ДВ 2011

За рубриката „Актуално от ДВ“

             В тази рубрика ще бъде публикувана информация за измененията в  нормативните актове, приложими към обществените отношения в здравеопазването.…

Мария Радева|Автор
3 окт. 2010

             В тази рубрика ще бъде публикувана информация за измененията в  нормативните актове, приложими към обществените отношения в здравеопазването.

            Предупреждавам потребителите на този сайт, че единствено текстовете на нормативните актове, обнародвани в Държавен вестник (ДВ) са миродавни.

            За предпазване от грешки и избягване на  евентуални негативни последици, нормативните актове  следва да се ползват и прилагат  след проверка  на текста на  разпоредбите в ДВ.

                  Електронното издание на Държавен вестник е достъпно на адрес: http://dv.parliament.

Оставете първия коментар