Съдебна практика

За медицинската преценка в наказателното производство

След показни арести на лекари, неправомерно изнасяне на лична информация, даване на професионални и непрофесионални…

Мария Радева|Автор
3 дек. 2010

След показни арести на лекари, неправомерно изнасяне на лична информация, даване на професионални и непрофесионални оценки за раждането и аборта, нека припомним, че Наредба № 32/30.12.2008 за утвърждаване на медицински стандарт “Акушерство и гинекология” дава легални и задължителни дефиниции на някои основни медицински понятия в специалността:

  •   “Аборт” е загуба или прекъсване на бременност, преди плодът (плодовете) да е (са) станал(и) потенциално жизнеспособен (жизнеспособни) по критериите, дефинирани  за  потенциална жизнеспособност
  •    “Потенциална жизнеспособност” е теоретична способност на плода да води извънутробен живот. Плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако отговаря на следните критерии:

  а) телесна маса при раждането 600 и повече грама и/или гестационна възраст 22 и повече г.с. – независимо дали плодът е роден жив или мъртъв;

б) телесна маса при раждането под 600 грама и/или гестационна възраст под 22 г.с. – при условие че плодът е роден жив и е живял поне 3 денонощия.

  • “Жив плод” е плод, който проявява признаци на кръвна циркулация. При липса на такива признаци плодът се обозначава като “мъртъв” (foetus mortuus).
  •  “Зародиш” (embryo) е човешкият концептус до 10 навършени гестационни седмици включително.
  •   “Плод (foetus)” е човешкият концептус от 11-ата гестационна седмица до раждането.

Във  всяко едно наказателно производство в неговата досъдебна или съдебна фаза, при необходимост от специални знания се назначава вещо лице. В случая преценката на всички налични обстоятелства, вкл. и медицинска документация ще трябва да бъде предмет на съдебно-медицинска експертиза, освен ако разследващите органи нямат специализирани медицински познания от областта на акушерството и гинекологията и съдебната медицина.

Окончателната преценка за виновността на всяко лице, срещу което се води наказателно производство се дава от съда с постановяване на присъдата. До влизането й в сила всички оценки, мнения и квалификации са непрофесионални.

Оставете първия коментар