Аргументи и коментари

Здравеопазване само за младите и богатите

Източник: INSMARKET През последните 20 години един от най-големите проблеми на българското общество е перманентната…

Мария Радева|Автор
12 ян. 2012

Източник: INSMARKET

През последните 20 години един от най-големите проблеми на българското общество е перманентната криза в системата на здравеопазването. Въпреки многобройните реформи в сектора, мнозинството от хората не са доволни от достъпа, качеството и цената на здравните услуги.

Според водещите либерални български икономисти, най-доброто решение на този казус е засилването на ролята на частните здравноосигурителни фондове за сметка на финансирането от държавата. Прочети …

Оставете първия коментар