Съдебна практика

За подкупа и лекарите

 В информация от днес (25.03.2011) www.zdrave.net съобщава: „Пловдивски лекар бе заловен в момент на получаване…

Мария Радева|Автор
6 май 2011

 В информация от днес (25.03.2011) www.zdrave.net съобщава:

„Пловдивски лекар бе заловен в момент на получаване на подкуп. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Според първоначалната информация 47-годишният К.К. поискал неправомерно 400 лева от своя пациентка за извършване на медицинска услуга и продажба на постоянен катетър. Лекарят е бил заловен на работното си място в пловдивска болница. Той е задържан в ареста за 24 часа.”

 Наказателният кодекс (НК) определя, че длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

 За да е налице престъплението „подкуп” – условието е лицето, получило сумата, да притежава качеството „длъжностно лице” по смисъла на НК.

По определение на НК  „длъжностно лице“ е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно:

а) служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално изпълнение;

б) ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при едноличен търговец, както и на нотариус и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и помощник – частен съдебен изпълнител;

 В тази връзка притежава ли лекар, работещ в отделение длъжностно качество и може ли да извърши престъплението пасивен подкуп? Ако престъплението подкуп не е налице, то тогава може ли лекарят да бъде подведен под отговорност за неправомерно получаване на имотна облага. „Който за извършена работа или оказана услуга получи имотна облага, която не му се следва, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от сто до триста лева.” – казва НК.

Това е съвсем различно от подкупа престъпление, както са и различни правните последици. В първия случай е предвидено и лишаване от права, във – втория – не.

 Съдебна практика по казуси на лекари – хванати с неправомерно получени суми – следете в сайта в рубриката „Наказателни дела“

7 comments

 • Благодаря Ви за отговора.

 • Здравейте,

  според Вас, лекари работещи като ординатори в ЛЗ – търговски дружества (частни, общински и държавни) „длъжностни лица“ ли са по смисъла на чл.93, т.1 от НК?
  И следва ли, освен това, да се прави разграничение между лекари ординатори и лекари – началници на отделения/клиники – последните като такива, на които е възложена „ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление …..“ (чл. 93, т.1, б. „б“ от НК).

  С уважение.

  • Мария Радева

   Разлика по принцип има защото началниците на отделения и останалите лекари имат различни правомощия, особено тези, свързани с администриране дейността в отделението.
   Еднозначен отговор не мога да дам, защото и в съдебната практика няма единно мнение. Обработвам такива съдебни решения и предстои публикуването им.
   Искам да отбележа, че всеки конкретен случай, трябва да се разглежда сам за себе си – много зависи от конкретните факти.
   М. Радева

Напишете коментар