здравноосигурителна система и т.н. – в този случай ще трябва да започнете да се осигурявате и там. Но при какви условия – информация за това ще трябва да получите на място.

 • Адриана Георгиева

  Здравейте,
  Искам да попитам за здравните ми осигуровки. От една година съм във Великобритания и съм здравно осигурена за този период. Сега ще се прибирам до България и искам да декларирам здравните си осигуровки за този период какъв документ ми е необходим да покажа? Мога ли да подам някъде декларация пред НАП или НОЙ с която те да изискат от Великобритания информация, че съм здравно осигурена за тази една година? Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Да, здравните осигуровки, които сте платили във Великобритания ще бъдат зачетени в България, но само при представяне на специалния европейски формуляр – S 041.
   Заявлението за изискване на формуляра от държавата-членка се подава пред съответната РЗОК.

   • Г-жо Радева, европейския формуляр е S 104, а не 041 !

    • Здравейте и благодаря предварително
     Дъщеря ми е подала съответния формуляр след завръщането си в България от Англия но все още е с неплатени здравни осигуровки. Налага и се спешна медицинска помощ за която трябва да заплати. Въпросът ми е дали след като и се възстановят здравните осигуровки ще и се възстановят и средствата за лечение

     • Мария Радева

      Здравейте,

      спешната медицинска помощ в РБ е безплатна! Но в обема на спешната помощ се включва дейността на Центровете на спешна медицинска помощ и спешните отделения.

      Може би имате предвид медицинска помощ по спешни индикации, т.е. не е планово лечение – това е нещо различно. В случай, че лицето няма здравно-осигурителни права – заплаща оказаната му медицинска помощ. Заплащаните в тези случаи суми НЕ подлежат на възстановяване, при последващо придобиване на здравноосигурителни права.

    • Мария Радева

     Здравейте!

     Формуляр S 104 – мисля, че не съществува.

     Старият формуляр е Е 104.

     Старите Е-формуляри се прилагаха до май 2010

     Новият формуляр, реципрочен на Е 104 – сумиране на осигурителни периоди е S 040 (част А)-запитване и S041 (част Б) отговор.

     Факт е обаче, че някои европейски държави продължават да искат старите формуляри.

     За сумиране на осигурителни периоди, направени в България, НЗОК издава единствено S 041.

   • Адриана Георгиева

    Благодаря

 • Добър ден гж.Радева имам един въпрос към вас. Преди няколко дена зетя ми получи писмо че имал неплатени осигуровки в Германия а той от датата от която го задължават да ги плати работи в България и е здравно осигорен.Можели по някакъв начин да докаже в Германия тези осигуровки предобити в България. Той е напуснал Германия през септември месец 2015 г.без никакви документи. Какво ще му трябва за да се избави от ситуацията. 

  И от септември месец му искат незабавно плащане.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Подробности относно правното положение на лицето в Германия не мога да дам, защото това се урежда от немското законодателство.

   За осигуровките, които лицето е направило в България може да му се издаде документ, който да представи в здравната каса в Германия.
   За целта е необходимо да отиде в съответната РЗОК – по адреса, където живее. Ще подаде заявление за издаване на формуляр S041.
   С този документ се доказва за какъв период лицето се е осигурявало в България.

 • Здравейте!
  Живея в Англия и бих искала да поканя баба си на гости за месец-два. Общото й здравословно състояние е добро, но като се има предвид, че е на преклонна възраст бих искала да се информирам как стоят нещата със спешната медицинска помощ след Брекзит.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   „Нещата със спешната медицинска помощ след Брекзит“ стоят по същия начин, както и преди Брекзит.
   Популярната дума „Брекзит“ е медиен продукт.
   Докато не бъде финализирана процедурата и преустановяване членестото на Великобритания в ЕС не стане юридически факт – промени в приложимостта на регламентите на ЕС няма да има.

 • Здравейте!

  В момента съм здравно неосигурена. Искам да си разплатя всичко дължимо, та да съм с изрядна здравна осигуровка. Проверих в сайта на НАП за всичко дължимо. Неосигурена съм от 5 години, но измежду тях, в продължение на една година бях здравно осигурена в Исландия. Живях и работех там, като доброволец. Как мога да внеса тази информация в НАП, та да станат 4, вместо 5 години дължимите данъци? Трябва ли да се превеждат и легализират документите и как? Предварително благодаря за информацията!

  Усмивки,
  Мария

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Принципът е, че осигуровки, направени в друга държава могат да бъдат признати в два случая:

   1. между страните членки на ЕС по силата на регламентите за координация на системите за социална сигурност
   2. по силата на двустранни спогодби между РБ и съответната държава.

   През 2015 Исландия се отказа от членство в ЕС. Но държавата е член на ЕИП – по отношение на което по принцип се прилагат регламентите за социална сигурност.
   Не мога да Ви отговаря със сигурност дали Исландия участва в правилата за обща европейска социална сигурност или не.
   Отговор може да получите от НАП.

   В случай, че Исландия прилага правилата на регламентите – за времето, през което сте осигурявана следва да получите документ по образец, удостоверяващ направените осигуровки. Този документ следва ад представите пред НАП, за да ви бъдат зачетени като платени съответните периоди.

   В случай, че Исландия НЕ прилага правилата на регламентите – платените там осигуровки са без значение за осигуряването ви в РБ.

 • Лиляна Дудина

  Здравеите г-жо Радева,
  Работих 5г.в Германия, за което получих малка немска пенсия , пенсионирах се и в България с малка българска. Работя в момента на редовен трудов договор в Германия,като от заплатата ми се отчислява редовно здравно осигуряване, от немската ми пенсия също се отчислява здравно осигуряване.Сега получих писмо от здравната каса в Германия,в което са изчислили със същия процент/както при немската пенсия/ здравно осигуряване и в/у българската ми пенсия от началото на възникването и , което искат да платя в определен срок.Моят въпрос е-1/ имат ли право да изискват и здравно осигурявяне и в/у бълг. ми пенсия.
  На края на писмото препоръчват :ако получавам пенсия от страна- членка на ЕУ, в/у която са начислени суми за здравно осигурявяне, да се обърнем към съответното осигуряване , което да ни издаде документ за освобождаване от вноски за осигуровки.
  Вторият ми въпрос е – къде и какъв документ може да се издаде в България , за да не бъде обложена немската пенсия. /Презумцията е, че българските пенсии са вече обложени и пенсионерите получават чистите им суми/
  Благодаря Ви!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Въпросът Ви е свързан с приложимостта на немското законодателство и не съм компетентна по тези въпроси.

   Това, което казвате за българските пенсии – формално не е точно така.

   Върху българските пенсии – не се начисляват, съответно удържат суми за здравно осигуряване.
   Съгласно Закона за здравното осигуряване здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд са за сметка на държавния бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

   Имам известни притеснения относно възможността да Ви бъде издаден какъвто и да е документ, защото правилото за осигуряване на пенсионерите за сметка на държавния бюджет е въпрос на българското законодателство. За повече информация може да се обърнете към НОИ.

   • Здравейте,искам да попитам,живея в Германия 4 години със семейството си и 2015 година пратих документ E104 и ми признаха осигоровките в Бг.А 2017 година също пратих E104 и казаха че от май месец имало промяна и не се признават осигоровките от Германия за Бг.Вярно ли е ?

    • Мария Радева

     Здравейте!
     На така зададения въпрос не мога да отговоря.
     Само преди месец ми беше издаден реципрочният формуляр от България за Германия. И нямаше никакъв проблем.

     Възможно е НАП да откаже приемане на формуляр, издаден на икономически неактивно лице. В случай, че нямате промяна на вида на осигуряването в Германия – смятам, че проблемът е в комуникацията с НАП.

 • Биляна Христова

  Зрдравейте!

  здравноосигурена съм в България, но в момента съм в майчинство и живея с приятеля си австриец във Виена. Наложи ми се да ползвам спешна помощ, но не съм видяла, че ЕЗОК е изтекла Ноември и съм пропуснала да я подновя.
  Въпросът ми е как процедирам, за да си възстановя фактурираната ми от болницата сума? веднага ще подам документи за преиздаване на картата, но къде трябва да изпратя фактурата и платежното нареждане, че съм платила лично сметката?

  Благодаря много за съвета!
  Биляна Христова

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Не смятам, че в този случай имате право на възстановяване на разходи, защото сте нямали съответния документ, който да доказва правата ви.
   Но нищо не губите – може да поискате възстановяване на разходи като подадете съответните документи в НЗОК/РЗОК

 • Здравейте! Предстоими пет дневна екскурзия в чужбина. Туроператоря изисква от мен здравна карта за пътуване в чужбина. Аз съм здравно неосигурена. Ше ми бъде ли издадена такава карта и мога ли да пътувам ?
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Не, европейска здравноосигурителна карта се издава само на лица с непрекъснати здравни осигуровки.

 • Здравейте!
  Дъщеря ми заминава на обмен по програма Еразъм+ във Франция за 4 месеца,направихме и европейска зравна карта.Въпросът ми е трябва ли да подаваме някакви документи в НАП от университета,в който ще учи?

  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Въпросът Ви вероятно е свързан с това – дали ще й се запази осигуряването в България?
   Предполагам, че дъщеря Ви е студент и в България. Ако дъщеря Ви отговоря на условията за плащане на здравните вноски от държавата (редовен студент до 26 години)- за да се запази осигуряването й – университетът, където е студентка – трябва да подава информация за това. Само така системата отчита, че лицето е студент и осигуровките му са за сметка на бюджета.
   За да сте сигурна, че ще продължи осигуряването й в България – попитайте в университета дали ще я включат в данните, които подават за осигуряването на студентите си.
   Също така може да проверите на страницата на НАП (услугата е достъпна единствено с ЕГН) дали всичко с осигурителния статус на дъщеря ви е наред.

 • Елена Иванова

  Здравейте, имам следния въпрос,
  От м. 07,2015г. в нашата фирма има назначен на трудов договор австрийски гражданин.Той пребивава в България с приятелката си и тяхното дете.Детето в момента има нужда от медицинска помощ и въпросът ми е , как могат да ползват такава в България , като здравноосигурени в страна от ЕС.
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Отговорът на въпроса зависи от статута, с който детето пребивава в РБ.
   Ако няма друг статут, т.е. разполага само с Европейска здравноосигурителна карта – то тя му дава право да ползва безплатно само спешна помощ.
   В останалите случаи ползва медицинска помощ срещу заплащане. Дали и как осигурителната институция на детето ще възстанови направените разходи – това да други въпроси.

   Ако детето има уреден определен статут, то тогава следва да има издадени съответните формуляри от австрийската осигурителна институция, да бъде включено по съответния ред в българската осигурителна система и когато това се случи – ползва медицинска помощ като българско осигурено лице.

 • Здравейте,
  Имам въпрос свързан с непредвиденото лечение в чужбина при командировка.
  Миналата година по това време мъжът ми беше командирован в Германия, където му се наложи да ползва спешна медицинска помощ. Фирмата, в която работеше, но вече не работи, го осигуряваше, но не беше сключила медицинска застраховка за пътуване в чужбина. Другото е, че за период от няколко месеца през 2011 година, мъжът ми нямаше внесени здравни осигуровки.
  В спешния център в Германия са го попитали дали има Европейска здравноосигурителна карта, съответно той е казал, че няма и те са го информирали, че ще получи сметката по пощата. И сега, година по-късно, ни изпратиха сметката, която трябва да заплатим до 30 дни. След прибирането си от въпросната командировка, той веднага въстанови непалтените си през 2011 г. здравни осигуровки и си издаде ЕЗОК. Въпросът ми е възможно ли е в нашия случай, след като заплатим, разходите или част от тях да бъдат въстановени от НЗОК?

  • Мария Радева

   Краткият ми отговор е – не. За да се ползвате от правата на осигурено лице, осигурителните права трябва да са валидни към датата на ползване на помощта. А в този случай осигурителните права са възстановени в последствие.

   Но ако искате обърнете се и към съответната РЗОК за информация. Може и да имате късмет.

 • Аля Димитрова

  Здравейте. Изчетох повечето въпроси и съответно компетентните Ви отговори, но тъй като не успях да намеря своят отговор, моля да ми дадете информация за следният казус:
  Мъжът ми е със сериозно заболяване, пенсионер в България. Предложиха ни адекватно лечение във Франция. Тъй като баща му живее и се осигурява във Франция, възможно ли е да го регистрира на своя адрес и да ползва здравноосигурителни права във Франция.
  Моля, ако е удобно да уточните какво точно трябва да направи баща му, защото сме доста объркани.
  Благодаря за професионализма и компетентните отговори,
  А. Димитрова

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Първо пожелавам на съпруга Ви да получи адекватно лечение и да оздравее!

   Съпругът Ви като пенсионер може да се установява да живее във всяка страна-членка, като се включи в съответната здравноосигурителна система и да ползва пълни права, подобно на местните лица. В този случай здравноосигурителните права на пенсионера се пренасят с издаване на Формуляр S1/S072.
   За да сте сигурни в действията, които ще предприемете ви съветвам първо да получите повече информация от френските осигурителни власти. Уверете се имат ли някакви специални изисквания или това, че лицето е пенсионер, посочи адрес във Франция и има издаден Формуляр S1/S072 е достатъчно.
   За издаването на Формуляр S1/S072 следва да се обърнете към НЗОК и да попълните съответното заявление.

   В описаната хипотеза няма значение здравноосигурителния статус на бащата на съпруга ви, защото пенсионера ползва собствените си осигурителни права, придобити в България. Друг е въпросът дали във Франция съществува възможност да се ползват здравните права на роднини. В България подобна възможност не съществува, защото здравните права са лични. Не познавам в детайли френското осигурително законодателство и не мога да кажа дали там има подобна правна възможност. За подобна възможност осигуреното във Франция лице следва да се обърне собствения си осигурител и да получи необходимата информация.

   Ако имате допълнителни въпроси – обадете се.

 • Здравейте г-жо Радева,

  Възнамерявам да замина да живея и работя в Англия.Имам баба и дядо пенсионери ,които искам да взема със себе си, но дядо ми преди няколко месеца беше диагностициран с рак на простата.В момента провежда медикаментозно лечение , което се покрива от НЗОК и му предстои да започне лъчетерапия през Септември 2015 също покрита от НЗОК. Въпросът ми е мога ли да прехвърля здравно-осигурителните му права в Англия и има ли той право на безплатно лечение там както в България- медикаментозно, лъчетерапия и химиотерапия евентуално? Ако да , то дълъг ли е процесът до придобиване на право на лечение и започването му съответно ? Трябва ли да е пребивавал определено време в Англия, какви документи трябва да представя и въобще какви са процедурите по принцип за придобиване на здравно-осигурителни права на пенсионери , защото пък баба ми от своя страна е хипертоник и диабетик и също трябва да има достъп до безплатно лечение. Не мога да ги оставя в България , защото имат нужда от грижи, но трябва да знам дали ще имат достъп до адекватно и своевременно лечение , ако дойдат да живеят там с мен.

  Също така ме интересува какъв достъп до лечение би имал човек с прекъснати здравно-осигурителни права в България -какви са изискванията за придобиване на здравни права в Англия и тези които все още не са ги придобили имат ли право на безплатна спешна помощ?

  Благодаря предварително за отговора и отделеното време.

  Поздрави .
  В. Илиева

  • Мария Радева

   Здравейте,
   По отношение на първия въпрос:
   И друг път съм коментирала, че пенсионерите имат особен статут на осигурени лица при преместването си да живеят в друга страна – членка. Те пренасят здравните си права в другата здравноосигурителна система и ползват пълни права на осигурени лица. В смисъл, че не ползват само спешна и неотложна помощ. А във вашия случай точно това целите – да направите българските пенсионери с права на местни осигурени лица.
   Аз мога да ви дам информация по принцип, но ще ви посъветвам следното: всяка страна-членка си има известни особености, още повече Англия и съветът ми е да се обърнете за информация към местната осигурителна институция. Това, което трябва да прецени местната осигурителна институция е, че лицата са граждани на друга държава членка, че са пенсионери и ще пребивават (за разлика от престоя – пребиваването е дългосрочно) на територията на Англия. Какви документи следва да представят пред местната осигурителна институция, за да влязат в английската здравноосигурителна система, като целта е да получат права на местно осигурено лице (т.е. да имат права все едно са се осигурявали в Англия). Така най-точно и бързо ще се ориентирате какво трябва да направите в тази ситуация.
   По принцип пенсионерите се регистрират в местната осигурителна институция с представяне на формуляр Е121. Това е старият формуляр. В момента той е заменен от други документи, които се издават по служебен път. Лицата подават до НЗОК Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072) Въз основа на това искане се издава удостоверителен документ, с който пенсионерът „влиза“ като осигурено лице в осигурителната система на друга страна-членка.
   Какъв ще е точно обемът от медицинска помощ, на която има право пенсионерът – зависи от правилата на местната осигурителна система.

   Втория въпрос не ми е съвсем ясен: питате ако лицето е с прекъснато осигурителни права в България – какви здравни права има в Англия? Получаването на съответен статут и влизането в английската осигурителна система зависи от правилата, които действат там. Наличието на осигурителни права в РБ може да се ползва от лицето:
   1. да получи европейка здравнооисгурителна карта – т.е. да ползва спешна помощ във всяка държава членка
   2. да сумира осигурителни периоди натрупани в различни страни-членки.

   Ако лицето няма здравни правя в РБ – по получава медицинска помощ в Англия, вкл. и спешна по правилата, действащи там

 • Уважаема госпожо Радева, ще Ви бъда благодарен да ми помогнете с разрешаването на следния казус.
  От тази година планирахме преместване на цялото семейство в Германия, понеже жена ми получи предложение за работа от немски работодател. Съответно от 01.04.2015 жена ми е наета, регистрирана и пребивава в Германия. Ние имаме 2 деца, чиито здравни осигуровки, авотматично се поемат от немската здравна каса. Аз работя към българска IT-фирма в областта на софтуерните разработки, което позволява да си върша работата от вкъщи. Така премествайки се в Германия, аз продължавам да работя за- и оставам здравно осигурен от българската фирма, в която работя (т.е. дистанционна работа).
  Съответно на жена ми и изискват формуляр E106, с който да мога да използвам здравноосигурителните си права в Германия, като осигуряващ се в България. В противен случай, немската здр. каса ще прихваща опр. сума от нейната заплата за да покрие моите здравни осиг., като пребиваващ член на семейството на работещ(жена ми) в Германия. Доколкото успях да разбера от нашето законодателство, новата форма на този формуляр е S1/S072. Когато обаче отидох в здравната каса ми казаха, че S072 се издавал за пенсионери и казаха, че това което ми трябва е E104(S041). Но доколкото аз разбирам, E104
  единствено доказва, че съм с непрекъснати здр.осиг.права и нищо повече. От здравната каса ми казаха, че за да ми издадат S072, трябвало да бъда командирован от българската фирма. Въпросът ми е приложим ли е формуляр Е106(S072) в моят случай и какви са придружаващите го документи, понеже прочетох, че към него е необходим и Е101.
  Благодаря предварително и ще се радвам да получа Вашият компетентен отговор!

  • Мария Радева

   Извинявайте, не видях името ви и по инерция първо отговорих на уточняващия въпрос. Вече се изяснихме – че трябва да бъдат съобразени новите формуляри.

   S1/S072 се издава освен на пенсионери (който е най-често срещания случай) и на друга категория лица – вкл. член на семейството на заето лице. Вие попадате в тази хипотеза.
   Мисля, че получава се получава от вашия особен статут. Немските власти смятат, че след като придружавате съпругата ви – вие няма как да работите в България, съответно няма как да се осигурявате в България и така се нарушава правилото лицето да се осигурява поне в една страна членка.

   От друга страна като придружаващо лице – вие не работите в Германия и нямате право да се осигурявате там на собствено основание. Най-общо казано формулярът, който ви искат S1/S072 ви дава право на пълен достъп до чуждата здравна система, без вие лично да се осигурявате, а ползвате осигуряването на член от семейството. Ако искате да ползвате тези права – това е документът, който ви трябва.

   Вие практически имате осигуряване в България, но без да представите съответните документи – в Германия може да получите само спешна помощ. Това е нелогично за едно лице, което планира по-дълъг престой и затова немските власти искат да уредят съответния ви статут.

   Моят съвет е да проведете уточняващ разговор с немската каса и да се изясните какво точно искате.
   Първо уведомете ги, че имате здравно осигуряване в България, което ще продължи. И в тази връзка има ли възможност да не се осигурявате в Германия – като сте наясно, че там няма да ползвате тяхната здравна система, освен случаите на спешност.
   Ако този вариант е недопустим съгласно местните правила за пребиваване и престой – тогава ще трябва да им представите искания документ. В този случай просто си подавате Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава (S1/S072). Не се разправяте с никакви служители. Депозирате искането в НЗОК и те трябва или да издадат документа или да ви откажат мотивирано, писмено и т.н. При правилно попълнено заявление – съмнявам се, че ще получите отказ.

  • Малко уточнение. Написал съм, че на жена ми и изискват E106, но реално формуляра се изисква от мен, като член на семейството (неин съпруг), за да може тя да го представи пред немската здр. каса.

   • Мария Радева

    Прав сте – това е формуляр, за придружаващите лица, защото тя е лицето, което ще се осигурява, а вие ще ползвате права като съпруг.

    Сигурен ли сте формулярът е Е 106. От 2010 Е – Формулярите са заменени от други образци.

 • Здравейте,

  След инцидент в Австрия има двама загинали приятели при инцидент с кола. Здравната каса не поема разходите при смърт. И двамата са здравно осигорени в България.
  Кой може да поеме разходите по прибиране на телата в България,както и разходите по пожарните,линейките и тн, които евентуално австриските власти ще факторират на виновника (шофьора които е починал)

  Благодаря за отговорът.

  • Мария Радева

   Здравното осигуряване не включва покриване на разноските по транспортирането нито на пострадали, нито на починали лица.
   Подобни разноски могат да бъдат евентуално покрити ако лицата са имали сключена съответната застраховка.

   За съжаление разходите по транспортирането на починалите лица е за сметка на техните близки.
   За съдействие може да се обърнете към българското посолство в Австрия.

   Относно евентуалното заплащане на посочените разходи – не мога да ви предоставя информация.

 • Цветанка Петрова

  Здравейте!
  От 27.12.2012 г съм инвалид.Живея в Гърция,където подготвих документи за пенсиониране по болест.Миннах на лекарска комисия,която установи 67% инвалидност.Документите бяха изпратени в ТЕЛК България за становище.На 18.03.2015 г получавам писмо от ТЕЛК,с което ми изискват нови изследвания.Това означава ли,че трябва да се явя на комисия и в България?Здравно осигурена съм и в двете държави.Имат ли право да ми изискват нови изследвания,при положение,че са минали две пълни години,а и ноември се явих на втора комисия тук в Гърция.Изследваниятя,които ми изискват са скъпи и могат да се правят веднъж годишно.Аз съм правила такива преди 5/пет/месеца

  • Мария Радева

   Здравейте!
   За съжаление мога да отговоря на въпроса ако съм запозната с писмото ви с ТЕЛК – на какво основание изискват документи и т.н. Явяването на комисия и представянето на допълнителни изследвания са различни неща – не зная какво искат в случая ТЕЛК. Изискването на изследвания зависи от съответното заболяване и т.н. В случай, че ТЕЛК не разполагат с необходимата медицинска документация – не се знае какво е решат да напишат в становището си.

 • Здравейте,и аз имам въпрос спрямо покриване на разходи с ЕЗОК. Студентка съм в Германия, но тъй като съм навършила 26 год. си плащам сама. През лятото бях изпаднала в тежка депресия и се наложи да потърся психотерапевт. Представих му картата, той каза,че ще се информира как протича прехвърляне на сметката към НЗОК в моят случай, понеже с немска здр, осигуровка се подава молба пред немската каса и когато тя потвърди разходите, се предприемат сеанси. Аз разясних,че когато съм се обръщала към общопраткикуваш лекар заради грип и т.н., съм попълвала формуляри, които се пращат към немска здр. каса,която прехвърля сметката към НЗОК, но той не пойска дас попълня тези формуляри,а каза,че ще се свърже с немска здр. каса. До края на моите 5 пробни сеанса, терапевтът не ми каза как се развива казуса. Тъй като той не ми помогна, се отказах от предложеното от него лечение. 6 месеца по-късно получавам сметка като частен пациент. Опитах се да се свържа по тел. с него, но не го откривам. От здравната каса, която досега се грижеше сметките да се прехвърлят към НЗОК ми предложиха да представя сметката и да проверят дали терапевтът е подал молба към тях и дали разходите могат да се покрият от НЗОК, но нямат представа дали терапевтът е нарушил правата ми,след като не ме е информирал по врене на сеансите,че ЕЗОК няма да покрие разходите (ако е така) или не ме е информирал,че ще ме лекува като частен пациент. Какво мога да направя, за да разясня случая дали имам право сметката да се поеме и ако не е така, има ли право терапевтът да ми праща сметка като частен пациент, без да ме информира? Благодаря предварително за помощта.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Определено притежаваната от Вас ЕЗОК – не ви дава право на безплатна психотерапия – затова получавате и сметка като частен пациент.
   Дали са Ви нарушени правата като пациент в Германия – за това могат да отговорят компетентните немски институции.

 • Баща ми живее от 19 години във Франция. Той там се осигурява. Моят въпрос е осигуровките му важат ли тука и можели да се лекува безплатно. Благодаря предварително

  • Мария Радева

   При така зададен въпрос – трудно мога да ви отговоря изчерпателно.
   Но както казах, принципът е, че лицето може да се осигурява в една страна членка, но и в една страна членка има право на ползване на пълни права. В други страни членки освен спешна помощ – здравни услуги могат да се ползват по определен ред.

   На въпроса ви – дали осигуровките от Франция важат в РБ – да, важат НО САМО в случаите на спешна помощ или евентуално по правилата на трансграничното здравно обслужване.

   В случай, че лицето е пенсионер и промени местоживеенето си – то това е основание да влезе в другата здравноосигурителна система.

 • И. Пармакова

  Здравейте!
  Бих искала да ви помоля за компетентен отгошор на следния ми въпрос.
  Синът завърши висяето си образование в Англия и започна работа там. Като работещ на пълна заетост по трудов договор той е осигуряван там. Аз обаче искам да съм спокойна, че когато той може и си дойде за някакви си дни в отпуск би могъл ако се разболее нещо (не визирам тежко заболяване разбирасе, нито нещо което е за спеяен кабинет)да отиде на лекар, да си направи съответни изследвания. По тази причина аз тук му внасям здравни вноски и така здравноосигурителния статус му е с непрекъснати права. Така се получава че специално здравни осигуровки той има и тук, и там. Та въпроса ми е в някакво нарушение ли съм и той тук когато си дойде може ли да ползва здравните услуги тук без това да се окаже проблем. Искам да уточня, че коментирам само случая на негово идване в БГ в отпуск, а не завръщане в БГ.
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева

   Няма от какво да се притеснявате.
   Идеята на координациите на осигурителните системи в ЕС е лицата да са задължени да плащат осигуровки само в една страна-членка. Но това е право, не задължение.
   Синът ви е задължен да се осигурява в Англия, защото там работи. Предвид някои особености на българската осигурителна система – той може да има осигуровки и в България. Щом сте решили да му плащате осигуровките – той ще има пълни здравни права и в България. Това не е нарушение.

 • Здравейте!
  Моят случай е- живея и работя в Германия,бременна съм и искам да родя в България.Договорът ми изтича април 2015г. а терминът ми е юли 2015г., трябва ли да се осигурявам в България през тези 2-3 месеца до раждането,мога ли да се запиша на борсата? И мога ли да използвам здравната си карта от Германия за покриване на разходите по раждането в България?
  Благодаря много за вниманието!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Въпросите ви всъщност са два:
   Първият е свързан със социалното осигуряване – питате как да се „запишете на борсата“. Предполагам, че въпросът е дали можете да получавате обезщетения за безработица? Ако имате осигуряване в Германия, прехвърлите съответните периоди в България (за това следва да представите съответните документи) и ако отговаряне на изискванията за получаване на исканото обезщетение – ще го получавате.
   Вторият въпрос е за здравното осигуряване – как ще се покрият разходите за раждането? Здравната карта е приложима само в случаите на спешна и неотложна помощ. Във Вашия случай ще е е неприложима.

 • Цветанка Петрова

  Здравейте!

  Имам такъв въпрос – От 2007 г живея и работя в гърция.Съответно съм здравно осигурена тук.Но не съм си прекратявала здравноосигурителните права в РБ,плащала съм ги през годините.
  Вярно ли е,че при представяне на Е-104 /S 041/ от НАП оли НЗОК ви връщат внесените пари за периода през който сте се осигурявали в друга страна от ЕС?
  Благодаря ви!

  • Мария Радева

   Категорично НЗОК не е институцията, която събира и следи за дължимостта на здравните осигуровки. Това е в компетентността на НАП.

   Да, може да подадете искане за възстановяване, след което НАП ще провери дали имате някакви други задължения, ако имате – ще се направи прихващане и едва след това ще се извърши възстановяване.

 • Здравейте,

  Заминавам да работя в Германия. Ще имам период от 13 дни в които няма да бъда осигурен докато съм още в България. Трябва ли да се само осигуря тези 13 дни. И когато се връщам на почивка в България трябва ли да съм осигурен тук.

  Благодаря предварително

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Предполагам, че след тези 13 дни – ще работите в Германия и там ще Ви осигуряват.
   По принцип осигуровката се дължи за цял месец.
   Но дали ще трябва да внесете осигуровка в България, зависи от и от това от кога ще започнат да ви осигуряват в Германия. Ако се получи пропуск в осигуряването между РБ и Германия ще трябва да внесете здравната си осигуровка тук.

 • Петя Млъзева

  Здравейте,
  Миналата година бях във Англия.След като се върнах забравих да докажа ,че съм била здравноосигурена там.
  Въпросът ми е как трябва да процедирам?От здравната каса ми отговориха,че е невъзможно за тях да изискат от София където се съхраняват документите ми ,справка по служебен път!!!Предложиха ми да подам наново заявление за доказване на осигурителния ми статус,което можело да отнеме няколко месеца?
  Тези неща ми звучат нереално.
  Разполагам с последния си чек ,копие на попълнена форма U1 и форма P45.
  Тези неща биха ли ми помогнали за това,да се докаже,че съм била осигурена?

  Позрави
  ПЕТЯ МЛЪЗЕВА

  • Мария Радева

   При вас проблемът не е че сте казали дали сте здравноосигурена или не, а в това какви документи следва да представите.
   В случай, че сте работили за английски работодател и сте осигурявана по правилата на Англия – то тогава единствено осигурителят ви, който е бил там може да предостави необходимата информация.
   Това, което трябва да направите е да минете през процедурата за сумиране на осигурителни периоди с цел непрекъснатост на осигуряването. За целта следва да бъде издаден документ S041 (това е познатият Е-формуляр Е 104).

   Информация за издаването на формуляра – http://www.nhif.bg/web/guest/82.

   Документът се издава само по служебен път. Подавате заявление до НЗОК (на сайта nhif.bg) има образец. Така НЗОК ще могат да изискат информация за осигуряването ви в Англия.

 • Здравейте,

  Заминавам да работя извън ЕС за дълъг период от време (повече от година) и за целта сключих частна здравна пътническа застраховка за периода на работа в съответната страна, каквото беше изискването на работодателя ми. Според тази застраховка, ако се разболея тежко, застрахователят може да организира медицинското ми репатриране обратно в България, а по принцип е възможно да се върна тук за кратки периоди от време на почивка.

  Въпросът ми е какво трябва да направя, за да си запазя здравноосигурителните права в България в случай, че се върна за малко и ми се наложи да се лекувам тук. Трябва ли предварително да подам някакви формуляри в данъчното и ако да, кои?

  Благодаря Ви много.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Здравната Ви застраховка няма отношение към плащането на здравните осигуровки в РБ.

   Във вашия случай – престой извън ЕС – законът дава право (ако искате) да спрете здравното си осигуряване. Това означава, че няма да имате задължение да плащате здравни осигуровки в РБ, но и няма да имате здравни права за този период. Още повече – след като се върнете „влизането“ в здравноосигурителната система отнема време.

   Ако искате да си запазите здравното осигуряване в РБ – просто заплащайте здравните си осигуровки. Да, ще плащате определена сума, която предполагам не е проблем за вас, но ще си запазите здравните права.
   За тази цел обаче следва да съобразите – в каква категория осигурено лице сте – предполагам нямате трудов договор, нямате собствени фирми и т.н. Това е необходимо, за да се изясни какъв размер на осигуровката трябва да плащате и какви декларации да подавате. Ако нямате друго основание за осигуряване – то тогава ще се осигурявате като лице, което не реализира доходи. След като ще отсъствате преценете как може да платите занапред или ако имате близък, който ежемесечно да ви внася осигуровката. И не забравяхте да проверите какви и в какъв срок декларации да подадете.

 • Здравейте,
  Имам въпрос относно здравното осигуряване в Германия. От една година работя тук и се осигурявам, плащам данъци и т.н. Сестра ми е разведена и има дъщеря и двете дойдоха да живеят при мен от миналата седмица (04.08.2014). Племенничката ми ще започва 1-ви клас тук, а сестра ми започва интензивен интеграционен курс по немски език, което не и позволява да започне работа. Въпроса ми е, какъв е начина да имат те здравни осигуровки, след като сестра ми е безработна? Може ли по някакъв начин те да са осигурени чрез мен, след като живеем заедно и аз ги издържам финансово?
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева

   Зададеният от Вас въпрос засяга осигуряването в Германия и по тези въпроси е компетентна вашата здравноосигурителна институция.
   Детето до навършване на 18 години е осигурено по принцип като български гражданин. В тази връзка то има право да получи ЕЗОК, която му дава право на спешна и неотложна помощ на територията на целия ЕС. Същото важи и за сестра ви – в случай, че тя редовно плаща здравните си осигуровки в РБ.

   За да имат лицата право на здравоосигуряване в определена държава – те следва да имат и съответния правен статут. Съответният статут на пребиваване ще определи и какви права имат по отношение на здравното осигуряване.
   От опита, който имам смятам, че детето и майка му биха имали възможност за т.н. „частни осигуровки“. Познавам лица, който поради неуреден статут в Германия имат подобни осигуровки, защото живеят там, вкл. и с децата си и искат да имат защита в случай на заболяване.
   Предполагам, че вие питате за възможност за т.н. „публично, държавно“ осигуряване. С тези въпроси следва да се обърнете към някои от здравите каси в Германия, възможно е и към касата, Вие се осигурявате.

 • Здравейте,

  Попаднах на страницата търсейки информация по повод здравното осигуряване в България.
  Живея, работя и си плащам всички данъци и осигуровки в Англия. Имам и от тук Англия издадена ЕЗОК карта която е валидна до 2018. Налага ми се да си направя операция, и предпочитам да е в България където и семейството ми може да е до мен. Ако реша да правя тази операция тук в Англия се покрива от Здравната тукашна каса и от държавата. Въпросът ми е след като сме в Европейския съюз това значи ли че имам право на операция във родината която да е покрита държавно. Единствения документ който имам е въпросната ЕСОК карта защото тук само от осигурителния номер те проверяват дали имаш право на безплатни услуги.

  Ако знаете някаква информация моля ви споделете защото не ми се е налагало до сега.

  Благодаря Ви много.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Притежаваната от Вас ЕЗОК дава право на получаване единствено на спешна и неотложна медицинска помощ на територията на всички държави членки, вкл. и България. Следователно ако планираната от вас операция не е спешна или неотложна (а в случай, че се планира – тя не е такава) – не можете да ползвате притежаваната от Вас ЕЗОК на територията на България.
   След като сте осигурено лице в Англия, по дефиниция Вие не сте осигурено лице в НЗОК. За да ползвате безплатна медицинска помощ на територията на РБ бихте могли да обсъдите два варианта:
   Първият – Да се обърнете към вашия осигурител в Англия и да получите информация как можете да се ползвате от правата по директивата за трансгранично здравно обслужване. Това се доближава до плавилата за ползване на планирана медицинска помощ в друга страна членка – извън страната по осигуряване. Съгласно директивата всяка страна членка е свободна при транспонирането да въведе определени процедури, уреждащи ползването на планирана медицинска помощ в стана извън осигуряването. За подробности следа да се обърнете към Вашия осигурител.

   Вторият вариант е възможен поради сравнително ниските осигуровки в РБ. Възможно е да платите дължимите от Вас осигуровки, да възстановите здравноосигурителните си права и да се лекувате в РБ като българско здравноосигурено лице. При този вариант следва да се отчетат някои особености в осигуряването на лицата, пребиващи на територията на ЕС.

  • Мария Радева

   Здравейте.
   Извинявам се, но поради летните отпуски ще се забавя с отговора. До края на седмицата ще получите отговор на въпроса, който задавате!

 • Здравейте,

  Попаднах на страницата търсейки информация по повод здравното осигуряване в България.
  Живея, работя и си плащам всички данъци и осигуровки в Англия. Имам и от тук Англия издадена ЕЗОК карта която е валидна до 2018. Налага ми се да си направя операция, и предпочитам да е в България където и семейството ми може да е до мен. Ако реша да правя тази операция тук в Англия се покрива от Здравната тукашна каса и от държавата. Въпросът ми е след като сме в Европейския съюз това значи ли

 • Здравейте, от 2001 до 2010 бях двойно осигурен в Германия и в България,след 2007 разполагах с 2 Европейски здравноосигурителни карти и когато попитах немската ми здравна каса,дали има значение коя от двете бих представил ,ако ми се случи нещо в трета страна от ЕС, те прекратиха договора ми (в този момент бях студент)и останах само с българската. Тази година завърших следването си в Германия и исках да се върна в немската здравноосигурителна система. Приеха документите ми и казаха,че единственото,което ми остава, е да им предоставя документ Е104 от българската страна,че съм бил с непрекъснат здравно осигурителен статус до този момент. От прочетеното по-надолу виждам,че явно този документ има ново име S041. Как най-бързо бих могъл да се сдобия с този документ (към този момент все още съм с непрекъснати права в Бг)?

  • Мария Радева

   На сайта на НЗОК все още стоят указанията за издаване на Е104.
   За по-точна информация и разяснения може да се свържите с дирекция „ЕИМС – Европейска интеграция и международно сътрудничество” в ЦУ на НЗОК – тел. 02/965 9116.

 • Уважаема госпожа Радева,

  Много бих искал да получа отговор от Вас на следният въпрос:

  Пенсионер по болест съм.Бях на комисия пред ТЕЛК през месец май 2013 г.Тогава тя излезе с решение, с което ми се намаляваха процентите нетрудоспособност.Аз обжалвах пред НЕЛК.Процедурата се забави, но в крайна сметка имам ново решение с което ми се увеличават процентите нетрудосбособност, което решение получих м.април 2014 г., и което влиза в сила от момента на прекъсването (м.май 2013 г.)
  Тъй като аз не можех да зная какво ще бъде решението на НЕЛК, подадох Декларация 7 пред НАП и внасях здравните си осигуровки, като самоосигуряващо се лице.Внасял съм здравни осигуровки за периода от м.юни да м.декември 2013 г.
  Горепосоченото написах с цел да формулирам по-конкретно въпроса си, а той е:
  Връща ли НАП двойно преведени здравни осигуровки,(имам впредвид, че веднъж аз съм ги превел, втори път за същият период ще ми преведе и НОИ),или какво се случва с тези пари, преведени от две места за един и същи период.
  Може би бях многословен, за което ме извинете, като искрено се надявам, че сте ме разбрали и ще получа отговор от Вас.

  С уважение:Л.Стоянов

  • Мария Радева

   Има много случаи на недължими внесени здравни осигуровки (по различни причини) – Но лично аз не съм виждала случай, в който НАП да възстанови внесени осигуровки.

   По принцип:
   Недължимо платени или събрани суми за данъци или задължителни осигурителни вноски, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите (НАП), се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП.
   Ако няма задължение за прихващане, недължимо платените или събрани суми се връщат (възстановяват) на лицето.
   За подробности относно процедурата по възстановяване следва да се обърнете към НАП.

 • Здравейте,
  с малко закъснение пиша по темата, може би все пак ще видите въпроса ми. След няколко седмици ставам на 26 години. Следвам в Германия и досега бях осигурен в България (чрез съответните легализирани уверения от университета ми). Как трябва да се осигурявам след навършването на 26-годишна възраст – ще продължа да живея в Германия, трябва ли задължително да се осигурявам тук след като българската държава не поема осигуровките вече? Или мога да продължа да се осигурявам в България като сам внасям осигуровките си ?
  Много бих се радвал на отговор.

  • Мария Радева

   След като продължавате да бъдете студент, това, че навършвате 26 години е важно за статута Ви в България, а не в Германия.
   По принцип студентският ви статут не ви дава възможност за осигуряване в Германия. Дори напротив студентският ви статут е предпоставка за осигуряването ви в България. Предвид особеностите на българското законодателство, здравните осигуровки на студентите до 26 години са за сметка на държавния бюджет. След тази възраст, дори и да продължавате да сте студент – осигуровките са за ваша сметка. Дори и да бяхте в България, и да продължавате да сте студент – здравните осигуровки са за ваша сметка. Това, че сте в Германия – не променя с нищо ситуацията. Ще си плащате осигуровките в РБ, така ще имате здравноосигурителен статут, ще можете да получите ЕЗОК, която при необходимост да ползвате в България.
   В момента, в който промените статута си в Германия – напр. започнете да работите – тогава ще се осигурявате там и ще отпадне задължението да се осигурявате в РБ.

  • Може би за уточнение – продължавам да бъда студент в Германия.

 • Силвия Спасова

  Здравейте, г-жо Радева!
  Питането ми е следното.Баща ми работеше и се осигуряваше в Гърция. Има издадена здравна книжка, със стикери че е здравно осигурен до 31.03.2014 г.Не разполагаше със здравна карта, защото по думите на гръцките власти – такава била издадена от тях, изпратена по куриер до адреса на който живееше в Гърция, но изгубена по трасето, и така или иначе той неможа да я получи. На 15.12.2013 бе приет по спешност в Българско медицинско заведение. Представихме здравната му книжка, в която е посочено че е осигирен до 31.03.2014, но от болницата ни казаха, че тъйкато неможем да представим здравна карта, и поради факта че, когато е започнал да се осигурява в друга страна, баща ми не е информирал за това НАП, дължи здравни осигуровки за 3 годни на зад. От болницата казаха, че ако до 16 часа на 16.12.2013 ( т.е 24 часа от приемането му в болнцата), не представим документ че сме заплатили тези осигуровки, те нямат право да го лекуват. На 16- отидохме в НАП, след като им обяснихме как стоят нещата, и представихме документите които имаме, те много любезно ни препратиха в НЗОК,тъй като самите служители от НАП, оснаха изненадани как така за здравно осигурено лице, представящо документ за това, и прието по спешност е отказано лечение. От НЗОК, ни казаха че за да се докаже здравноосигурителния статут на баща ми трябва да се подаде Е 104 до Гърция, и те да изпратя някакво потвърждение за правата на баща ми. Поисках да подам въпросното заявление, но една крайно невъзпитана госпожа ми заяви, че трябва да се подаде лично от заявителя, или чрез пълномощно от него – изцяло отбягвайки обясненията ми че, баща ми лижи по спешност в болница. Съответно ме принудиха да платя осигуровките за 3 години на зад, с обяснението че „Живот и здраве“ като оздавее баща ми, сам щтял да дойде да си подаде нужните докумнети, и платената в България сума ще му бъде възтановена. Е да, но баща ми не оздрАвя и по – малко от 48 часа след това, на 18.12 той почина. Днес майка ми беше в НЗОК, със смъртния акт,с удоствението за наследници, с акта им за граждански брак и с въпросната здарвна книжка на баща ми, за да опита да стратира по някакъв начин процедурата за възтановяването ан въпросната сума, но от там същата тази крайно невъзпитана жена й заявила “ Щом е умрял, какви пари чакате, забравете“. Въпроса ми е – какъв е този абсурт, и има ли начин да си търсим на първо място правата – нещо поценно от всичко, и на подлено сумата.Немога да приема, че ще се осигуряваш в две страни членки на ЕС,и ще ти казват – ТИ НЯМАШ ПРАВА.

  • Мария Радева

   Съжалявам за загубата ви!

   Ситуацията, в която сте изпаднали е в следствие на непознаване на системата и на крайно непрофесионални служители.
   Разбирам, че баща Ви е здравно-осигурен в Гърция. Предвид това, че в РБ не е плащал – както и това че не е представил съответните документи в нашата система се води лице с прекъснати здравно-осигурителни права.
   Това, което ме потресе е, че от болницата са Ви казали, че ако не представите съответните документи нямат право да го лекуват ?!? Не, само че имат право да го лекуват, но те са задължени да го правят. Друг е въпросът, ако лицето няма здравни права – кой ще плати за лечението. И понеже болниците не са сигурни в плащането – затова правят и невъзможното да не приемат лица без осигуровки. Да, нямат право, но го правят.

   Какви са били вариантите за поведение от ваша страна.
   1. Ало лицето е било прието по спешност и има осигуровка в страна – членка на ЕС – може да се легитимира с ЕЗОК. В случай че не разполага с ЕЗОК, можете да се свържете с осигурителя му в чужбина и да изискате издаване на заместващ ЕЗОК документ. Никакви други документи, книжки и т.н. не могат да бъдат приемани от болничните власти. Това, което описвам е само в случай, че лицето е в състояние на спешност.
   2. В случай, че пациентът не е спешен – не може да ползва здравната си осигуровка от друга страна членка, защото ЕЗОК е само в случай на спешност. В другите случаи – пациентът сам заплаща лечението си, а в последствие неговата здравноосигурителна институция му възстановява сумата. Или както е било във вашия случай е можело да ползвате българска осигуровка, но той практически е нямал такава, защото е бил с прекъснати права. Възстановяването на правата е трябвало да стане преди хоспитализацията. Дори и да бяхте подали документ за издаване на Е104 (вече се нарича по друг начин) – издаването му щеше да отнеме много време и отново болницата нямаше да може да си получи парите за лечението.
   Предполагам, че за това са ви посъветвали да платите, за да може възстановяването да стане бързо и болницата да е сигурна, че лекува пациент с осигуровка.

   Относно възстановяването на суми съм скептична, но ако искате опитайте. Процедурата по възстановяването на надвнесени осигуровки се извършва в НАП, не в НЗОК. Но трябва да проучите дали Вие като наследници имате право да подобно възстановяване. Ако имате право на възстановяване като наследници документът, който трябва да представите е реципрочния на Е104.

   • Силвия Спасова

    Г-жо Радева, благодаря за отговора Ви.
    Да, баща ми беше спешен случай, дори транспортиран по спешност в болницата с линейка. По отношение на самата болница, да те го хоспитализираха на 15.12.2013 около обяд, и ни казаха че до 24 часа трябва да внесем тези 3 годишни осигуровки, за имат право да го лекуват. Съответно на следващия ден, около обяд сумата бе внесена. В деня на приемането нямаше как да се свържем с осигурителя в чужбина, поради факта че бе неделя, а на следващия ден в понеделник, просто казаха платете за да го лекуваме. Нещата се случваха с шеметна скорост, без капка време за реакция. И дори да приемем че баща ми е бил с прекъснати здравноосигурителни права тук в Бъглария, за Бога – той бе спешен.
    Предполагам че имате предвид, че Е 104 – сега се именова S041. Точно поради евентуалната възможност от възтановяване на сумата, майка ми бе в НЗОК, за да опита да подаде заявление за изискване на S041 от Гърция, като след получаването му( било то и след 1 година, защото както и сама казахме процедурата е много бавна), с този документ да се търси възтановяване на сумата в НАП.Но просто й казаха, че след като човека е мъртав неможе да подаде такъв документ.
    Но и тук да попитам, дори това да е така и да не може да бъде възтановена сумата, такъв документ S041, за баща ми и съответно отговор от Гърция, не би ли трябвало да има майка ми, за да може след време когато дойде време за пенсиониране, и за получаване на вдовишка пенсия, тя да може да удостовери какъв стаж има баща ми, за да може да й бъде изчислена сумата за този вид пенсия.Ако в случая той е необходим, защо тогава не позволяват подаването на заявление за изискването му за баща ми, като негова наследница.
    Благодаря Ви предварително, и се извинявам за многото въпроси, които зададох.

    • Мария Радева

     В България здравното осигуряване и социалното, респ. пенсионното се извършват по различни правила. Затова Ви казах, че съм скептична по отношение на възстановяване на внесените здравни осигуровки.

     Ако в един бъдещ момент трябва да доказвате осигурителен стаж за пенсиониране – това е друг въпрос, компетентният орган от българска страна е НОИ и там наследниците по определен ред ще могат да докажат стажа на наследодателя си.

Напишете коментар