Аргументи и коментари

За дейността на Изпълнителна агенция “Медицински одит”

По двама на ден се жалват от лекар – под това заглавие Монитор представя обобщени…

Мария Радева|Автор
30 окт. 2014
Изпълнителна агенция „Медицински одит“

По двама на ден се жалват от лекар – под това заглавие Монитор представя обобщени резултати от дейността на Изпълнителна агенция “Медицински одит”.

Източник: http://www.monitor.bg

От 539 оплаквания през 2012 година броят им през 2013 година се е увеличил на 596, а само до септември тази година той е достигнал 350, като очакванията са отново да чукне 600. Всеки десети болен българин е подал жалба за нерегламентирано плащане през 2012 година, а от началото на годината се отчита почти двоен ръст на тези оплаквания”

През 2013 от контролните органи на ИА “Медицински одит” са извършени общо 446 бр. проверки. Проверени са общо 276 лечебни заведения, от тях 136 бр. за болнична помощ, 140 бр. за извънболнична медицинска и дентална помощ.
В сравнение с 2012 през 2013 са реализирани 106 бр. проверки повече.

През 2013 се запазва тенденцията за увеличаване броя на извънредните проверки, извършени по повод на постъпили сигнали от граждани и препратени такива от различни институции и организации.

Подробната информация за контролната дейност на ИА “Медицински одит” е достъпна в Годишния доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Медицински одит” за 2013..

Резултатите за дейността на ИА “Медицински одит” може и да изглеждат формални и минималистични на фона на случващото се в здравеопазването. Личното ми мнение, че причината за този извод е минималистичния щат, с който функционира “Медицински одит”. Агенцията осъществява контролните си правомощия и задължения чрез основен екип от 32 служители, които се явяват проверяващи и актосъставители на актове за установяване на административни нарушения (на територията на цялата страна, за всички лечебни заведения – заб. моя).
Ще има ли промяна в дейността на “Медицински одит”, в посока увеличаване на проверяващите служители – може това да са част от бъдещите реформи в здравеопазването…

2 comments

Напишете коментар