Ignorantia legis neminem excusat

Сайтът MariaRadeva.com е създаден през 2010. Той е израз на желанието ми да създам и развия интернет – пространство за Медицинско право и Правно регулиране на здравеопазването.

Познаването  и прилагането  на правните норми, регулиращи здравеопазването е необходимост за всички участници в системата – лекари, пациенти, администратори.

Реформирането, управлението и контролирането  на здравната система, както и ефективното ползване на медицинските услуги, на първо място изисква познаване на системата. Познаването на здравеопaзната система  дава възможност да се състави професионално мнение и да се вземат компетентни мениджърски решения.

Знанието как функционира здравеопазването  гарантира на пациентите ефикасна защита на правата им и получаването на по-качествена медицинска услуга.

Познаването на обществените отношения в системата на здравеопазването от доставчиците на медицинската услуга – лекари и лечебни заведения – ще спомогне за по-професионалното, по-отговорното и по-спокойното упражняване на професията „Лекар”. 

Тук ще намерите информация за последните изменения в законодателството, регламентиращо обществените отношения в здравеопазването. Ще бъде публикувана и съдебна практика от всички дялове на правото – гражданско, административно и наказателно.