Публикации

Здравната система – функции и структура

сп. Здравна политика и мениджмънт бр.4/2009 Резюме: Целта на разработката е да се дифинират  и…

Мария Радева|Автор
30 сеп. 2010

сп. Здравна политика и мениджмънт бр.4/2009

Резюме:

Целта на разработката е да се дифинират  и сравнят понятията – здраве, здравеопазване, здравна система. Представени са идеите на водещи автори за структурата и функционирането на здравната система. Авторът предлага дефиниция и структура на здравната система, изградена върху правната рамка на здравеопазването:

* Администативен капацитет на здравната система

* Доставчици и потребители на медицински услуги

* Други участници в здравната сиетема Към статията

Оставете първия коментар