Аргументи и коментари

За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите

В последните дни, темата за листите на чакащите е изключително актуална. Споделям някои от мненията,…

Мария Радева|Автор
25 мар. 2015

В последните дни, темата за листите на чакащите е изключително актуална. Споделям някои от мненията, на говорещите в медиите. Други – са откровена обществена манипулация.

Листите на чакащите се формират там, където има дефицити. Познавайки здравноосигурителната система – във всички нейни аспекти, положителните и негативните й страни – смятах, че все повече болници ще формират листи на чакащите. Това мотивира, през 2014, избора ми на тема за участие в научната конференция на Съюза на учените – Стара Загора.

За някои правни и практически аспекти на листата на чакащите

Оставете първия коментар