Аргументи и коментари

За спешна реанимация на спешната помощ

На страницата на ЦЗПЗ (http://www.czpz.org/)  е публикувано остро писмо от лекари от „МБАЛ Свети Врач”…

Мария Радева|Автор
2 мар. 2011

На страницата на ЦЗПЗ (http://www.czpz.org/)  е публикувано остро писмо от лекари от „МБАЛ Свети Врач” ЕООД, град Сандански разкриващо проблемите във функционирането на спешната помощ в страната. Текстът на писмото е достъпен тук

 Понятието за спешна помощ е дефинирано в Закона за здравето. ЗЗ схематично разписва правилата за поведение в ситуация на спешност.

Всяко лице – без значение с или без медицинско образование – намиращо се на мястото на инцидента, е длъжно да информира най-близко разположения център за спешна медицинска помощ, друго лечебно заведение или полицейско управление.

Всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут. Това изискване на ЗЗ за оказване на спешна помощ дефинира едно задължение на лечебните заведения, но задължение по принцип. Визирайки възможния обем от медицински дейности, законът отчита спецификата в предмета на дейност и оборудване на лечебните заведения, за да им вмени съответното задължение. За това законът е предвидил, че при невъзможност за осигуряване на необходимия обем дейности, ако състоянието на пациента позволява, той се настанява в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това. Следователно при избора на лечебно заведение за настаняване на пострадалото лице следва да се преценява конкретната възможност за оказване на необходимата медицинска помощ.

 За да се гарантира, че лицата ще получат възможния пълен обем от грижи в ситуация на спешност, което няма да е за сметка на лечебните заведение, както и за да се създадат условия за това Законът за здравето вменява на държавата да организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния

 Медицинска помощ при спешни състояния се оказва от мрежа от лечебни заведения (предимно болнични такива), които би следвало да работят в синхрон.

 Съгласно изискванията на Наредба 49/18.10.2010 всяко лечебно заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението за лечебна дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния. Следователно всяка болница – общинска, държавна, частна, МБАЛ или специализирана – следва да организира дейността си по начин, който да осигури изпълнението на цитираното задължение (цитираните тук норми са с цел създаване на организация, а не за уреждане на финансовата страна на проблема). Как точно ще се организира тази дейност е въпрос на вътрешна организация на болницата. Наредбата поставя и едно специфично изискване към многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала, като ги задължава  се създават спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.

 За функционирането на системата за спешна помощ държавата създава и дейността на Центрове за спешна медицинска помощ, които са лечебни заведения, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

Дори и условно да приемем, че организацията на спешната помощ е създадена, то въпросите за финансирането й тепърва ще продължават да се задълбочават. Финансирането на медицинската помощ при спешни състояния 1 се извършва по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година.

Следва продължение …

Оставете първия коментар