Актуална информация

Защита на личните данни

В ДВ 81 от 18.10.2011 са обнародвани изменения в Закона за защита на личните данни.…

Мария Радева|Автор
20 окт. 2011

В ДВ 81 от 18.10.2011 са обнародвани изменения в Закона за защита на личните данни.

Темата за защитата на медицинските данни, които лечебните заведения събират и съхраняват, винаги предизвиква оживени дискусии на всички мои лекции и обучения.
Задълженията за опазване чувствителните медицински данни неизменно предизвикаха интерес и на последния специализиран семинар Успешни стратегии за защита на лекаря при налагане на глоби и санкции

Публикации в пресата, от последните седмици, ме провокираха да припомня на лекарите, задълженията, които имат за защитата на личните данни на пациентите си.

Лечебните заведения – администратори на лични данни

„6000 доктори без право да ни лекуват”, е водещото заглавие във в. „Телеграф” от 04.10.2011. Проверка на вестника показва, че близо 6000 лекари, джипита и стоматолози и поне 307 болници нямат право да ни лекуват, тъй като нарушават закона за личните данни. Причината е, че не са регистрирани в ресорната комисия, а в същото време събират ЕГН-ата, адресите и номерата на личните ни карти»

Въпреки, че така представена информацията е малко пресилена, то безспорно всички лечебни заведения имат задължения да се регистрират като администратори на лични данни!
Ако някий е пропуснал да се регистрира или да актуализра регистрацията си – то следва своевеременно да се обърне към Комисията за защита на личните данни.

Нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни са:

  • Закон за защита на личните данни
  • Наредба № 1 от 7 февруари 2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
  • Закон за здравето

Бяха тиражирани и изказвания за специлизирани проверки на лечебните заведения във връзка със защитата на личните данни. Контролен орган в тези случаи е Комисията за защита на личните данни.

Правомощия на Комисията за защита на личните данни са:

  • Извършване на проверки на администраторите на лични данни и установяване и санкциониране на административни нарушения по ЗЗЛД
  • Издаване на задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни
  • Налагане на временни забрани на администратори за обработването на лични данни
  • Изразява становища

1 comment

Напишете коментар